Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding
Acute Opname Afdeling
Verpleegafdeling A2
Verpleegafdeling N2

PENG-blokkade bij een heupfractuur

PENG-blokkade bij een heupfractuur

Pijnbestrijding bij een gebroken heup

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een pericapsulaire zenuwgroep (PENG)-blokkade met fenol. Een anesthesioloog zal de blokkade bij u verrichten. In deze folder kunt u lezen wat deze behandeling inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Wat is een PENG-blokkade?

Rondom de heup ligt een netwerk van zenuwen die via het ruggenmerg gevoelssignalen doorgeven aan de hersenen. Tijdens de behandeling krijgt u met een verdovende vloeistof een blokkade in dit zenuwnetwerk van de heup. De soort verdovende vloeistof die wordt gebruikt, hangt af van het doel en de duur van de behandeling. Door injectie van de behandelvloeistof fenol worden pijnsignalen voor een langere tijd niet meer doorgegeven.

Wanneer krijgt u een PENG-blokkade?

Een PENG-blokkade met fenol is een behandeling die wordt toegepast als pijnstilling voor een gebroken heup. Deze behandeling kan gedaan worden indien een operatie niet mogelijk is.

Voorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagbehandeling of tijdens uw opname in het ziekenhuis. Indien de blokkade in dagbehandeling plaatsvindt, verblijft u een aantal uren in het ziekenhuis. Daarna mag u naar huis. Zorg ervoor dat iemand u begeleidt van en naar de behandeling. Als u alleen woont is het belangrijk dat er iemand 24 uur bij u blijft om te helpen.

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:

Waar meldt u zich?

Als de blokkade in dagbehandeling plaatsvindt, meldt u zich op de afgesproken tijd bij de receptie bij de hoofdingang. U wordt dan opgehaald en naar de verpleegafdeling gebracht. De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken rondom de behandeling.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Met behulp met echografie zoekt de anesthesioloog de juiste locatie op. Vervolgens brengt hij/zij een naald in vlakbij de zenuwen en spuit de verdovende vloeistof fenol in. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Als u voor dagbehandeling komt, mag u hierna weer naar huis. De pleister mag u na enkele uren verwijderen.

Resultaat

De anesthesioloog spuit de behandelvloeistof fenol in. Dit geeft een pijnstillend effect. Binnen 30 minuten kunt u een effect van de behandeling verwachten: u voelt minder pijn. Pas na een aantal dagen voelt u het maximale effect van de behandeling. Dit effect is een verdovend en pijnstillend effect aan de voorkant van de heup. De achterkant van de heup wordt niet verdoofd. De pijnstilling kan variëren van enkele weken tot maximaal 6 maanden. Omdat alleen de voorzijde van uw heup wordt behandeld, blijft u meestal een beetje pijn houden. Door deze blokkade hoeven er minder pijnstillende medicijnen gegeven te worden.

Bijwerkingen en complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Wel is er een kleine kans dat er bijwerkingen of complicaties optreden. Deze kunnen zijn:

Wanneer contact opnemen

Neemt u direct contact op met de polikliniek Pijnbestrijding bij een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor.
De contactinformatie van de polikliniek Pijnbestrijding staat onder het kopje 'Vragen'.

Nacontrole

Wanneer u weer naar huis gaat krijgt u een telefonische controle afspraak mee.


Vragen

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: jul-24