Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Nucleaire Geneeskunde

DMSA-scan bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De behandelend arts van uw kind heeft, in overleg met u, een DMSA-scintigrafie voor uw kind aangevraagd. Bij een DMSA-scintigrafie worden foto's gemaakt van de nieren. Met een DMSA-scintigrafie kunnen we onder andere de vorm en eventuele afwijkingen van de nieren in beeld brengen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan na nierbekkenontsteking en urineweginfecties.

Voor het onderzoek wordt u samen met uw kind verwacht op de kinderafdeling (verpleegafdeling B0)

_________________________ om _______ uur

Kinderafdeling
De medisch pedagogisch zorgverlener (iemand die is opgeleid om kinderen te begeleiden) of de kinderverpleegkundige bereidt u en uw kind voor op het onderzoek. Deze voorbereiding bestaat uit mondelinge uitleg en het bekijken van foto's van het onderzoek.

Op de kinderafdeling brengt de kinderarts bij uw kind een infuus in. Dit is een flexibel buisje dat de arts in een ader (meestal in de arm) inbrengt. Via dit infuus wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde radioactieve vloeistof toegediend.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
U gaat samen met uw kind en een van de medisch pedagogisch zorgverleners naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Via het infuus wordt een licht radioactieve vloeistof ingespoten die zich verdeeld over de nieren. De hoeveelheid radioactieve vloeistof is gering en speciaal afgestemd op uw kind.

Het duurt ongeveer twee uur voordat de vloeistof is opgenomen in de nieren (de inwerktijd). Deze twee uur kunt u met uw kind doorbrengen op de kinderafdeling. Uw kind krijgt dan wat drinken en het infuus wordt verwijderd. Wanneer u en uw kind terugkomen op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden er gedurende 45 minuten foto's gemaakt van de nieren. Hiervoor ligt uw kind op een tafel waarbij speciale camera's de vloeistof in de nieren waarnemen.


Afbeelding: DMSA-scintigrafie

Het is belangrijk dat uw kind tijdens het maken van de foto's stilligt.

U mag tijdens het gehele onderzoek dichtbij uw kind blijven. U kunt bijvoorbeeld voorlezen of uw kind een filmpje laten kijken. Boeken en een dvd-speler met filmpjes zijn in het ziekenhuis aanwezig. U mag ook een boek, een dvd en/of tablet van thuis meenemen.

Na het onderzoek gaan u en uw kind weer terug naar de kinderafdeling. Daarna mogen u en uw kind naar huis.

Filmpje van Sunny & Tim
Op https://www.slingeland.nl/afdeling-nucleaire-geneeskunde is het filmpje Sunny & Tim: lichtjes in je lichaam te zien. Dit filmpje is te bekijken als voorbereiding op dit onderzoek, maar niet noodzakelijk. Sunny de Isotoop en Tim de Tracer leren kinderen en volwassenen op een toegankelijke manier hoe de radioactieve vloeistof in het lichaam werkt. Wij raden u aan het filmpje eerst zelf te kijken zodat u kunt inschatten of het geschikt is voor uw kind.

Bijwerkingen
De ontvangen stralingsdosis is vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten.

De uitslag
De arts die uw kind naar ons heeft verwezen, ontvangt de uitslag van het onderzoek en bespreekt deze met u.

Bij verhindering
De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor uw kind besteld. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Vragen
Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 13.


Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 2170-nov 22