Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Verpleegkundige spreekuren

Verpleegkundige TIA-/CVA-nazorgpolikliniek

Verpleegkundige TIA-/CVA-nazorgpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent onlangs op de afdeling Neurologie opgenomen geweest omdat u een beroerte (TIA of CVA) heeft gehad. Als de uitvalsverschijnselen kortdurend aanwezig zijn geweest, wordt er een poliklinische afspraak gemaakt voor een screening.

Een beroerte wordt veroorzaakt door doorbloedingsproblemen of een bloeding in de vaten van de hersenen. De oorzaak van de beroerte is tijdens uw opname/screening onderzocht. De arts heeft dit met u besproken.

Waarschijnlijk heeft u medicatie voorgeschreven gekregen. Deze medicatie krijgt u om een herhaling van een TIA/CVA zoveel mogelijk te voorkomen.

De herhaalrecepten vraagt u bij de huisarts aan.

Nu u weer thuis bent, heeft u misschien toch nog vragen over de opname, de oorzaak en de gevolgen van de beroerte. Deze kunt u stellen tijdens een afspraak met de verpleegkundige van de TIA-/CVA-nazorgpolikliniek.

In deze folder leest u hoe u zich op dit gesprek kunt voorbereiden en hoe het gesprek verloopt.

Ook patiënten die een poliklinische screening hebben gehad, krijgen een uitnodiging voor een gesprek op de nazorgpoli.

Verpleegkundige TIA-/CVA-nazorgpolikliniek
Vaak worden problemen die ontstaan na een beroerte pas na enige tijd echt duidelijk. Ook na een TIA kunnen klachten ontstaan die uw dagelijks leven beïnvloeden. U en uw partner of naaste kunnen met vragen terecht bij de verpleegkundige van de TIA-/CVA-nazorgpolikliniek.

Afspraak
De afdelingssecretaresse maakt een afspraak voor u bij de verpleegkundige van de TIA-/CVA-nazorgpolikliniek. Deze afspraak vindt twee tot vier weken na uw ontslag uit het ziekenhuis plaats. Wij streven ernaar om deze afspraak ongeveer twee weken na uw ontslag plaats te laten vinden.

Na screening op de spoedeisende hulp is het streven om de afspraak na een week te laten plaatsvinden.

Mocht u verhinderd zijn en dit bijtijds weten zou u dan zo spoedig mogelijk de afspraak willen annuleren?

Waar meldt u zich
De TIA-/CVA-nazorgpolikliniek bevindt zich op de polikliniek Neurologie, route 38. Meldt u zich eerst bij de secretaresse. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De verpleegkundige haalt u hier op.

Voorbereiding

Vragen
Schrijf eventuele vragen alvast op. Deze kunt u meenemen naar de afspraak met de verpleegkundige.

Eventuele vragen kunnen zijn:


Het gesprek
Het eerste gesprek met de nazorgverpleegkundige is bedoeld voor u en uw partner of naaste. Het gesprek duurt maximaal 40 minuten. De verpleegkundige legt u voorafgaand aan het gesprek uit hoe het gesprek verloopt. De verpleegkundige zal vooral de tijd nemen om de vragen die u heeft te bespreken. Ook als u op dit moment nog geen vragen of problemen heeft, kan het de moeite waard zijn om een bezoek te brengen aan de TIA-/CVA-nazorgpolikliniek. De verpleegkundige kan door het geven van voorlichting en tips wellicht iets voor u betekenen.

Als er wel problemen zijn, dan zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. Hij/zij kan u bijvoorbeeld wijzen op het bestaan van andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.

Vervolggesprekken
Als u na het eerste gesprek behoefte heeft aan een (telefonisch) vervolggesprek, dan kan een afspraak met de nazorgverpleegkundige gemaakt worden.

CVA-Consulent van Sensire
Het is mogelijk dat een CVA-consulent van Sensire bij u op huisbezoek komt. Indien u hier interesse in heeft, kunt u hier een afspraak voor maken via uw verpleegkundige van het Slingeland Ziekenhuis.

Tevens is de CVA consulent bereikbaar via de mail: M.reijntjes@sensire.nl

Bereikbaarheid CVA verpleegkundige
U kunt de verpleegkundige telefonisch bereiken via het secretariaat polikliniek neurologie telefoonnummer (0314) 32 97 56.
Ook kunt u uw vragen digitaal stellen via E-consult in Mijn Slingeland.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.



Foldernummer: 1844-jan 24