Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Gebruik van koemelk na koemelkprovocatietest

Gebruik van koemelk na koemelkprovocatietest

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw kind heeft onlangs een provocatietest gehad met koemelk. Uit deze test is gebleken dat uw kind niet allergisch is voor koemelk. Het is belangrijk dat uw kind nu weer melk en melkproducten inneemt.

In deze folder leest u hoe uw kind weer geleidelijk melkproducten kan gebruiken en waar u op moet letten.

Wanneer starten

Direct nadat de kinderarts de uitslagen van de test met u heeft besproken, kan uw kind weer koemelkproducten gebruiken.

Adviezen

Introductieschema

Het beste is dat uw kind geleidelijk weer koemelk gaat gebruiken. Hiervoor kunt u onderstaand schema aanhouden. Het introduceren van koemelk gebeurt in kleine stapjes. Zo kunt u tijdig ingrijpen als uw kind toch klachten krijgt.

Dag 1eenmaal 10 ml standaard kunstvoeding of 10 ml melk of yoghurt
Dag 2eenmaal 50 ml standaard kunstvoeding of 50 ml melk of yoghurt
Dag 3eenmaal 100 ml standaard kunstvoeding of 100 ml melk of yoghurt
Dag 41 volledige fles standaard kunstvoeding of 150 ml melk of yoghurt
Dag 5alle flessen volledig standaardvoeding of een normale hoeveelheid zuivelproducten

De standaard kunstvoeding kan eventueel worden gemengd door de koemelkvrije voeding die uw kind gewend is.

Reacties na gebruik van koemelk

Treden er toch reacties op na het gebruik van koemelk? Dan raden wij u aan om afhankelijk van de ernst van de klacht als volgt te handelen:

Milde reactie

Een milde reactie kan zijn:
Indien één of meerdere van deze reacties optreden, gaat u één stap terug in het introductieschema. Als de klachten blijven bestaan, stop dan met het gebruik van koemelk en neem contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer (0314) 32 95 92. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling Kindergeneeskunde op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Ernstige reactie

Een ernstige reactie kan zijn:
Bel bij bovenstaande reacties direct het alarmnummer 112.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer
(0314) 32 95 92.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 2197-dec 23