Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Cardiologie

Hartonderzoek met de eventrecorder bij kinderen

Hartonderzoek met de eventrecorder bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U heeft met de kinderarts afgesproken om het hartritme van uw kind te onderzoeken met een eventrecorder. Dit is een apparaatje dat gedurende één tot twee weken de hartslag van uw kind in de gaten houdt en zo nodig opneemt. De kinderarts bekijkt op een later moment of er een verband is tussen de klachten en het hartritme van uw kind.

De eventrecorder is vooral geschikt om hartritmestoornissen in kaart te brengen die niet dagelijks maar wel regelmatig voorkomen.

Afspraak

In overleg wordt een afspraak gemaakt voor het aansluiten van de recorder. Er wordt meteen een afspraak ingepland met de kinderarts om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat uw kind tijdens het aansluiten van de eventrecorder gemakkelijke, niet te strakke kleding draagt (en geen jurk in verband met het ontbloten van het bovenlichaam). Smeer op de dag van het aansluiten geen zalf of bodylotion op het bovenlichaam van uw kind. De plakkers blijven daardoor moeilijk plakken.

Waar meldt u zich

U meldt zich bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58).

Het aansluiten van de eventrecorder

De hartfunctielaborant sluit de eventrecorder aan en legt uit hoe de recorder werkt. De eventrecorder heeft drie elektroden die met plakkers op de borst van uw kind worden geplaatst. Uw kind draagt de recorder in een draagzakje met een koordje om zijn/haar nek.

U krijgt een dagboekje mee waarin u onder andere noteert welke klachten uw kind ervaart tijdens het onderzoek.

Het aansluiten van de eventrecorder duurt ongeveer 10 minuten. Daarna mag u weer naar huis.Afbeelding: de eventrecorder met drie elektroden

Het gebruik van de eventrecorder

De kinderarts heeft met u afgesproken hoe lang uw kind de recorder bij zich moet dragen en of hij/zij de recorder overdag, 's nachts of altijd draagt. Uw kind kan gewoon alles doen wat het normaal gesproken ook doet. Zodra uw kind klachten heeft, drukt u (of uw kind zelf) op de 'eventknop'. U houdt de eventknop ingedrukt tot u een piepje hoort. De recorder neemt dan het hartritme van uw kind op, ook van een aantal minuten vóór en na het indrukken van de knop. Vervolgens slaat de recorder deze opname op.

Als u (of uw kind) op de eventknop heeft gedrukt, is het belangrijk dat u in het dagboekje opschrijft op welke datum en op welk tijdstip er is gedrukt en wat de bezigheden en klachten van uw kind waren op dat moment. Druk alleen op de eventknop als uw kind de klachten voelt die zijn besproken met uw kinderarts. De recorder maakt zelf ook opnames als er sprake is van ritmestoornissen.

Omgaan met de eventrecorder

Ga als volgt met de recorder om, zodat het onderzoek goed verloopt:

Na afloop van het onderzoek

Na de afgesproken periode levert u de eventrecorder zo spoedig mogelijk in bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie. Neemt u ook het bijbehorende doosje en het ingevulde dagboekje mee.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u deze stellen aan een van de hartfunctielaboranten. U kunt hen bereiken via de polikliniek Cardiologie: (0314) 32 95 55. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. U wordt dan doorverbonden met een van de hartfunctielaboranten of u wordt op een later moment teruggebeld.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1975-dec 23