Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Radiologie


Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel


Algemeen
Uw arts heeft voor u een radiologisch onderzoek aangevraagd waarbij een jodiumhoudend contrastmiddel wordt gebruikt. Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen bij bepaalde groepen patiënten, de zogenaamde risicogroepen, leiden tot een allergische reactie of tot nierschade. Uw arts gaat na of u tot een van de risicogroepen behoort. Als u tot een risicogroep behoort, nemen wij extra maatregelen voorafgaand aan het onderzoek. Zo wordt voorkomen dat u schade aan uw nieren oploopt of een ernstige allergische reactie krijgt. In deze folder leest u welke maatregelen dit zijn.

Risico op een allergische reactie
Als u in het verleden een ernstige allergische reactie heeft gehad op een jodiumhoudend contrastmiddel, bekijken de radioloog en uw arts of het onderzoek uit te voeren is zonder jodiumhoudend contrastmiddel of dat een ander onderzoek mogelijk is. Als het gebruik van jodiumhoudend contrastmiddel toch nodig is, dan wordt het onderzoek uitgevoerd met extra voorzorgsmaatregelen.

Risico op nierschade
Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor de nieren. Schade aan de nieren na het gebruik van contrastmiddel doet zich vooral voor bij mensen waarvan de nieren niet helemaal goed functioneren. Dit komt vaker voor bij mensen:Wanneer u een of meer van deze risicofactoren heeft, onderzoeken wij uw bloed.

Bloedonderzoek
Het is belangrijk om te weten of uw nieren goed functioneren. Door uw bloed te controleren, kan de arts zien of uw nieren goed (genoeg) functioneren om het onderzoek met het jodiumhoudend contrastmiddel bij u uit te voeren. Uw arts geeft u een formulier mee om bloed te laten prikken.

Het is van belang dat u twee weken voor het onderzoek bloed laat prikken. Eerder bloed laten prikken heeft geen zin. Dan zijn de waardes namelijk niet actueel genoeg. Is uw nierfunctie de afgelopen twee weken nog bepaald in het ziekenhuis, dan hoeft u meestal geen bloed te laten prikken. Uw arts bespreekt dit met u.

De uitslag van het bloedonderzoek is goed
Als uit het bloedonderzoek blijkt dat uw nieren goed functioneren, zijn er verder geen voorzorgsmaatregelen nodig. Wij maken voor u een afspraak voor het radiologisch onderzoek.

De uitslag van het bloedonderzoek is niet goed
Als het bloedonderzoek uitwijst dat uw nieren niet goed functioneren, wordt een afspraak gemaakt bij de nefroloog (internist).

Afspraak bij de nefroloog (internist)
De secretaresse van de afdeling Radiologie maakt voor u een afspraak bij de nefroloog. Neemt u altijd uw actuele medicatieoverzicht mee naar uw afspraak. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

De nefroloog beoordeelt hoe het onderzoek met contrastmiddel bij u het beste uitgevoerd kan worden. Meestal wordt het onderzoek dan in (dag)opname uitgevoerd. Dat betekent dat u een dag in het ziekenhuis verblijft, zodat wij extra voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Ook bespreekt de nefroloog met u hoe u uw medicijnen dient te gebruiken voor en na het onderzoek, bijvoorbeeld het medicijn metformine (Glucophage).

Enkele dagen na het radiologisch onderzoek controleren wij uw nierfunctie opnieuw door middel van een bloedtest. De nefroloog belt u over de uitslag van dit bloedonderzoek.

Algemene maatregelen
Om de kans op nierschade te verkleinen raden wij u aan:Heeft u de ziekte van Kahler of de ziekte van Waldenström
Als u de Ziekte van Kahler of de Ziekte van Waldenström heeft, dan kan het toedienen van jodiumhoudend contrastmiddel ook bij goed functioneren van de nieren leiden tot nierschade. In dat geval dient uw arts u te adviseren of te verwijzen naar de nefroloog. De nefroloog bespreekt de risico's van het onderzoek met u. Als besloten wordt het radiologisch onderzoek uit te voeren, gebeurt dit meestal in een dagopname. Enkele dagen na het radiologisch onderzoek wordt uw nierfunctie opnieuw gecontroleerd door middel van een bloedtest.

Tot slot
De artsen stellen alles in het werk om het risico op nierschade zoveel mogelijk te beperken. Zij houden u gedurende het gehele traject nauwlettend in de gaten. Wanneer u in aanmerking komt voor de dagopname in het ziekenhuis, wordt uw behandelend arts op de hoogte gehouden. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het radiologisch onderzoek met u.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze folder, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Nefrologie op telefoonnummer (0314) 32 95 50.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1485-jan 20