Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp

Weber A of Avulsiefractuur (enkelbreuk)

Weber A of Avulsiefractuur (enkelbreuk)

Virtual Fracture Care

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft een breuk in het uiterste deel van uw kuitbeen (Weber A) of een los botschilletje van een van de botten waaruit uw enkel bestaat (avulsiefractuur). Breuken die zo ontstaan zijn vergelijkbaar met een scheur in de enkelbanden en worden dan ook op dezelfde manier behandeld. Dit letsel herstelt in principe goed en zonder problemen. We behandelen dit met een soort kous (tubigrip) en een enkelbrace.

Samenvatting
 • U heeft een breuk in het uiterste deel van uw kuitbeen of een los botschilletje ter hoogte van uw enkel.
 • Dit letsel herstelt doorgaans zonder restklachten.
 • We maken geen standaard poliklinische controle-afspraak, deze is over het algemeen niet nodig.
 • In de eerste week is het belangrijk dat u uw been zoveel mogelijk hoog houdt, dit zorgt ervoor dat de zwelling afneemt.
 • Zodra de zwelling het toelaat, kunt u de brace gaan dragen. Indien de pijn het toelaat, kunt u vanaf week 3 beginnen met het afbouwen van het gebruik van de brace.
 • Geschikte oefeningen vindt u in deze folder of in de app.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur contact opnemen via de Breuklijn: (0314) 32 92 50.


De behandeling

Dit letsel komt vaak voor. De behandeling bestaat uit een tubigrip en een enkelbrace. Zo heeft u minder pijn en geneest het letsel het snelst. In het ziekenhuis kunt u krukken huren.

0-1 week
 • Tubigrip.
 • Brace dragen zodra de zwelling dit toelaat (meestal na 4 dagen).
1-3 weken
 • Tubigrip en brace dragen.
3-6 weken
 • Gebruik van brace afbouwen op geleide van de pijn.
Na 6 weken
 • Hervatten sport en gymnastiek.

Instructies

Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijke genezing:
Herstel
Als u veel pijn heeft, als de pijn erg toeneemt of als de pijnklachten niet verminderen, kunt u contact opnemen met de breuklijn. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.

Opnieuw aandoen brace
Een instructievideo over het opnieuw aanbrengen van de brace kunt u vinden in de app.

Oefeningen
Na een breuk van de enkel kan stijfheid, krachtsverlies en een verstoorde coördinatie optreden. Onderstaande oefeningen helpen om dit tegen te gaan.

Wanneer welke oefening
Na drie weken mag u beginnen met oefenen. Begin met onbelast oefenen, dit zijn oefeningen die u doet zonder op de voet te staan. Start daarna met belast oefenen. Oefen alleen als de pijn dit toelaat.

Volg onderstaande instructies:

Onbelast oefenen

Bekijk de video’s in de Virtual Fracture Care App – onder folder Weber A/avulsie bij enkelbandletsel. Breid op advies uit naar de belast oefenen en wanneer de pijn dit toelaat.

Belast oefenen
Bekijk de video’s in de Virtual Fracture Care App – onder folder Weber A/avulsie bij enkelbandletsel.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.slingeland.nl.

Contact
De Breuklijn is op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (0314) 32 92 50.

App Virtual Fracture Care

In de app Virtual Fracture Care vindt u meer informatie over uw letsel. Ook kunt u oefeningen vinden om het herstel te bevorderen. De app kunt u zowel in de Appstore (iPhone) als de Google Store (Android) vinden. U kunt ook de QR-code hieronder scannen met de camera op uw mobiele telefoon. U wordt dan automatisch naar de app verwezen.
Link naar virtual fracture app


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2334 - mrt 22