Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Punctie onder echogeleide

Punctie onder echogeleide

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een punctie onder echogeleide voor u aangevraagd. In deze folder leest u hoe u zich voorbereidt op het onderzoek en hoe het onderzoek verloopt. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Of ziet u ergens tegenop of bent u ongerust? Laat het ons dan gerust weten, dan houden wij daar extra rekening mee.

Punctie

Bij een punctie worden door een dunne naald wat cellen opgezogen. De radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit.

Voorbereiding


Nuchter

Voor een punctie hoeft u niet nuchter te zijn.

Kleding

Draag gemakkelijk zittende kleding.

Sieraden

Draag geen sieraden op de dag van de ingreep. Doe sieraden thuis alvast af.

Allergieën

Heeft u één of meerdere allergieën? Geef dat vooraf aan uw behandelend arts.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Bloedstolling

Bij een punctie moet in sommige gevallen voordat het onderzoek plaatsvindt, de bloedstolling bekend zijn. Als dat het geval is wordt op eerder tijdstip bloed geprikt. De verpleegkundige controleert vervolgens de uitslagen.

Waar melden

U meldt zich bij de balie op de afdeling Radiologie.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend arts.

Het verloop van het onderzoek

Een punctie wordt zonder verdoving uitgevoerd omdat de punctienaald net zo dun is als de verdovingsnaald. In de onderzoekskamer gaat u op uw rug of op uw buik op de onderzoekstafel liggen. Het gebied waar de punctie plaatsvindt wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. Met echografie worden weefsels en organen zichtbaar gemaakt door middel van geluidsgolven. De echografie is niet pijnlijk. Wel kan de gel wat koud aanvoelen. Vervolgens brengt de radioloog of physician assistent de naald in en beweegt deze met behulp van de echo, naar de juiste plek. Zodra de naald op de juiste plek zit, worden cellen opgezogen. Na het onderzoek krijgt u een pleister op het prikgaatje.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.

Na het onderzoek

De radioloog of physician assistant beslist of u na het onderzoek meteen naar huis mag of dat u nog even blijft wachten op de afdeling Radiologie. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden. U kunt nog een beetje flauw zijn of niet lekker worden van de pijn. U doet er verstandig aan de rest van de dag rustig aan te doen. Bij thuiskomst mag u geen zware handelingen verrichten. De volgende dag mag u alles weer doen.

De uitslag van het onderzoek

Het verkregen materiaal wordt na het onderzoek opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. De behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de controleafspraak.

Risico’s en mogelijke complicaties

Bij een punctie kan de aangeprikte plek wat napijn geven. Ook kan er een blauwe plek ontstaan. Dit is normaal. In zeldzame gevallen kan er een nabloeding optreden. Dan kan medisch handelen noodzakelijk zijn.

Contact opnemen

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met het secretariaat van uw behandelend arts.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: jan 24