Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Spoedeisende Hulp

Sedatie met lachgas bij kinderen

Sedatie met lachgas bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort ondergaat uw kind een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van sedatie met lachgas. Deze vorm van sedatie zorgt ervoor dat uw kind rustig en ontspannen is tijdens de behandeling. In deze folder leest u wat sedatie met lachgas precies is en hoe u uw kind het beste kan voorbereiden.

Wat is sedatie met lachgas

Sedatie is het toedienen van een bepaalde medicatie om te zorgen dat een patiënt ontspannen en comfortabel is tijdens een behandeling. Lachgas is één van de middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Lachgas is een veilig middel dat in het Slingeland Ziekenhuis gegeven wordt als mengsel bestaande uit 50% zuurstof en 50% lachgas. Lachgas wordt gebruikt tijdens een kortdurende behandeling, met name bij angstige kinderen die ouder zijn dan 3 jaar en een eenvoudige uitleg begrijpen. Het kind krijgt kort voor de behandeling een kapje over de neus en mond waardoor hij/zij het lachgas vanzelf inademt. Het lachgas heeft binnen enkele minuten een rustgevend effect, waardoor uw kind minder bang is en minder pijn voelt. Uw kind blijft bij bewustzijn. Als het toedienen van lachgas wordt stopgezet, is het na enkele minuten uitgewerkt.

Voorbereiding


Wat u uw kind vertelt

Meestal krijgen kinderen lachgas toegediend omdat ze angstig zijn. Ook een goede voorbereiding kan eraan bijdragen dat de angst vermindert. Ga daarom met uw kind in gesprek. U kunt aan uw kind vertellen dat:

Fijne gedachte kiezen

Het kan helpen vooraf met uw kind een fijne gedachte te kiezen die hij/zij kan gebruiken tijdens de sedatie. Dit kan bijvoorbeeld een vakantie zijn: lekker drijven op de rug in het zwembad. Heeft u een huisdier? Uw kind kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat hij/zij knuffelt met het huisdier op de bank. U kunt ook kiezen voor een andere gedachte. Zorg ervoor dat uw kind iets kiest wat hij/zij leuk vindt.

Niet praten

Het is belangrijk dat uw kind zo min mogelijk praat. Diegene die de sedatie uitvoert zal met uw kind afspreken welke handgebaren uw kind kan gebruiken als hij/zij iets wil aangeven tijdens de sedatie.

Voorafgaand aan de sedatie met lachgas

Om de behandeling met lachgas goed te laten voorlopen, bespreekt diegene die de sedatie uitvoert voorafgaand aan de behandeling samen met u en uw kind het volgende:
Tijdens het gesprek houdt diegene die de sedatie uitvoert rekening met de leeftijd van uw kind.

Eten

Uw kind hoeft niet geheel nuchter te zijn, maar het is verstandig uw kind niet al te veel te laten eten. Tot twee uur voor de sedatie met lachgas raden wij aan hooguit een licht ontbijt of lunch te nuttigen.

Ouders en/of verzorgers

Tijdens de behandeling blijft één ouder of verzorger bij uw kind. Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, dan kunt u niet bij de sedatie aanwezig zijn. Zorg er dan voor dat iemand anders uw kind kan begeleiden.

Verloop van de behandeling


In de behandelkamer

De behandelkamer is schemerig en rustig. De spullen die gebruikt worden tijdens de behandeling liggen zoveel mogelijk uit het zicht. Alle aanwezigen in de kamer zijn stil. Alleen diegene die de sedatie uitvoert, praat tegen uw kind. Lachgas versterkt geluiden en daarom is het belangrijk dat het rustig is in de behandelkamer. Op de achtergrond hoort uw kind het brommende geluid van het lachgas-apparaat.

Verdoving

Naast de sedatie met lachgas zijn er tijdens de behandeling ook andere pijnstillers nodig, bijvoorbeeld paracetamol of een verdovende zalf.

De behandeling stap voor stap


Kapje

Allereerst krijgt uw kind het kapje over zijn/haar neus en mond. Via dit kapje wordt het lachgas toegediend. Het is belangrijk dat uw kind het kapje gedurende de behandeling op het gezicht houdt en niet praat. Uw kind kan communiceren via vooraf afgesproken gebaren met diegene die de sedatie uitvoert.

Saturatiemeter

Uw kind krijgt een saturatiemeter om de vinger. Deze saturatiemeter ziet eruit als een speciale pleister of een zacht klemmetje met een rood lampje. Hiermee wordt de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten gehouden.

Toedienen lachgas

Als de saturatiemeter en het kapje zijn aangebracht, wordt het lachgas toegediend. Na ongeveer 3 tot 5 minuten is de sedatie optimaal en wordt de behandeling gestart. Uw kind krijgt lachgas tot de behandeling klaar is.

Na de behandeling

Via een neusbrilletje ademt uw kind 5 minuten lang pure zuurstof in, totdat het lachgas is uitgewerkt. Om het uitgeademde lachgas af te zuigen, blijft het kapje nog even over de neus en mond.

Uw kind mag het eerste half uur na de sedatie geen voertuig besturen.

De beleving van kinderen

Ieder kind ervaart sedatie op zijn eigen manier. In het algemeen vertellen kinderen na de sedatie dat zij slaperig waren en het gevoel hadden te dromen. Zij herinneren zich vaak weinig van de behandeling. Het inademen van lachgas kan in het begin wat vreemd en onwennig voelen, maar na een paar minuten verandert dit al snel in een aangenaam, ontspannen en zweverig gevoel.

Heel soms blijft een kind het een onprettig gevoel vinden. De sedatie wordt dan gestopt. Er zijn soms kinderen die de ingreep of het kapje zo spannend blijven vinden dat ze de sedatie niet willen ondergaan. In overleg met de arts wordt gezocht naar een alternatief.

Bijwerkingen van lachgas

Bij deze behandeling wordt lachgas gebruikt in lage concentraties en voor korte duur. Daarom is sedatie met lachgas niet gevaarlijk voor de gezondheid van uw kind. In sommige gevallen hebben kinderen last van duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd, een overdreven blij gevoel, misselijkheid of braken.

Vragen

Heeft u voorafgaand aan de behandeling vragen? Neem dan contact op met de behandeld arts.

Heeft u na de behandeling vragen? Dan kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde of Spoed Eisende Hulp. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is afgesloten, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 2316- dec 23