Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Longziekten


Endoscopische echografie via de luchtwegen

Endo Bronchial Ultra Sound (EBUS)


Algemeen
De longarts heeft met u afgesproken dat u binnenkort een endoscopische echografie via de luchtwegen krijgt. Op deze manier kan de longarts uw lymfeklieren in de borstkas bekijken en weefsel van deze lymfeklieren wegnemen voor onderzoek.

In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereidingen die u dient te treffen en aandachtspunten voor na het onderzoek.

Voorbereiding
Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het van belang dat u de onderstaande aandachtspunten opvolgt.Wat neemt u mee
Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:
Waar meldt u zich
Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling Longziekten. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de polikliniek Longziekten (eerste etage, route 54). U mag daarna plaatsnemen in de wachtkamer. Een medewerker van de longfunctieafdeling haalt u op en neemt u mee naar de voorbereidingsruimte voor het onderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek brengt de verpleegkundige een infuusnaald in. Deze is bedoeld voor het toedienen van een roesje. De meeste patiënten ontspannen door het roesje, sommige patiënten raken in een lichte slaap. De meeste mensen herinneren zich door het roesje na afloop weinig tot niets van het onderzoek.

Vervolgens verdooft de longfunctieanalist uw keel. Dit gebeurt door middel van een spray en druppels achter in uw keel. Uw keel en luchtpijp blijven gewoon open zodat u kunt blijven ademhalen. Slikken wordt echter moeilijker. U krijgt het gevoel dat uw keel dik is.

Daarna gaat u op de behandeltafel liggen. U krijgt een bloeddrukband om uw arm en een knijpertje aan uw vinger. Hiermee registreren wij uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte tijdens het onderzoek tot minimaal een uur na het onderzoek. De verpleegkundige houdt dit goed in de gaten. Vervolgens dient de longarts of verpleegkundige het roesje toe via de infuusnaald.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek vertellen de longfunctieanalist, de longverpleegkundige en de longarts u steeds wat er gaat gebeuren.De longarts brengt via uw mond een buigzame slang (bronchoscoop) in de keelholte. Vervolgens gaat de bronchoscoop via de stembanden naar de luchtwegen. Veel patiënten krijgen een hoestprikkel. U mag in dat geval gewoon hoesten. Ook kunt u zich even benauwd voelen. Belangrijk is dat u zo veel mogelijk ontspannen blijft ademen. Het kan helpen uw handen op uw buik te leggen en u te concentreren op uw buikademhaling. Zodra de bronchoscoop is ingebracht, krijgt u een bijtring tussen uw kaken. Dit dient ter bescherming van de bronchoscoop.

Aan het uiteinde van de bronchoscoop zit een klein echoapparaat. Dit maakt de lymfeklieren in het gebied rond de grote luchtwegen zichtbaar. Zodra de klieren goed zichtbaar zijn, prikt de longarts deze met een dunne holle naald aan. Zo wordt een kleine hoeveelheid weefsel weggenomen voor nader onderzoek. De longarts prikt de klieren een aantal malen aan met de naald. Dit is bijna altijd pijnloos. Wel geeft het vaak een hoestprikkel. Op dat moment is het echter van belang om juist even niet te hoesten. De longarts vertelt na het onderzoek de voorlopige bevindingen van het onderzoek.

Duur van het onderzoek
De voorbereidingen op het onderzoek duren ongeveer een half uur. Het onderzoek zelf duurt ongeveer dertig tot veertig minuten. Daarna heeft u een uur nodig om uit te slapen en goed wakker te worden. Tot twee uur na het onderzoek blijft u in het ziekenhuis.

Na het onderzoek
De eerste 1,5 uur na het onderzoek mag u niet eten en drinken. Door de keelverdoving kunt u zich snel verslikken. Na 1,5 uur krijgt u een slokje water. Gaat het slikken goed, dan kunt u weer eten en drinken.

Als u twee uur na het onderzoek goed wakker bent en goed kunt drinken, verwijdert een verpleegkundige het infuusnaaldje. Daarna kunt u naar huis. De secretaresse heeft voor u een afspraak gemaakt met de longarts om de uitslag te bespreken.

De eerste 24 uur
Omdat u een roesje heeft gehad, raden wij u het ten zeerste af om de eerste 24 uur na het onderzoek:
De uitslag
De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens uw volgende afspraak met de longarts. De uitslag van het onderzoek is na ongeveer een week bekend.

Risico's en complicaties
Complicaties komen zelden voor bij een endoscopische echografie via de luchtwegen. Soms dienen we tijdens het onderzoek extra zuurstof toe om een licht zuurstoftekort te behandelen.

Heel soms komt het voor dat er vanwege het roesje problemen ontstaan met de ademhaling of de hartfunctie. Daarom houden wij tijdens en na het onderzoek het zuurstofgehalte in uw bloed, uw hartslag en de bloeddruk goed in de gaten. Als dit zich dit voordoet, is dit goed te behandelen met medicijnen.

Wanneer contact opnemen
U krijgt van de verpleegkundige een kaartje mee waarop staat bij welke klachten u contact dient op te nemen met het ziekenhuis.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de specialist of aan een van de medewerkers van de longfunctieafdeling. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Longziekten. Zij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1845-jan 17