Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

DMSA-scan

DMSA-scan

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw arts heeft voor u een DMSA-scan aangevraagd. Met een DMSA-scan wordt het weefsel van uw nieren onderzocht.

Afspraak

In Mijn Slingeland staan meerdere afspraken voor u vermeld. Bij de eerste afspraak krijgt u een injectie. Bij de andere afspraken worden foto’s gemaakt. Soms krijgt u ook een kaart mee waar deze afspraken op staan.

Voor alle afspraken kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U hoeft zich niet te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

Tussen de eerste en de tweede afspraak zit veel tijd. U hoeft dan niet op Nucleaire Geneeskunde te blijven.

Zwangerschap en borstvoeding

In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Neemt u dan vooraf contact met ons op.

De injectie

De medisch nucleair werker dient een licht radioactieve stof toe om uw nieren zichtbaar te maken. Dit gebeurt via een injectie in een bloedvat van uw arm. De stralingsdosis door deze injectie is vergelijkbaar met de dosis die u ontvangt bij een röntgenonderzoek. Van de toegediende vloeistof merkt u niets.

Daarna moet de vloeistof zich verspreiden en ongeveer 2 uur later kan de DMSA-scan gemaakt worden. Het is belangrijk dat u in de wachttijd ongeveer 1 liter drinkt, tenzij u dit om medische redenen niet mag. Wat u drinkt maakt niet uit en u kunt gewoon naar het toilet. U hoeft niet op de afdeling Nucleaire Geneeskunde of in het ziekenhuis te blijven.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u stilligt. De medisch nucleair werker maakt eerst een foto van 10 minuten met een camera vlak onder en een camera vlak boven uw buik. Daarna draaien deze camera’s 15 minuten langzaam om u heen. Het komt soms voor dat wij u vragen een kledingstuk uit te doen, omdat er metaal in zit.

Na het onderzoek

U mag naar huis. Er is geen bezwaar om zelf auto te rijden of alleen te reizen.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten.

De uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en bespreekt deze vervolgens met u.

Bij verhindering

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd: (0314) 32 95 13.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de medisch nucleair werker tijdens het onderzoek. Ook kunt u op werkdagen bellen van 9 tot 17 uur: (0314) 32 95 13.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan 24