Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp

Gebroken vijfde middenvoetsbeentje

Gebroken vijfde middenvoetsbeentje

Virtual Fracture Care

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft een breuk van het 5e middenvoetsbeentje (metatarsalia). De breuk zit aan de kant van uw kleine teen. De behandeling bestaat uit een soort kous (tubigrip) en een stevige brace (walker).

Samenvatting
 • U heeft een breuk in het middenvoetsbeentje van uw kleine teen.
 • Deze breuk herstelt doorgaans zonder restklachten.
 • We maken geen standaard poliklinische controleafspraak, deze is over het algemeen niet nodig.
 • U draagt de eerste vier weken een walker. Vanaf dag 1 kunt u het staan op de voet in de walker uitbreiden, op geleide van de pijnklachten.
 • Het is belangrijk dat u na het afdoen van de walker begint met oefeningen om te voorkomen dat de voet stijf wordt.
 • Geschikte oefeningen vindt u in de folder of in de app.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur contact opnemen via de Breuklijn: (0314) 32 92 50.


De behandeling

Deze breuk komt vaak voor. Uw breuk zit in het gedeelte van het middenvoetsbeentje dat meestal goed herstelt zonder problemen. De behandeling bestaat in principe uit een tubigrip en een walker. Zo heeft u minder pijn en geneest de breuk het snelst. In het ziekenhuis kunt u krukken huren.

0-4 weken
 • Walker dragen.
 • Staan op de voet in de walker op geleide van uw klachten.
4-8 weken
 • Walker eventueel dragen.
 • Staan op de voet op geleide van uw klachten.
 • Indien de pijn dit toelaat mag u nu ook de walker wisselen voor een stevige schoen.
 • Het is geen probleem als dat nu nog niet meteen lukt, draag dan de walker en probeer het over 1 à 2 weken nogmaals.
 • De walker kunt u tot maximaal 8 weken blijven gebruiken.
Na 8 weken
 • Zonder walker.
 • Voet gebruiken op geleide van klachten.
 • Een stevige schoen kan hierbij ondersteuning bieden.
 • U mag weer sporten en gymmen. Het kan tot 3 maanden duren voordat dit klachtenvrij lukt.


Instructies

Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk:

Herstel


Walker opnieuw aandoen

In de app ziet u in een filmpje hoe u de walker op de juiste manier weer aan kunt doen nadat u de walker heeft afgedaan, bijvoorbeeld om te douchen.

Oefeningen
Na een breuk van het 5e middenvoetsbeentje kan er door het dragen van de walker stijfheid en krachtsverlies van de enkel optreden. Onderstaande oefeningen helpen om dit tegen te gaan.

Wanneer welke oefening
De eerste vier weken heeft u nog een walker, u kunt hiermee nog niet oefenen. Na vier weken mag u beginnen met oefenen. Begin met onbelast oefenen, dit zijn oefeningen die u doet zonder op de voet te staan. Start daarna met belast oefenen. Oefen alleen als de pijn dit toelaat.

Volg onderstaande instructies:


Onbelast oefenen
Bekijk de video’s in de Virtual Fracture Care App – onder folder: Weber A/avulsie bij enkelbandletsel. Breid op advies uit naar de belast oefenen en wanneer de pijn dit toelaat

Belast oefenen
Bekijk de video’s in de Virtual Fracture Care App – onder folder Weber A/avulsie bij enkelbandletsel.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.slingeland.nl.

Contact
De Breuklijn is op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (0314) 32 92 50.

App Virtual Fracture Care

In de app Virtual Fracture Care vindt u meer informatie over uw letsel. Ook kunt u oefeningen vinden om het herstel te bevorderen. De app kunt u zowel in de Appstore (iPhone) als de Google Store (Android) vinden. U kunt ook de QR-code hieronder scannen met de camera op uw mobiele telefoon. U wordt dan automatisch naar de app verwezen.
link naar virtual fracture care app


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2326 - mrt 22