Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie
Urologie

Embolisatie van de verwijde vena spermatica/vena ovarica

Embolisatie van de verwijde vena spermatica/vena ovarica

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft met u een behandeling van de vena spermatica/vena ovarica afgesproken. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rondom het onderzoek en de behandeling, hoe u zicht moet voorbereiden en de leefregels voor thuis.

Doel van de behandeling

Een spatader is een verwijde ader die ontstaat doordat de kleppen in de ader niet goed functioneren. Hierdoor hoopt het bloed op. Spataderen komen vaak voor in de benen. Ook in de geslachtsorganen kunnen spataderen ontstaan. Bij de man in een ader van de balzak (vena spermatica). Bij de vrouw in een ader van de schaamlippen of van het kleine bekken (onder andere de vena ovarica). Het doel van de behandeling is om de spatader dicht te maken (embolisatie) zodat het bloed niet meer kan terugzakken. Dit gebeurt met een soort metalen spiraaltje (coil). Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten. Het afsluiten van de ader(s) heeft geen gevolgen voor het functioneren van uw lichaam, omdat het bloed via andere aderen richting het hart terug stroomt.

Voorzorgsmaatregelen

Bij deze behandeling wordt een jodiumhoudend contrastmiddel gebruikt. Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen bij bepaalde groepen patiënten, de zogenaamde risicogroepen, leiden tot een allergische reactie of nierschade. Uw arts gaat na of u tot een van de risicogroepen behoort. Als u tot een risicogroep behoort, nemen wij voor en na de behandeling extra maatregelen. Zo kan worden voorkomen dat u schade aan uw nieren oploopt of een ernstige allergische reactie krijgt. In de folder 'Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel' leest u welke maatregelen er worden genomen.

Belangrijk

Neem in de volgende gevallen vóór de behandeling contact op met uw behandelend arts:

Overgevoelig voor jodiumhoudend contrastmiddel

Bent u overgevoelig voor jodiumhoudend contrastmiddel, meld dit aan uw arts en op de afdeling Radiologie, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. U kunt dan tijdig voor de behandeling bepaalde medicijnen toegediend krijgen. Wanneer een ernstige allergische reactie al eerder is voorgekomen, zal sterk overwogen moeten worden of de behandeling wel echt noodzakelijk is en door kan gaan.


Zwangerschap

Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met de afdeling Radiologie. Deze ingreep kan tijdens een zwangerschap niet worden uitgevoerd. In overleg met de behandelend arts wordt het onderzoek dan uitgesteld.

Aandoeningen

Als u de ziekte van Kahler, de ziekte van Waldenström of ernstige nierfunctiestoornissen heeft, kan de behandeling niet altijd worden uitgevoerd. Overleg de mogelijkheden met uw behandelend arts.

Voorbereiding


Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, medicijnen die uw nieren belasten en/of diabetesmedicatie? Overleg dan met uw behandelend arts of u het gebruik van deze medicijnen tijdelijk moet stoppen of aanpassen. Overige medicijnen kunt u op de normale manier en op het gebruikelijke tijdstip innemen.

Indien u voorafgaand aan de behandeling nieuwe medicijnen krijgt die de nieren belasten, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of uw arts. Wij verzoeken u altijd een actueel medicatieoverzicht mee te nemen wanneer u een arts bezoekt. U kunt een actueel medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek.

Voldoende drinken

Wij raden u aan om de dag voor de behandeling voldoende (ongeveer 1,5 - 2 liter) te drinken. Als u voorafgaand aan de behandeling diarree krijgt of uitgedroogd raakt, neem dan contact op met de afdeling Radiologie of uw arts.

Nuchter

Voor deze behandeling moet u 2 uur vóór de behandeling nuchter blijven. Dit wil zeggen: niet meer eten, drinken, roken en kauwgom kauwen.

Voor de behandeling niet ontharen

Bij u vindt een behandeling plaats via een toegang in de liesstreek. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de behandeling niet meer zelf uw liezen te ontharen. Indien ontharen noodzakelijk is, gebeurt dit direct voor de behandeling in het ziekenhuis.

Autorijden

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. U mag op de dag van ontslag niet fietsen of zelf autorijden.


Opname

U wordt voor deze behandeling één dag opgenomen in het ziekenhuis. Informatie over de verpleegafdeling waar u verblijft kunt u vinden in de folder van de betreffende afdeling. Informatie over wat u dient mee te nemen is te vinden in de folder 'Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis'. Deze folders zijn te raadplegen via www.slingeland.nl (Patiënt > Onze zorg > Patiëntenfolders).

Waar meldt u zich

Meldt u zich op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens op welke verpleegafdeling u wordt verwacht.

Op de verpleegafdeling

De verpleegkundige van de verpleegafdeling ontvangt u en legt u de gang van zaken op de afdeling uit, beantwoordt uw vragen en bereidt u voor op de behandeling. Zorg ervoor dat u voor het onderzoek nog naar het toilet gaat. U krijgt speciale kleding aan. Een medewerker brengt u in bed naar de afdeling Radiologie waar de behandeling plaatsvindt.

Het precieze tijdstip van de behandeling hangt onder andere af van de duur van andere onderzoeken. De planning op de behandelkamer van de afdeling Radiologie kan door onvoorziene omstandigheden wijzigen. De wachttijd tussen het tijdstip van uw opname en de behandeling kan hierdoor oplopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd op de angiokamer van de afdeling Radiologie. De behandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Dat is een radioloog die zich gespecialiseerd heeft in het verrichten van radiologische onderzoeken en behandelingen.

Op de afdeling Radiologie ontvangt een radiologisch laborant u. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. U wordt met steriele lakens toegedekt om infectie te voorkomen. De radioloog en radiologisch laboranten hebben om die reden ook speciale kleding en handschoenen aan. Uw lies worden gedesinfecteerd en u krijgt een plaatselijk verdovende injectie in de lies.

Zodra het gebied is verdoofd, prikt de radioloog de liesader aan. Een dun slangetje (katheter) wordt in de ader geschoven. Hier merkt u weinig van, omdat bloedvaten aan de binnenzijde ongevoelig zijn. Als het slangetje op de goede plek ligt, wordt de contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor zijn de bloedvaten zichtbaar op de röntgenfoto. De contrastvloeistof veroorzaakt een warm gevoel. Dit trekt vrij snel weer weg.

Het is heel belangrijk dat u stil blijft liggen omdat er verschillende foto's worden gemaakt.


Indien mogelijk behandelt de radioloog de betreffende ader direct. De ader wordt dan dichtgemaakt, meestal met behulp van zogenaamde coils. Dit zijn kleine metalen spiraaltjes waar ‘draadjes’ aan zitten. De coils worden via de katheter in de ader gelegd. Er zijn vaak meerdere coils nodig om een bloedvat volledig af te sluiten. De coils blijven achter in het bloedvat en zullen daar voor altijd blijven zitten. Dit heeft geen consequenties voor uw gezondheid.

Vervolgens wordt de katheter weer verwijderd. De behandeling is klaar. De aangeprikte plaats wordt enkele minuten dichtgedrukt en afgeplakt met een pleister. Soms wordt een verband aangelegd.

De duur van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren, onder andere van de conditie en de ligging van de bloedvaten. Gemiddeld duurt deze behandeling 1 tot 2 uur.

Na de behandeling

Een verpleegkundige brengt u terug naar de verpleegafdeling, waar u ongeveer 1 tot 2 uur in bed moet blijven liggen. U krijgt instructies van de verpleegkundige over de gewenste bedrust. U mag na de behandeling meteen weer eten en drinken.

Bijwerkingen en complicaties

Bij deze behandeling maken we gebruik van röntgenstraling. Door de moderne technieken die wij in ons ziekenhuis toepassen, is de stralingsdosis sterk verminderd.

Door de contrastvloeistof kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Na de behandeling kunnen de volgende complicaties optreden:

Naar huis

Als er geen complicaties zijn dan mag u dezelfde dag naar huis. Er wordt dan ook een controle-afspraak met uw behandelend specialist gemaakt.

Autorijden

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen, u mag op de dag van ontslag niet fietsen of zelf autorijden.

Douchen

U mag vanaf de dag na de behandeling douchen en de pleister verwijderen. De wond mag niet ‘verweken’, daarom mag u de eerste 4 dagen na de behandeling geen bad nemen en niet gaan zwemmen.

Leefregels

Pas 3 tot 4 dagen uw dagelijkse activiteiten aan:

Pijnmedicatie

Bij eventuele pijnklachten kunt u paracetamol gebruiken.

Seksueel contact

Seksueel contact is toegestaan, maar kan de eerste twee dagen pijnlijk zijn.

Problemen of vragen na uw opname

Neem contact op als:
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw behandelend uroloog. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: dec 23