Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Dry needling

Dry needling

Door de bekkenfysiotherapeut

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw bekkenfysiotherapeut heeft u voorgesteld om uw myofasciale triggerpoints (spierverhardingen) te behandelen met dry needling. Dry needling is één van de mogelijkheden om uw klachten te behandelen. Uw bekkenfysiotherapeut heeft met u besproken waarom hij/zij u deze behandeling heeft aangeraden.

Dry needling
Bij dry needling wordt gebruik gemaakt van een dunne acupunctuurnaald. Deze naald wordt in de triggerpoint geprikt. Door het aanprikken van de triggerpoint ontspant de spier zich.

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur. Bij dry needling wordt één naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden gebruikt, die een tijdje blijven zitten. Daarnaast is acupunctuur gericht op een zogeheten energiebehandeling, terwijl dry needling direct op de spier werkt.

Triggerpoints
Een myofasciale triggerpoint is een hard aanvoelende plek in de spier. Deze verharding geeft pijn op die plaats. Daarnaast kan de verharding ook pijn op andere plaatsen in het lichaam geven.

Klachten
Klachten door een triggerpoint kunnen zijn:

Oorzaken
Triggerpoints kunnen ontstaan door:
Te behandelen klachten
Deze klachten kunnen door de bekkenfysiotherapeut met dry needling worden behandeld:
Behandeling
Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als de triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich soms kort aan. Dit geeft een kortdurend gevoel van kramp. Daarna ontspant de spier zich en kunt u vaak gemakkelijker bewegen. Doorgaans voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid of stijf aan, maar dat duurt meestal kort.

Na de behandeling
Het is mogelijk dat u de eerste twee dagen na de behandeling een zeurderige napijn voelt. Dit is het nawerken van de behandeling. Deze pijn verdwijnt weer.

Het is raadzaam om de eerste dagen de spieren niet te veel te belasten. De eerste twee dagen na de behandeling mag u niet sporten. De bekkenfysiotherapeut geeft u eenvoudige oefeningen voor thuis. Deze oefeningen bevorderen het verdere herstel.

De behandeling moet doorgaans meerdere keren worden herhaald.

Waar meldt u zich
Uw afspraken vinden plaats op de afdeling Fysiotherapie, (route 84, souterrain). Voor iedere afspraak meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Fysiotherapie.

Avondspreekuur
Eens per twee weken is er op maandag een avondspreekuur.

Verhinderd
Kunt u niet op uw afspraak komen? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Fysiotherapie. Het telefoonnummer is (0314) 32 93 83. U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken. De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Wat neemt u mee
Neemt u het volgende mee naar uw afspraak:
Vergoeding
Dry needling maakt onderdeel uit van de bekkenfysiotherapie. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of de kosten van een behandeling door de bekkenfysiotherapeut worden vergoed. Het is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering of u de kosten (deels) vergoed krijgt.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan aan één van de bekkenfysiotherapeuten. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Meer informatie
Meer informatie over bekkenfysiotherapie vindt u ook op:

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2180-jun-23