Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Bijschildklierscintigrafie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw arts heeft voor u een bijschildklierscintigrafie aangevraagd. Met een bijschildklierscintigrafie onderzoeken wij de werking en de locatie van de bijschildklieren.

Afspraak

Voor het onderzoek wordt u …........................dag............../….........../.............. verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64).
U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

Eerste tijdstip: ................. uur

Tweede tijdstip: ................. uur

De tijd tussen de twee afspraken hoeft u niet op de afdeling door te brengen.

Zwangerschap en borstvoeding

In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Neemt u dan vooraf contact met ons op.

De injectie

De medisch nucleair werker dient een licht radioactieve stof toe om uw bijschildklieren zichtbaar te maken. Dit gebeurt via een injectie in de arm. De stralingsdosis door deze injectie is vergelijkbaar met de dosis die u ontvangt bij een röntgenonderzoek. Van de toegediende vloeistof merkt u niets.

Het onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek start kort na de injectie. Het komt soms voor dat wij u vragen een kledingstuk uit te doen omdat er metaal in zit. Er wordt gedurende 10 minuten een foto gemaakt. U ligt op een onderzoekstafel met een grote camera dicht bij uw hals. U merkt niets van het maken van deze foto, maar het is wel belangrijk dat u stil blijft liggen. Daarna moet de injectievloeistof verder inwerken, dit duurt ongeveer een uur. In dat uur hoeft u niet op de afdeling te blijven.

In het tweede deel van het onderzoek draait de camera om u heen om foto’s vanuit verschillende richtingen te kunnen maken. De laatste minuten wordt een CT van uw hals en bovenlichaam gemaakt, waarbij de onderzoekstafel een paar keer heen en weer schuift. We eindigen het onderzoek met dezelfde foto als in het eerste deel (maar zonder injectie).

In totaal duurt het tweede deel ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

U mag naar huis. Er is geen bezwaar om zelf auto te rijden of alleen te reizen.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten.

De uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en bespreekt deze vervolgens met u.

Bij verhindering

De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld. Neemt u daarom zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde wanneer u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd: (0314) 32 95 13.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de medisch nucleair werker tijdens het onderzoek. Ook kunt u op werkdagen bellen van 9 tot 17 uur: (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: sep 22