Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Renografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw arts heeft een renogram voor u aangevraagd. Met een renogram onderzoeken wij de functie van uw nieren .

Afspraak

Voor de nierscan wordt u …........................dag............../….........../.............. om .................. uur verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64).
U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

Het onderzoek duurt 30 tot 70 minuten.

Zwangerschap en borstvoeding

In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Neemt u dan vooraf contact met ons op.

Voorbereiding

Een halfuur voor het onderzoek drinkt u 2 bekers water om uw nieren te stimuleren. U mag gewoon naar het toilet gaan. Indien u niet thuis kunt drinken, komt u een half uur eerder dan de afgesproken tijd. U krijgt dan water op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

De injectie

De medisch nucleair werker dient een licht radioactieve stof toe om uw nieren zichtbaar te maken. De stralingsdosis door deze injectie is minder dan bij een röntgenonderzoek. Ook wordt er een plasmiddel toegediend, dit is om uw nieren extra te stimuleren. Het kan zijn dat u daardoor aandrang krijgt om te plassen.

Een medisch nucleair werker geeft u een infuus in een bloedvat in de arm om de radioactieve vloeistof en het plasmiddel toe te dienen. Meteen na de injectie start het renogram en wordt het infuus weer verwijderd.

Het onderzoek

Gedurende 20 minuten worden foto's van de nieren gemaakt. Mogelijk maken we een uur na de injectie nog een foto van 1 minuut. In de tussentijd hoeft u niet op de afdeling te blijven. U mag gewoon naar het toilet.

Na het onderzoek

U mag naar huis. Er is geen bezwaar om zelf auto te rijden of alleen te reizen.

Bijwerkingen

Het kan zijn dat u tot een paar uur na het onderzoek meer moet plassen dan normaal.

De uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en bespreekt deze vervolgens met u.

Bij verhindering

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd: (0314) 32 95 13.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de medisch nucleair werker tijdens het onderzoek. Ook kunt u op werkdagen bellen van 9 tot 17 uur: (0314) 32 95 13

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: sep 22