Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

DMSA-scan

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw arts heeft voor u een DMSA-scan aangevraagd. Met een DMSA-scan wordt het weefsel van uw nieren onderzocht.

Afspraak

Voor de DMSA-scan wordt u …........................dag............../….........../.............. verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64).
U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

Tijdstip injectie: ................. uur

Tijdstip DMSA-scan: ................. uur

De tijd tussen de injectie en het onderzoek later op de dag hoeft u niet in het ziekenhuis door te brengen.

Zwangerschap en borstvoeding

In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Neemt u dan vooraf contact met ons op.

De injectie

De medisch nucleair werker dient een licht radioactieve stof toe om uw nieren zichtbaar te maken. Dit gebeurt via een injectie in een bloedvat van uw arm. De stralingsdosis door deze injectie is vergelijkbaar met de dosis die u ontvangt bij een röntgenonderzoek. Van de toegediende vloeistof merkt u niets.

Daarna moet de vloeistof zich verspreiden en ongeveer 2 uur later kan de DMSA-scan gemaakt worden. Het is belangrijk dat u in de wachttijd ongeveer 1 liter drinkt, tenzij u dit om medische redenen niet mag. Wat u drinkt maakt niet uit en u kunt gewoon naar het toilet. U hoeft niet op de afdeling Nucleaire Geneeskunde of in het ziekenhuis te blijven.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u stilligt. De medisch nucleair werker maakt eerst een foto van 10 minuten met een camera vlak onder en een camera vlak boven uw buik. Daarna draaien deze camera’s 15 minuten langzaam om u heen. Het komt soms voor dat wij u vragen een kledingstuk uit te doen, omdat er metaal in zit.

Na het onderzoek

U mag naar huis. Er is geen bezwaar om zelf auto te rijden of alleen te reizen.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en bespreekt deze vervolgens met u.

Bij verhindering

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd: (0314) 32 95 13.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de medisch nucleair werker tijdens het onderzoek. Ook kunt u op werkdagen bellen van 9 tot 17 uur: (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: sep 22