Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Neonatologie

Infecties bij pasgeborenen

Infecties bij pasgeborenen

Groep B Streptokokken (GBS)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Pasgeboren baby's kunnen ziek worden door infecties. Als dat binnen drie dagen na de geboorte gebeurt, spreken we van een vroege vorm van een infectie. De infectie kan mild verlopen maar kan ook leiden tot bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking, longontsteking of een bloedinfectie. Een veelvoorkomende bacterie die een infectie kan veroorzaken bij pasgeboren baby's, is de Groep B Streptokok (GBS). In deze folder leest u daar meer over.

U ontvangt deze folder omdat u:

In deze folder leest u over de mogelijke oorzaken van de infectie door GBS, de risicofactoren, de verschijnselen en de behandelmogelijkheden.

Groep B streptokokken
Streptokokken zijn bacteriën die zich vooral in de darmen bevinden en soms ook in de baarmoedermond of vagina. Er bestaan verschillende soorten streptokokken. De Groep B Streptokok (GBS) is er een van. Ongeveer één op de vijf zwangere vrouwen draagt GBS bij zich. In de meeste gevallen zonder dat ze er last van hebben en dus zonder dat ze het weten. In sommige gevallen veroorzaakt GBS een blaasontsteking.

Besmetting
Baby's kunnen op drie manieren worden besmet met GBS:

De meeste kinderen die bij hun geboorte besmet worden met GBS, merken daar niets van. De bacterie is dan wel terug te vinden aan de buitenkant van hun lichaam, maar zij worden daar niet ziek van.

1 op de 1000 pasgeborenen die per jaar in Nederland worden geboren, worden wél ziek door GBS.

Verschijnselen bij de baby
Bij baby's die ziek worden door besmetting met GBS, zien we vaak de volgende verschijnselen:

De ziekte kan zich snel ontwikkelen, soms binnen enkele uren. Het is daarom belangrijk om bij deze verschijnselen direct contact op te nemen met de verloskundige (als uw kind nog geen 10 dagen oud is), de huisarts of huisartsenpost.

Kans op een infectie met GBS
De kans dat een kind ziek wordt door een GBS-besmetting, is groter als er sprake is van één of meer van de volgende risicofactoren:

Behandelmogelijkheden tijdens de bevalling
Om de kans op besmetting van de pasgeborene te verkleinen, kan worden overwogen om de zwangere tijdens de bevalling antibiotica (bij voorkeur penicilline) te geven. Dit gebeurt bij één of meer van de volgende risicofactoren:

Behandelmogelijkheden bij (mogelijke) infectie pasgeborene
Als een pasgeboren baby (mogelijk) een infectie heeft, wordt hij in het ziekenhuis behandeld met antibiotica via een infuus. Antibiotica wordt in ieder geval voorgesteld bij één van de volgende verschijnselen:

Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt onder andere bloedonderzoek gedaan om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een infectie. Soms is een ruggenprik nodig. Er kan dan worden onderzocht of er sprake is van een hersenvliesontsteking.

Gevolgen van besmetting met GBS bij de baby

Een infectie met GBS kan een longontsteking (pneumonie), bloedinfectie (sepsis) of een hersensvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. Hoe de ziekte zich ontwikkelt is afhankelijk van de weerstand van de baby, de duur van de besmetting voordat de behandeling start en vermoedelijk van het type GBS-bacterie. Als de ziekte ernstig verloopt, is er een verhoogde kans op blijvende schade, zoals blindheid, doofheid en ernstige lichamelijke en/of geestelijke handicaps. Ongeveer 5% van de baby's die ziek wordt door de GBS-bacterie, overlijdt hieraan.

Contact opnemen
Bent u (weer) thuis, neem dan direct contact op als uw baby:
Neemt u bij deze verschijnselen contact op met de verloskundige (als uw kind nog geen 10 dagen oud is), de huisarts of huisartsenpost.

Stichting Ouders Groep B Streptokokken
Er is een Stichting Ouders Groep B Streptokokken, Stichting OGBS. Deze stichting is opgericht door en voor ouders van kinderen die besmet zijn geraakt met GBS. Voor meer informatie: www.ogbs.nl

Vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 96. Buiten kantooruren kunt u bellen met de kinderafdeling, telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Foldernummer: 2249-dec 23