Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Medische Psychologie
Kindergeneeskunde

Kinderpsycholoog

Kinderpsycholoog

Informatie voor jongeren

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Je bent op advies van de medisch specialist verwezen naar een kinderpsycholoog. In deze folder vind je meer informatie over onderzoek en behandeling door de kinderpsycholoog in het ziekenhuis.

De kinderpsycholoog in het ziekenhuis
Een kinderpsycholoog in het ziekenhuis is gespecialiseerd in de uitvoering van onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren die zowel op lichamelijk als psychisch vlak klachten ervaren. De kinderpsycholoog onderzoekt op welke manier klachten met elkaar samenhangen en hoe hiermee om te gaan. Gedurende het traject wordt er nauw samengewerkt met de medisch specialist.

Klachten
Lichamelijke klachten, (chronische) ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen belastend zijn. De kinderpsycholoog helpt om met deze ervaringen om te gaan.

Voorbeelden van klachten en/of problemen waarvoor je naar de kinderpsycholoog verwezen kan worden:

Afspraak
Na de verwijzing door de behandelend arts maakt de secretaresse telefonisch of schriftelijk een afspraak voor een intakegesprek. Na dit gesprek bespreekt de kinderpsycholoog wat de mogelijkheden voor onderzoek en/of behandeling zijn.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud, dan kom je samen met je ouders naar het intakegesprek. Er is een schriftelijke toestemming van je beide ouders/verzorgers nodig om te kunnen starten. Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je zelf weten of je met één of beide ouder(s) of alleen naar het intakegesprek komt.

Psychologisch onderzoek
De uitvoering van een psychologisch onderzoek is een manier om te achterhalen welke factoren samenhangen met jouw klachten. De psychologisch medewerker neemt de testen af. Er kan bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar de intelligentie, het aandacht- en concentratievermogen en/of het sociaal-emotioneel functioneren (hoe je denkt en voelt).

De duur van het onderzoek is afhankelijk van het soort onderzoek. Dit kan variëren van één tot enkele uren.

Behandeling
Behandeling is gericht op het leren omgaan met klachten en de eventuele gevolgen hiervan, verwerking van nare ervaringen, het vergroten van zelfinzicht en het veranderen van gedrag en leefstijl. Er zijn verschillende vormen van behandeling, zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie. De duur van de behandeling kan variëren.

Bereikbaarheid
De afdeling medische psychologie bereik je via Zij-ingang G (zie plattegrond). Je kunt je melden bij de secretaresse. De secretaresse is aanwezig op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
Zij ingang G

Als je verhinderd bent voor de afspraak, verzoeken wij je om dit zo snel mogelijk door te geven. De afdeling Medische Psychologie is bereikbaar op het telefoonnummer (0314) 32 91 95.

Verwijzing naar een andere organisatie
In het ziekenhuis vinden over het algemeen kortdurende psychologisch behandelingen plaats. Als er langdurige behandeling nodig is, of als de problematiek buiten het aandachtsgebied van de medisch kinderpsycholoog valt, overlegt de kinderpsycholoog met jou en je ouders over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.
Kosten
Diagnostiek en/of behandeling door de kinderpsycholoog zijn inbegrepen in de medische zorg die je in het ziekenhuis krijgt. Er worden geen kosten berekend.

Rechten van ouders en kind
Jij en je ouders hebben bepaalde rechten. Deze rechten komen voort uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen(NIP). Voor nadere informatie verwijzen we je naar de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.

Toestemming en inzagerecht
Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan beslis je samen met je ouders en heb je beide recht op dossierinzage. De zeggenschap over toestemming en dossierinzage komt enkel toe aan gezaghebbende ouders. Ben je 16 jaar of ouder? Dan word je volgens de WGBO als volwassen gezien en heb je zelf de volledige zeggenschap over jouw behandeling.

Hoe gaan wij met vertrouwelijke gegevens om
De kinderpsycholoog en andere medewerkers van de afdeling medische psychologie hebben beroepsgeheim. Informatie-uitwisseling met andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats met jouw toestemming (en eventueel van je ouders).

Als je niet tevreden bent
De kinderpsycholoog streeft ernaar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er zaken zijn die je niet begrijpt of waar je ontevreden over bent, bespreekt de kinderpsycholoog deze graag met je. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Voor nadere informatie verwijzen we je graag naar de folder ‘Een klacht’.

Relevante websites
kindergeneeskunde.slingeland.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
www.psynip.nl
www.lvmp.nl
www.emdrkindenjeugd.nl

Vragen

Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kun je deze stellen tijdens je afspraak met de kinderpsycholoog. Je kunt je vraag ook stellen aan de secretaresse van de afdeling Medische Psychologie, telefoonnummer (0314) 32 91 95. Je kunt met vragen ook terecht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Daar waar gesproken wordt over 'ouders' kan ook 'voogd' gelezen worden.Foldernummer: 2304 - apr 24