Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

MRI-geleide vacuümbiopsie van de borst

MRI-geleide vacuümbiopsie van de borst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Onlangs bent u voor een mammografie en/of echografie op de afdeling radiologie geweest. De radioloog heeft hierbij een afwijking in uw borst gezien. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of de afwijking goed- of kwaadaardig is. Hiervoor is het noodzakelijk stukjes weefsel uit uw borst weg te nemen. Dit noemen we een biopsie of punctie. Een biopsie gebeurt echogeleid (met geluidsgolven), röntgengeleid of MRI-geleid (met elektromagnetisme). Afhankelijk van het onderzoek wordt gekeken welke optie voor u het beste is. Het weefsel dat wordt weggenomen bij een biopsie wordt opgestuurd naar het pathologisch laboratorium in Arnhem. De patholoog onderzoekt het onder de microscoop en geeft de bevindingen door aan de chirurg.

De arts heeft besloten dat een MRI-geleide vacuümbiopsie het beste voor u is. Deze folder beschrijft hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

De biopsieprocedure


Voorbereiding


Het onderzoek

De radioloog voert samen met drie laboranten het onderzoek uit.

U krijgt contrastvloeistof toegediend voor dit onderzoek. Voordat u de kamer ingaat wordt er een infuus ingebracht in uw arm.

De MRI-laborant vraagt u uw bovenkleding uit te doen en legt het onderzoek aan u uit. U gaat vervolgens op uw buik op de onderzoekstafel liggen. Uw borst hangt daarbij door een opening in de onderzoekstafel. Uw borst wordt in lichte mate vastgeklemd. Zo kan de borst niet meer verschuiven.

De laborant probeert u in een comfortabele houding te plaatsen. Daarna blijft u het gehele onderzoek zo liggen. De radioloog bepaalt met behulp van MRI nauwkeurig de plaats van de afwijking in de borst, hiervoor wordt u een paar keer in en uit de MRI-scanner geschoven. Vervolgens geeft de radioloog u met een naald een plaatselijke verdoving in uw borst. Als de verdoving is ingewerkt, verwijdert hij/zij met een dikkere naald, die is aangesloten op een vacuümsysteem, stukjes weefsel uit uw borst. Daarna laat de radioloog een kleine marker achter in uw borst. Dit is een kleine markering die makkelijk terug te vinden is met behulp van mammografie, zodat nadien duidelijk is waar het weefsel is weggenomen.

Dit onderzoek kan, ondanks de verdoving, enigszins pijnlijk zijn. Na afloop wordt er goed op het wondje gedrukt om het bloeden te stelpen, er worden hechtstrips en een pleister op het wondje geplakt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na een vacuümbiopsie


Contact opnemen

Als zich problemen voordoen of u twijfelt ergens over, neem dan contact op met de mammacareverpleegkundige. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 88. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende radioloog via (0314) 32 99 11.

De uitslag

Enkele dagen na het onderzoek heeft u een afspraak met de chirurg voor de uitslag. Hij/zij bespreekt dan ook het vervolgtraject met u.

Vragen

Als u voor of na het onderzoek vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mammacareverpleegkundige. De mammacareverpleegkundige is bereikbaar via de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan 24