Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Neonatologie

Uw kind zelf sondevoeding geven in het ziekenhuis

Uw kind zelf sondevoeding geven in het ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw kind ligt in het ziekenhuis en krijgt sondevoeding toegediend. Onder bepaalde voorwaarden mag u als ouder zelf sondevoeding geven aan uw kind in het ziekenhuis. Dit gebeurt dan via de hevelmethode.

U bent niet verplicht om zelf sondevoeding te geven aan uw kind. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit aangeven bij de kinderverpleegkundige die uw kind verzorgt.

In deze folder leest u over sondevoeding en de hevelmethode en wanneer ouders sondevoeding mogen geven aan hun kind.

Sondevoeding

Sondevoeding is vloeibare voeding die via een sonde (dun slangetje) in de maag loopt. De sonde wordt in de neus ingebracht en loopt door tot in de maag. Baby's krijgen afgekolfde moedermelk of zuigelingenvoeding via de sonde. Kinderen krijgen dunne vloeibare voeding. De samenstelling hiervan is afgestemd met een kinderarts of diëtist.

Sondevoeding kan de normale voeding in zijn geheel vervangen maar het kan ook een aanvulling zijn op wat uw kind zelf kan of mag eten en drinken. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind sondevoeding nodig heeft:

Wanneer mag u zelf sondevoeding geven

Het geven van sondevoeding is een risicovolle handeling. De kinderverpleegkundige mag een gedeelte van het hevelen van sondevoeding aan u overdragen als hij/zij u hiervoor een uitgebreide instructie geeft. Als u de instructie heeft gekregen dan mag u via de hevelmethode sondevoeding geven aan uw kind. Wij noteren dit in het kinderverpleegkundige dossier van uw kind.

Hevelmethode

Met deze methode geeft u sondevoeding door zelf de voeding in de sonde te hevelen door middel van een spuit.

Voor het goed uitvoeren van de hevelmethode doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1: Was uw handen

Hygiëne is belangrijk bij het geven van sondevoeding.

Stap 2: Kinderverpleegkundige controleert de sonde

Uw kind heeft een maagsonde in. De kinderverpleegkundige controleert altijd eerst of de sonde goed zit vóór het aansluiten van de voeding.

Stap 3: Aansluiten van de sondevoeding

De kinderverpleegkundige sluit een 20 cc spuit aan op de sonde, zonder de stamper. De kinderverpleegkundige giet vervolgens de voeding in de spuit. De voeding loopt niet meteen vanzelf door de sonde. De kinderverpleegkundige zet de stamper voorzichtig op de spuit om de voeding wat aan te duwen. Door de zwaartekracht loopt de voeding langzaam in de maag. Als u de spuit hoog houdt, loopt de voeding sneller door de sonde. Als u de spuit lager houdt, loopt de voeding minder snel door de sonde. Uw kind voelt niets van het inlopen van de voeding als het inlopen rustig gebeurt. Wel vult de maag zich en dit geeft een verzadigd gevoel. Afhankelijk van de hoeveelheid voeding kunt u de voeding in 1 tot 20 minuten hevelen. In deze tijd kunt u de mond van uw kind verzorgen of uw kind op de fopspeen laten sabbelen voor de mondmotoriek.

Stap 4: Afsluiten van de sonde

Wanneer u klaar bent met hevelen, mag u een beetje lucht door de sonde laten hevelen zodat alle voeding in de maag zit. Uw kunt het spuitje van de sonde draaien en het dopje erop doen. Vraag de verpleegkundige indien deze nog bij u op de kamer aanwezig is, of gebruik de handbel om de verpleegkundige te vragen de sonde door te spuiten met lucht of water.

Mondverzorging

Voor kinderen die uitsluitend sondevoeding krijgen, is een goede mondverzorging belangrijk om ontstekingen en infecties te voorkomen. Infecties en ontstekingen ontstaan onder andere omdat er minder speeksel aangemaakt wordt en omdat kinderen die uitsluitend sondevoeding krijgen, minder kauwen.

De mond kan het beste op de volgende manieren worden schoongemaakt:

Een infectie die veel voorkomt is spruw. U ziet dan witte puntjes achter op de tong of in de mond. Raadpleeg de verpleegkundige als u dit opmerkt. De verpleegkundige zal dit dan bespreken met de specialist.

Wanneer direct stoppen

U dient direct te stoppen met het geven van de voeding wanneer:

Waarschuw dan direct de kinderverpleegkundige. Hij/zij bekijkt wat er aan de hand is en hoe het op te lossen is.

Vragen

Als u vragen heeft over het geven van sondevoeding, dan kunt u altijd bij een kinderverpleegkundige terecht.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1811-feb-24