Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling N2
Vaatchirurgie

Weer naar huis na een operatie aan de halsslagader

Weer naar huis na een operatie aan de halsslagader

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort mag u naar huis. U bent geopereerd aan de halsslagader (carotis). Tijdens de operatie is de slagader in uw hals schoongemaakt. De chirurg heeft de binnenste laag van de vaatwand verwijderd en heeft de halsslagader daarna weer gesloten.

De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder te herstellen. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen.

Ontslaggesprek

De verpleegkundige van de afdeling voert een ontslaggesprek met u. Hij/zij bespreekt met u uw vertrek uit het ziekenhuis, de controle en/of nabehandeling, de nawerking van de narcose, de algemene leefregels en speciale instructies.

Uw vertrek naar huis

Nazorg
Tijdens uw opname in het ziekenhuis is met u besproken of u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Meer informatie over zorg na een ziekenhuisopname, vindt u in de folders 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname', 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf' en 'Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname'. Deze folders zijn aanwezig op de verpleegafdeling.

Vervoer
Uw familie of een kennis kan u ophalen als u weer naar huis mag. U kunt ook een taxi nemen. Alleen reizen met het openbaar vervoer raden wij af.

Autorijden
U mag niet zelf autorijden na de operatie.. U bent dan namelijk niet verzekerd. Als u een rijbewijs heeft, dan dient u contact op te nemen met de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor advies met betrekking tot het autorijden (www.cbr.nl). Raadpleeg voor meer informatie onze folder 'Motorvoertuig besturen met een ziekte/handicap'.

Medicijnen
Een apothekersassistent of verpleegkundige bespreekt met u wat er verandert in uw medicijngebruik: welke medicijnen zijn nieuw en met welke medicijnen kunt u stoppen. Voor nieuwe medicijnen wordt het recept doorgegeven aan uw eigen apotheek of aan apotheek Oude IJssel of het recept wordt aan u meegegeven. Apotheek Oude IJssel bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost). Een actueel medicatieoverzicht kunt u altijd opvragen bij uw eigen apotheek.

Overdracht aan huisarts
Uw behandelend arts brengt uw huisarts op de hoogte van uw behandeling en nazorg.

Controle en/of nabehandeling
Ongeveer 6 weken na de operatie heeft u een controleafspraak. Dan wordt er een echografie van de halsslagader gemaakt.

Eén jaar na de operatie heeft u een nieuwe controleafspraak op de polikliniek Vaatchrirurgie. Dan wordt er een echo van de buik gemaakt. Bij deze echo kijkt de arts of er sprake is van een verwijding van de aorta. Dit is nodig omdat mensen met een vernauwde halsslagader een iets grotere kans hebben op een verwijding van de aorta. Als alles goed is, wordt u iedere vijf jaar opgeroepen voor een controleafspraak. Is dit niet het geval, dan wordt dit met u besproken.

Vervolgonderzoek
Soms wordt een vervolgonderzoek afgesproken. Als dit bij u het geval is, informeert de verpleegkundige u hierover.

Nawerking narcose

Omdat u onder narcose bent behandeld, kan het voorkomen dat u zich enige tijd na uw ontslag nog niet helemaal fit voelt. U kunt wat keelpijn hebben. Dat komt omdat u tijdens de narcose bent beademd door middel van een buis in uw keel. Het kan ook voorkomen dat u last van spierpijn heeft.
Algemene leefregels
Bloeddruk
Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het (opnieuw) voordoen van een beroerte en/of herseninfarct. Het is voor u belangrijk dat uw bloeddruk in de gaten wordt gehouden. Neem hiervoor zelf contact op met uw huisarts.

(Hoofd)pijn
Als u pijn heeft, kunt u paracetamol gebruiken. Neem per dag maximaal 4 maal 2 tabletten van 500 mg. Heeft u met deze maximale dosering nog steeds pijn? Neem dan contact op met uw huisarts. Vooral bij hoofdpijn is dit belangrijk omdat dit kan betekenen dat uw bloeddruk te hoog is.

Voeding
Voeding speelt een belangrijke rol in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Gezonde voeding draagt bij aan een goed gewicht, normale bloeddruk en gezonde cholesterolwaarden. Voor een gezond voedingspatroon is het volgende van belang:

Meer informatie over gezonde voeding vindt u op www.voedingscentrum.nl en www.hartstichting.nl.

Roken

Door roken komen er stoffen in het bloed die schadelijk zijn voor de wanden van de bloedvaten. Deze stoffen beschadigen de vaatwand. Dit kan slagaderverkalking (atherosclerose) veroorzaken. Het bloed kan hierdoor minder goed doorstromen. Uiteindelijk kan dit leiden tot hart- en vaatziekten. Stoppen met roken is de meest effectieve maatregel om het proces van slagaderverkalking af te remmen. Dit geldt ook voor mensen op oudere leeftijd.
Voor informatie over en hulp bij het stoppen met roken kunt u terecht bij uw huisarts of de specialist. Hij/zij kan u verwijzen naar de polikliniek Stoppen-met-roken van het Slingeland Ziekenhuis.

Bewegen

De operatie kan van invloed zijn op uw lichamelijke conditie. Zorg er na de operatie voor dat u voldoende rust en de tijd neemt om te herstellen. Zodra u het weer aan kunt, is het belangrijk dat u weer in beweging komt. Voldoende bewegen verkleint namelijk de kans op hart- en vaatziekten. Door meer te bewegen wordt de bloeddruk lager en neemt het gewicht af. Om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen is het voldoende om dagelijks een half uur matige tot redelijke inspanning te leveren. Wat matige tot redelijke inspanning is, verschilt van persoon tot persoon. Wel gelden voor iedereen de volgende vuistregels:
Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u de voorschriften in de bijsluiter opvolgt. De werking van medicijnen is doorgaans beter als u zich aan deze voorschriften houdt.

Als u diabetes mellitus heeft, kan het zijn dat uw diabetesregulatie verandert door de ingreep. Vooral als uw activiteiten of voedingsgewoonten (tijdelijk) veranderen. Handel als volgt:
  • Bij gebruik van tabletten mag u het gebruik voortzetten zoals is voorgeschreven.
  • Bij gebruik van insuline kunt u door middel van zelfcontrole en zelfregulatie uw diabetes regelen.
Heeft u vragen en bent u bij uw huisarts onder controle voor uw diabetes, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Bent u onder controle bij de internist en heeft u vragen, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.


Dieet

Als een diëtist u tijdens uw ziekenhuisopname een advies heeft gegeven over een dieet, krijgt u dit advies schriftelijk mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.

Werken
U bepaalt, in overleg met uw bedrijfsarts, wanneer u weer kunt gaan werken, tenzij uw specialist u hierover nadrukkelijk heeft geadviseerd.

Wondverzorging

U kunt de wond afplakken met een pleister als er nog vocht uit de wond lekt. Een eventuele zwelling of blauwverkleuring kunt u koelen met ijs (legt u wel iets tussen het ijs en uw huid, bijvoorbeeld een theedoek). Voor mannen: wees voorzichtig met scheren. U kunt enkele weken een doof gevoel hebben in uw kaak na de operatie.

Douchen/in bad
U kunt zich thuis gewoon douchen. Dep de wond nadien droog en plak er zo nodig een nieuwe pleister op. Ga niet in bad. De wond mag namelijk niet week worden.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 2090-jul-23