Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verloskunde
Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde

Triageafdeling verloskunde

Triageafdeling verloskunde

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent doorverwezen naar de triageafdeling. Deze afdeling biedt geplande en ongeplande zorg aan zwangeren. Triage betekent ‘onderverdelen en sorteren’. Daardoor worden de vrouwen waarbij de zorgvraag de meeste spoed heeft als eerste behandeld. Het kan dus zijn dat u later dan het afgesproken tijdstip wordt geholpen. Ook kan het voorkomen dat patiënten die later arriveren, toch eerder worden opgeroepen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De triageafdeling is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en is een onderdeel van de afdeling verloskunde. De hoofdingang aan de voorkant van het ziekenhuis is geopend van 06.45 uur tot 20.30 uur. Tussen 20.30-22.45 uur kunt u bij de hoofdingang aanbellen en wordt u naar binnen gelaten. Vanaf 22.45-6.45 uur kunt u via de ingang Spoedeisende Hulp naar binnen. Ook hier moet u aanbellen. Als u binnen bent neemt u de trap of lift naar de 2e verdieping waar de verlosafdeling zich bevindt (afdeling B2). Bij de balie mag u zich melden bij een medewerker. Deze wijst u de wachtkamer of begeleidt u naar een triagekamer.

In deze folder leest u wat u van uw bezoek aan de triageafdeling kunt verwachten.

Medewerkers
Op onze afdeling zijn diverse medewerkers werkzaam waarmee u in aanraking kunt komen. Verloskundigen, verpleegkundigen, medewerker gastenservice, secretaresses, laboranten, gynaecologen en studenten in opleiding.

Behandeling
In de triagekamer stelt de verpleegkundige en/of de verloskundige een aantal vragen en vaak wordt een CTG gemaakt (vanaf 23 weken zwangerschap). Aan de hand van uw klachten wordt bekeken of verder aanvullend onderzoek nodig is. Dit kan bestaan uit urine- en/of bloedonderzoek, echografie of inwendig vaginaal onderzoek.

CTG
Bij een Cardio Toco Grafie oftewel een CTG registratie worden 2 banden om de buik van de zwangere aangebracht. Hiermee wordt de hartslag van de baby en de weeënactiviteit van de baarmoeder geregistreerd. Aan de hand van de hartslag van de baby kan de conditie van uw kind op dat moment bekeken worden. Een CTG duurt gemiddeld 30-45 minuten.

Urine- en/of bloedonderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. De uitslag duurt gemiddeld 60-90 minuten.

Echografie
Met een echo kan zowel uitwendig via de buik of inwendig via de vagina gekeken worden naar o.a. de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de baarmoedermond. De keus hangt af van de duur van de zwangerschap en de reden van de echo.

Inwendig vaginaal onderzoek
- Speculum onderzoek: de arts of verloskundige bekijkt met een spreider (speculum) de baarmoedermond.
- Inwendig onderzoek om baarmoedermond te beoordelen en of deze geopend is.


Soms is het nodig andere specialisten te laten mee beoordelen. Afhankelijk van de klacht gebeurt dit direct of poliklinisch.

Wat gebeurt er dan?
Wanneer alle gegevens bekend zijn, overlegt de klinisch verloskundige met de dienstdoende gynaecoloog over de verdere aanpak. U kunt hierna naar huis of u wordt opgenomen op de afdeling of verloskamer.

Naar huis
Indien mogelijk gaat u naar huis met adviezen en eventuele vervolgafspraken bij uw (eigen) verloskundige of gynaecoloog.

Opname
De verpleegkundige voert een intakegesprek met u en u wordt overgebracht naar een kamer op de kraamafdeling/afdeling voor zwangeren. Hoelang de opname duurt is afhankelijk van uw klachten.

Tot slot
Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de gynaecoloog, de klinisch verloskundige of de verpleegkundigen van de afdeling.


Foldernummer: 2337-feb-24