Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Het verwijderen van een goedaardige afwijking in de borst

Het verwijderen van een goedaardige afwijking in de borst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U heeft een goedaardige afwijking in de borst. Samen met uw arts heeft u besloten deze afwijking operatief te laten verwijderen. In deze folder leest u meer informatie over de gang van zaken rondom uw operatie en opname in het ziekenhuis.

Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Melden in het ziekenhuis

Een dag voor uw operatie belt een medewerker van het Centraal Planbureau u over hoe laat en waar u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Opnameduur

U wordt voor deze operatie één dag opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat u op de dag van de operatie weer naar huis gaat. Soms kan het nodig zijn dat u al de dag vóór de operatie wordt opgenomen.

Begeleiding in het ziekenhuis

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt u bijgestaan door de afdelingsverpleegkundigen. U kunt bij hen terecht met al uw vragen. Als u dit wenst, zijn zij u ook op het emotionele vlak tot steun.

Het is mogelijk dat u op de opnamedag ook gezien wordt door een chirurg in opleiding. Zij/hij stelt u een aantal vragen en verricht aanvullend lichamelijk onderzoek. Het is ook mogelijk dat de chirurg in opleiding de operatie uitvoert. De chirurgen in opleiding werken altijd onder supervisie van de chirurg.

Verloop van de operatie

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). De chirurg verwijdert de goedaardige afwijking in uw borst via een sneetje in de huid. De wond wordt afgedekt met een smalle witte pleister.

De operatie duurt ongeveer 20 minuten. Daarna wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.

Na de operatie


De operatiewond

Na de operatie gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar bekijkt de verpleegkundige samen met u de operatiewond. Als u wilt, mag een naaste hierbij aanwezig zijn.

De smalle witte pleister mag blijven zitten en hoeft niet vervangen te worden. De pleister wordt op de controle-afspraak bij de chirurg verwijderd. Dit is meestal zo’n veertien dagen na de operatie.

Pijn

De borst kan na de operatie gevoelig zijn. Ondersteun de borst daarom met een stevige (sport)bh. Draag deze eventueel ook de eerste nachten na de operatie. Bij pijn kunt eventueel pijnstilling gebruiken: 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500mg.

Douchen

U mag na de operatie 48 uur niet douchen omdat de wond droog moet blijven. Na deze 48 uur mag u een week lang niet langer dan 10 minuten douchen. Daarna mag u douchen zoals u gewend was.

Leefregels voor thuis

Het is verstandig om het de eerste twee weken na de operatie rustig aan te doen. Blijf uw arm en schouder wel goed bewegen. U mag de eerste twee weken niet zwaar tillen. Na deze twee weken kunt u uw werkzaamheden weer oppakken en weer sporten naar eigen kunnen. Luister hierbij goed naar uw eigen lichaam.

Contact bij problemen

Neem contact op met uw huisarts als de wond na de operatie rood ziet, vocht of pus lekt en/of u koorts krijgt. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Weefselonderzoek

Al het weefsel dat de chirurg tijdens de operatie heeft verwijderd, wordt door de patholoog-anatoom microscopisch onderzocht. Dit onderzoek geeft informatie over de precieze soort afwijking, de grootte en of de afwijking in zijn geheel verwijderd is. Ongeveer 14 dagen na de operatie is de uitslag van het weefselonderzoek bekend.

Controle-afspraak

Ongeveer 14 dagen na de operatie komt u terug naar het ziekenhuis voor een controle-afspraak bij de chirurg. Tijdens deze afspraak wordt de pleister verwijderd en hoort u de uitslag van het weefselonderzoek.

Vragen

Heeft u vragen voorafgaand aan de operatie? Neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: apr 24