Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Koortsstuip bij kinderen

Koortsstuip bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw kind ligt in het ziekenhuis omdat hij/zij een koortsstuip heeft gehad. Jonge kinderen zijn bij koorts gevoelig voor stuipen. Ongeveer 5 procent van de kinderen tussen de drie maanden en zes jaar heeft weleens een koortsstuip. In deze folder leest u onder andere hoe een koortsstuip ontstaat, hoe u een koortsstuip herkent en wat u zelf kunt doen als uw kind een koortsstuip heeft.

Koortsstuip bij kinderen

Kinderen kunnen bij koorts een koortsstuip krijgen. Dat komt omdat de hersenen bij kinderen nog niet volgroeid zijn. De functie van de hersenen kan daardoor onder bijzondere omstandigheden, zoals koorts, gemakkelijk ontregeld raken. Er treedt een soort kortsluiting op in de hersenen.

Als koortsstuipen vaker voorkomen bij kinderen in uw naaste familie, dan heeft uw kind meer kans om koortsstuipen te krijgen.

Voor de meeste ouders is een koortsstuip een zeer angstaanjagende gebeurtenis. Koortsstuipen beschadigen de hersenen echter niet. Ook niet als de stuip zich herhaalt. Tijdens de aanval voelt uw kind geen pijn. Kinderen met alleen koortsstuipen ontwikkelen zich in principe normaal.

Oorzaak van een koortsstuip

Een koortsstuip treedt op bij aandoeningen die met koorts gepaard gaan. De lichaamstemperatuur is dan 38°C of hoger. Een enkele keer is er nog geen koorts maar stijgt de temperatuur pas in de uren na de aanval. Bij alle ziekten met koorts kunnen stuipen optreden. Koortsstuipen zijn niet te voorkomen.

Herkennen van een koortsstuip

Een koortsstuip is een epileptische aanval die alleen bij koorts optreedt. Deze 'gewone' koortsstuip (ook wel typische koortsstuip genoemd) duurt gemiddeld enkele minuten en stopt vanzelf binnen ongeveer vijftien minuten.

Tijdens een koortsstuip:De aanval is over als het schokken is gestopt. Uw kind kan als reactie daarna nog een tijdje heel diep slapen en slap zijn.

Wat te doen bij koorts

Als u denkt dat uw kind koorts heeft, adviseren wij u het volgende:Een koortsstuip kan niet worden voorkomen door het geven van koortswerende middelen als paracetamol. Indien u toch paracetamol geeft omdat uw kind zich erg ziek voelt, doet u dit consequent om de zes tot acht uur. Het onregelmatig toedienen van paracetamol veroorzaakt namelijk temperatuurschommelingen. Dit kan koortsstuipen uitlokken. Kortom: geef of geen paracetamol of geef paracetamol volgens een vast schema tot uw kind beter is.

Wat te doen bij een koortsstuip

Als een koortsstuip zich voordoet, reageer dan als volgt:

Wat te doen als een koortsstuip niet vanzelf stopt

De arts spreekt met u af of u uw kind een medicijn kunt toedienen als een koortsstuip niet vanzelf stopt. Er zijn twee mogelijkheden:
  1. het toedienen van een rectiole
  2. het toedienen van neusspray

Het toedienen van een rectiole

Een rectiole is een kleine tube met een vloeistof met diazepam (Valium® of Stesolid®). Deze vloeistof brengt u via de anus in (rectaal). Het kan 5 tot 10 minuten duren voor de medicatie begint te werken. Dien nooit een tweede dosis toe zonder overleg met een arts. Als de rectiole na tien minuten niet werkt, belt u 112.

Het toedienen van de rectiole gaat als volgt:

Het toedienen van neusspray

De arts spreekt met u af of Midazolam neusspray kunt gebruiken bij uw kind. Als de aanval na vijf minuten nog niet gestopt is, dient u het middel als volgt toe:
Dien nooit een tweede dosis toe zonder overleg met een arts. Als de stuip niet overgaat na gebruik van de neusspray, belt u 112.

Onderzoek naar de oorzaak van een koortsstuip

In principe is een koortsstuip onschuldig maar de aanleiding tot de koortsstuip hoeft dat niet te zijn. Als bij onderzoek geen duidelijke oorzaak voor de koorts kan worden gevonden (bijvoorbeeld een keelontsteking, middenoorontsteking of longontsteking), dan kan er ook sprake zijn van een hersenvliesontsteking. Boven de leeftijd van zes jaar komen koortsstuipen meestal niet meer voor. Het kind groeit er als het ware overheen.

In de volgende gevallen is verder onderzoek soms nodig:Bij een gewone koortsstuip is er geen reden een EEG (hersenfilmpje) te maken. Het EEG zegt namelijk niets over de kans dat er nog meer koortsstuipen zullen volgen.

Koortsstuip en epilepsie

Een koortsstuip betekent niet dat het kind epilepsie heeft. Een koortsstuip is een epileptische aanval, die alleen bij koorts optreedt. Buiten de koorts heeft het kind geen aanvallen. Slechts 2 procent van de kinderen met gewone koortsstuipen krijgt later epilepsie. Dit is even vaak als bij kinderen zonder koortsstuipen. Dit percentage neemt toe tot ongeveer 10 procent als:

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de kinderverpleegkundige of kinderarts. Op werkdagen tijdens kantooruren belt u de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer (0314) 32 95 92. Buiten deze uren kunt u de kinderafdeling bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 2010-dec 23