Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding
Verpleegafdeling A2

PENG-blokkade bij coxartrose

PENG-blokkade bij coxartrose

Pijnbestrijding bij artrose van de heup

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een pericapsulaire zenuwgroep (PENG)-blokkade. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding zal de blokkade bij u verrichten. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het is mogelijk dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder kunt u lezen wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Wat is een PENG-blokkade?

Rondom de heup ligt een netwerk van zenuwen die via het ruggenmerg gevoelssignalen doorgeven aan de hersenen. Tijdens de behandeling krijgt u met een verdovende vloeistof een blokkade in dit zenuwnetwerk van de heup. Hierdoor worden pijnsignalen voor een (langere) tijd niet meer doorgegeven. De soort verdovende vloeistof die wordt gebruikt, hangt af van het doel en de duur van de behandeling.

Wanneer krijgt u een PENG-blokkade?

Een PENG-blokkade is een behandeling die kan worden toegepast vanwege ernstige coxartrose (artrose van de heup). Er zal eerst een proefblokkade worden uitgevoerd met een kortwerkende lokale verdoving. Indien het goed geholpen heeft maar de pijnklachten zijn teruggekomen, zal na overleg met u een PENG-blokkade met fenol worden ingepland. Deze behandeling(en) gebeuren poliklinisch.

Voorbereiding

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
  • Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Informeer uw arts. Hij/zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
  • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
  • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
  • Denkt u eraan om makkelijk zittende kleding te dragen.
  • U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de behandeling neemt u op de afgesproken tijd plaats in de wachtruimte van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage). U wordt daar opgeroepen voor de behandeling.

De behandeling

Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Hij/zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel.

1. PENG-blokkade met kortwerkende lokale verdoving

Bij een proefbehandeling PENG-blokkade krijgt u met een kortwerkende verdovende vloeistof een blokkade in het zenuwnetwerk van de heup. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Met behulp van echografie zoekt de anesthesioloog de juiste locatie op. Vervolgens brengt hij/zij een naald in vlakbij de zenuwen en spuit hij/zij de verdovende vloeistof in. Dit moet ervoor zorgen dat u minder pijn gaat hebben. Deze proefblokkade met lokale verdoving geeft meestal een kortdurend effect van 1 tot 2 dagen.

Na ongeveer 1 week bespreekt u het resultaat van de behandeling telefonisch met de pijnconsulente van de polikliniek Pijnbestrijding. Belangrijk is dat u aangeeft of u minder pijn heeft gehad na de behandeling en of de pijn weer teruggekomen is.

2. PENG-blokkade met fenol

Een PENG-blokkade met fenol heeft als doel een blokkade aan te brengen aan het zenuwnetwerk van de heup. Hierdoor worden pijnsignalen voor een langere tijd niet meer doorgegeven. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. Uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed worden in de gaten gehouden. De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Met behulp van echografie zoekt de anesthesioloog de juiste locatie op. Vervolgens brengt hij/zij een naald in vlakbij de zenuwen en spuit hij/zij de behandelvloeistof in. De fenol moet ervoor zorgen dat u voor een langere tijd minder pijn zult hebben. Dit kan variëren van enkele weken tot maximaal 6 maanden.

Na de behandeling

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen.
Na de behandeling blijft u nog ongeveer 30 minuten in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel. Deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Resultaat

Binnen 30 minuten kunt u een effect van de behandeling verwachten: u voelt minder pijn. Dit is een verdovend en pijnstillend effect aan de voorkant van de heup. De achterkant van de heup wordt niet verdoofd. Omdat alleen de voorzijde van uw heup wordt behandeld, blijft u meestal een beetje pijn houden. Door deze blokkade hoeven er minder pijnstillende medicijnen gegeven te worden.

Bijwerkingen en complicaties

Ondanks dat de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, is er een kleine kans dat er bijwerkingen of complicaties optreden. Deze kunnen zijn:
  • Bloeduitstorting op de prikplek
  • Infectie (zeldzaam)
  • Doof gevoel in een deel van het bovenbeen.
  • Verminderde kracht in het been. In principe worden alleen de gevoelszenuwen uitgeschakeld, maar er is een kleine kans dat ook de krachtzenuwen uitgeschakeld worden.
  • Overgevoeligheid. Het is mogelijk dat u allergisch bent voor de verdovende vloeistof. U kunt dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid.

Wanneer contact opnemen

Neemt u direct contact op met de polikliniek Pijnbestrijding bij een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor. De contactinformatie van de polikliniek Pijnbestrijding staat onder het kopje 'Vragen'.

Nacontrole

Wanneer u weer naar huis gaat krijgt u een telefonische controle afspraak mee.

Vragen

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: dec-23