Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Kindergeneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Arginine groeihormoontest bij kinderen


Algemeen
Binnenkort krijgt uw kind een groeihormoontest. Met deze test willen we aantonen of uw kind een tekort aan groeihormoon heeft. In deze folder leest u wat u en uw kind van deze test kunnen verwachten.

Groeihormoontekort
In een botholte onder de hersenen ligt de klier hypofyse. Deze klier heeft de grootte van een erwt. De hypofyse produceert verschillende hormonen, waaronder groeihormoon. Het groeihormoon speelt een belangrijke rol bij de groei en het op peil houden van onder meer het kalkgehalte in de botten, de hoeveelheid vetweefsel en het suikergehalte in het bloed. Wanneer de hypofyse niet of onvoldoende werkt, ontstaat er een tekort aan groeihormoon.

Groeihormoontest
Met een groeihormoontest kan worden onderzocht of het lichaam van uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt. Tijdens deze test wordt via infuus het medicijn Arginine toegediend. Arginine is een eiwit dat ook voorkomt in onze normale voeding. Het toedienen van dit medicijn prikkelt de hypofyse om het groeihormoon af te geven.

Indien uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt, stijgt het groeihormoongehalte na toediening van de Arginine. Bij kinderen met een groeihormoonstoornis loopt de hormoonproductie niet of nauwelijks op na toediening van het medicijn.

Bij kinderen in de pre-puberteitsleeftijd (8 tot 12 jaar) worden meer geslachtshormonen door het lichaam afgegeven. Deze hormonen hebben invloed op de afgifte van het groeihormoon en daarmee ook op de uitslag van de test. Om die reden krijgen meisjes vanaf 8 jaar en jongens vanaf 9 jaar enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend.

Indien dit bij uw kind van toepassing is, heeft u hiervoor een medicatieschema gekregen. Het recept is naar uw apotheek verzonden.

Voorbereiding

Opname
Uw kind verblijft voor deze test een ochtend in het Slingeland Ziekenhuis. U blijft gedurende het hele onderzoek bij uw kind.

Nuchter
Voor deze test moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind de avond vóór de test vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Uw kind mag wel onbeperkt water drinken.

Medicijnen
Uw behandelend kinderarts bespreekt met u of uw kind voor de test tijdelijk moet stoppen met medicijnen.

Kleding
Zorg dat uw kind op de dag van het onderzoek gemakkelijk zittende kleding draagt.

Ziek of kinderziektes
De test kan niet doorgaan als uw kind:

Neemt u in bovenstaande gevallen contact op met de Kinderafdeling, telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Meenemen
Neem eventueel muziek, een iPad/tablet of een boek mee, waar uw kind zich tijdens de test mee kan vermaken.

Uw kind voorbereiden
Om uw kind voor te bereiden op het onderzoek, kunt u uw kind vertellen dat:

Verloop van het onderzoek
Op de Kinderafdeling krijgt uw kind aan de binnenkant van beide ellebogen of op de handen een pleister met verdovende zalf aangebracht. Na het inwerken van deze zalf, brengt de kinderverpleegkundige of de kinderarts in de behandelkamer een infuusnaald in de arm of in de hand. Er wordt dan ook wat bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind via het infuus het medicijn Arginine toegediend.

Tijdens het toedienen van het medicijn, neemt de kinderverpleegkundige op verschillende tijdstippen bloed af om de hoogte van het groeihormoon te bepalen. Deze bloedafname gebeurt via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekoppeld.

Tijdens de test ligt uw kind op bed. Na afloop van de test verwijdert de kinderverpleegkundige het infuus.

De test duurt ongeveer 3 uur. Inclusief voorbereiding verblijft uw kind in totaal ongeveer 5 uur in het ziekenhuis.

Na de test
Na de test mag uw kind weer eten en drinken en eventueel zijn of haar medicijnen innemen. De kinderverpleegkundige geeft aan wanneer u met uw kind naar huis kan gaan.

Bijwerkingen
Direct na het toedienen van de Arginine kan uw kind het warm krijgen. We noemen dat een flush (opvlieger). Meestal duurt dit niet langer dan 30 minuten. Uw kind kan daarbij hoofdpijn krijgen en zich wat misselijk voelen. U hoeft zich geen zorgen te maken, dit verdwijnt na een aantal uren.

Uitslag
De behandelend kinderarts bespreekt met u de uitslag van de test tijdens een (telefonische) afspraak. Na het onderzoek wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Het kan 4 weken duren voordat de uitslag van de test bekend is.

Vragen
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 92.


Foldernummer: feb 20