Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longziekten

Begeleiding voor mensen met COPD

Begeleiding voor mensen met COPD

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). De longarts heeft u verwezen naar de verpleegkundig specialist op de polikliniek Longziekten. De verpleegkundig specialist behandelt en begeleidt u bij het omgaan met COPD. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de longartsen in het Slingeland Ziekenhuis en zorgverleners buiten het ziekenhuis, onder andere zorgverleners van de thuiszorg en fysiotherapeuten.

In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling van COPD en de begeleiding van de verpleegkundig specialist. Ook leest u wat Thuismeten inhoudt.

Begeleiding bij COPD
Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is vaak moeilijker en u heeft minder energie. U zult merken dat dagelijkse activiteiten u meer moeite kosten.

In de begeleiding bij uw COPD hoort u hoe u in uw dagelijks leven uw longen zoveel mogelijk kunt ontlasten. Het doel is om lichamelijke klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. Er wordt met u gesproken over wat u denkt nodig te hebben om klachten onder controle te houden en een terugval te voorkomen.

Daarnaast krijgt u informatie en adviezen over:
  • COPD en gevolgen;
  • het herkennen van klachten;
  • hoe te handelen als de klachten erger worden;
  • een gezonde leefstijl, passend bij COPD;
  • het gebruik van medicijnen;
  • Thuismeten.

Thuismeten bij COPD
Bij veel patiënten met COPD is Thuismeten onderdeel van de begeleiding. Thuismeten houdt in dat u thuis op bepaalde momenten zelf metingen doet of een vragenlijst invult. Dit doet u via de zogenaamde ThuismeetApp. De ThuismeetApp is een eenvoudig programma dat u zelf bedient op een tablet (bijvoobeeld een iPad).

Met een simpele druk op de knop stuurt u uw gegevens naar een verpleegkundige van het Medisch Service Center NAAST. De verpleegkundige controleert op afstand of de uitslagen van de metingen goed zijn. Op uw scherm ziet u zelf ook de uitslagen van de metingen. Op deze manier kunnen u en uw zorgverleners zien hoe het met uw gezondheid gaat.

Als de resultaten van de meting afwijkend zijn, dan heeft u (via beeldbellen) contact met de verpleegkundige van NAAST om dit te bespreken. Als het nodig is, wordt de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist ingeschakeld. Hierdoor kan op tijd gestart worden met de juiste behandeling.

Via de ThuismeetApp ontvangt u daarnaast adviezen om op een goede manier met COPD en uw gezondheid om te gaan. Als u zelf een vraag heeft over uw gezondheid kunt u ook via beeldbellen contact opnemen met de verpleegkundige van NAAST. Een voordeel van Thuismeten is dat u minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeft.

De verpleegkundig specialist geeft u meer informatie over Thuismeten tijdens de eerste afspraak op de polikliniek Longziekten. Hij/zij bespreekt met u of Thuismeten voor u waardevol kan zijn.

Deelnemen
Als u gebruik gaat maken van Thuismeten of als u geïnteresseerd bent in Thuismeten en meer informatie wilt ontvangen, meldt de verpleegkundig specialist Longziekten u aan bij NAAST. Een verpleegkundige van NAAST neemt contact met u op om u verder te informeren. Twee maanden na de start wordt samen met u gekeken hoe het Thuismeten gaat en of u hiermee door kan gaan.

Na een jaar bekijkt de verpleegkundig specialist samen met u of Thuismeten medisch gezien meerwaarde voor u heeft. Als uw situatie voldoende stabiel is, kan het zijn dat u kunt stoppen met Thuismeten. Als u het zelf prettig vindt om door te gaan met Thuismeten, kunt u besluiten om op eigen kosten Thuismeten voort te zetten.

Patiëntenervaring
"Ik kan me behoorlijk zorgen maken als ik ineens wat benauwder ben. Meestal is er niets aan de hand, maar het is wel heel fijn als een professional dat ook bevestigt. Ik ben door Thuismeten minder onzeker en dat heeft weer een positief effect op mijn klachten."
Wies Jonkman, COPD-patiënt.Thuismeten is mogelijk door een samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis, NAAST, Sensire, en Luscii.

Wat kunt u zelf doen?
Welke ondersteuning en begeleiding u ook krijgt, u kunt er zelf ook voor zorgen dat u minder klachten heeft. Denk bijvoorbeeld aan een gezonde(re) leefstijl en meer beweging. U kunt bijvoorbeeld uw conditie verbeteren door te sporten, zoals wandelen of zwemmen. Er zijn ook wandelgroepen of zwemgroepen waar u zich bij kunt aansluiten.

Het Longfonds organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten onder de naam Longpunt. Tijdens deze Longpunten krijgt u meer informatie over longziekten en kunt u er ervaringen uitwisselen met andere longpatiënten. Informatie over het Longpunt vindt u op www.gelderland.longfonds.nl of vraag ernaar bij de verpleegkundige.

Op de website van het Longfonds www.longfonds.nl vindt u ook meer informatie over COPD.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan een van uw zorgverleners.Foldernummer: 2223-jul 20