Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde
Kindergeneeskunde

Trommelvliesbuisje

Trommelvliesbuisje

Operatie bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De specialist heeft u het advies gegeven om bij uw kind een buisje in het trommelvlies te laten inbrengen. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze dit gebeurt. De informatie in deze folder kan u helpen uw kind voor te bereiden op het inbrengen van een trommelvliesbuisje. In de folder 'Operatie van uw kind' vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind op een operatie en over de gang van zaken op deze dag.

Trommelvliesbuisje

Vocht in de oren ontstaat door een onderdruk in het middenoor. De onderdruk wordt veroorzaakt door een afsluiting van de buis van Eustachius. Het vocht in het middenoor remt de trillingen van het trommelvlies. Hierdoor ontstaat gehoorverlies. Het trommelvliesbuisje helpt om het vocht uit de oren af te voeren. Zo kan het oor herstellen.

Het inbrengen van het trommelvliesbuisje

De specialist brengt onder narcose het trommelvliesbuisje in. Eerst maakt hij een klein sneetje in het trommelvlies en zuigt zoveel mogelijk vocht uit het middenoor. Vervolgens wordt het buisje geplaatst.

Na de operatie

De specialist komt meestal direct na de operatie bij u in de wachtruimte van de uitslaapkamer. Hier vertelt hij hoe de operatie verlopen is. Kort daarna mag u weer bij uw kind zijn. Wanneer uw kind goed wakker is mag hij/zij terug naar de verpleegafdeling.

Na de ingreep is er soms wat bloed of slijm zichtbaar in de gehoor-ingang. Ook kan uw kind de eerste uren na het inbrengen van het buisje wat misselijk en/of duizelig zijn. Soms hebben kinderen behoefte aan slaap na de ingreep. Voelt uw kind zich goed dan mag hij/zij gewoon rondlopen en spelen.

Op de verpleegafdeling krijgt uw kind te drinken. Als er geen complicaties optreden mag uw kind, één uur na terugkomst op de verpleegafdeling, naar huis. De kinderverpleegkundige informeert u over de nazorg.

Nazorg

Problemen of vragen na de opname

Neem bij problemen of vragen na de opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van de situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Controle

De controleafspraak maakt u zelf bij de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op telefoonnummer (0314) 32 95 65. De controle is vier tot acht weken na de ingreep.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voordat uw kind wordt opgenomen. U kunt hiervoor bellen met:Tip voor een boekje over het inbrengen van trommelvliesbuisjes:
'Het oor van Leonoor', door Christine Kliphuis.

Informatiefilm

Speciaal voor kinderen is er een korte animatiefilm beschikbaar over het plaatsen van oorbuisjes. U vindt deze film op onze website, ga naar www.slingeland.nl/het-plaatsen-van-trommelvliesbuisjes-bij-kind of scan onderstaande QR-code:
Door het scannen van deze QR-code komt u uit bij de animatievideo over het plaatsen van buisjes

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Foldernummer: 122-dec 23