Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Nucleaire Geneeskunde

Renografie bij kinderen

Renografie bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De behandelend arts van uw kind heeft, in overleg met u, een nierscan voor uw kind aangevraagd. De grootte en de werking van de nieren worden hierbij in beeld gebracht.

Voor het onderzoek wordt u samen met uw kind verwacht op de kinderafdeling (verpleegafdeling B0).

Kinderafdeling

De medisch pedagogisch zorgverlener (iemand die is opgeleid om kinderen te begeleiden) of de kinderverpleegkundige bereidt u en uw kind voor op het onderzoek. Deze voorbereiding bestaat uit mondelinge uitleg en foto's van het onderzoek.
Op de kinderafdeling brengt de kinderarts bij uw kind een infuus in. Dit is een flexibel buisje dat de arts in een ader (meestal in de arm) inbrengt. Via dit infuus zal later, op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, een radioactieve vloeistof toegediend worden die de nieren zichtbaar maakt.

Een half uur vóór het renogram krijgt uw kind water, ranja of melk te drinken. Vlak voor vertrek naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, gaat uw kind naar het toilet om te plassen. Uw baby of peuter kunt u verschonen.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde

U gaat samen met uw kind en een van de medisch pedagogisch zorgverleners naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Uw kind gaat op een onderzoekstafel liggen. De onderzoekstafel schuift over een speciale camera. Vervolgens krijgt uw kind via het infuus de licht radioactieve vloeistof toegediend. Deze vloeistof wordt opgenomen door de nieren. Mogelijk krijgt uw kind ook een middel toegediend waardoor de nieren tijdelijk meer urine aanmaken.


Het maken van de foto's duurt twintig minuten. Gedurende die tijd moet uw kind stil blijven liggen. Het kan zijn dat er een half uur na het maken van de foto's nog een foto gemaakt moet worden. Dit duurt slechts 1 minuut.

U kunt tijdens het gehele onderzoek dichtbij uw kind blijven. U kunt bijvoorbeeld voorlezen of uw kind een filmpje laten kijken. Boeken en een dvd-speler met filmpjes zijn in het ziekenhuis aanwezig. U mag ook een boek, een dvd en/of tablet van thuis meenemen.

Na het onderzoek gaan u en uw kind weer terug naar de kinderafdeling. Daar wordt het infuus verwijderd. Daarna mogen u en uw kind naar huis.

Filmpje van Sunny & Tim

Op https://kindergeneeskunde.slingeland.nl is het filmpje Sunny & Tim: lichtjes in je lichaam te zien. Dit filmpje is te bekijken als voorbereiding op dit onderzoek, maar niet noodzakelijk. Sunny de Isotoop en Tim de Tracer leggen op een eenvoudige manier uit hoe de radioactieve vloeistof in het lichaam werkt. Wij raden u aan het filmpje eerst zelf te kijken zodat u kunt inschatten of het geschikt is voor uw kind.

Bijwerkingen

De ontvangen stralingsdosis is vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten.

De uitslag

De arts die u naar ons heeft verwezen, ontvangt de uitslag van het onderzoek en bespreekt deze met u.

Bij verhindering

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor uw kind besteld. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Vragen

Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 2169-dec 23