Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie
Verpleegafdeling N2


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Mitomycine®- blaasspoelingen na een operatie


Algemeen
U bent geopereerd omdat u blaastumoren had. Bij meer dan de helft van de patiënten komen de tumoren terug. Daarom is het verwijderen van de blaastumoren vaak niet voldoende. Een blaasspoeling is een lokale toepassing van chemotherapie die direct in de blaas terecht komt. Blaasspoelingen met mitomycine remmen de celgroei en zo is het mogelijk de kans op terugkeer van de tumoren te verkleinen.

De uroloog bepaalt tijdens de operatie of u in aanmerking komt voor een blaaspoeling. Het streven is deze blaasspoeling binnen 24 uur na de operatie te geven, De spoeling kan niet plaatsvinden als de operatiewond in de blaas te groot is of als de urine niet helder genoeg is.

Wij proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan eventuele ongemakken zoals blaaskrampen en pijn. Toch beleeft iedereen dat anders en op zijn eigen manier. Vertel de (oncologie)verpleegkundige als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Voorbereiding
Na de operatie krijgt u van de verpleegkundige te horen wanneer u de blaasspoeling krijgt, dit is mede afhankelijk van de kleur van de urine. Voor u de blaasspoeling krijgt is het belangrijk dat u 2 tot 4 uur voor en tijdens de spoeling zo weinig mogelijk drinkt. Dit zodat de blaas zich niet teveel vult met urine en de spoeling goed kan inwerken. Als u plasmedicatie gebruikt neem deze dan in na de blaasspoeling, twijfelt u hierover overleg dan met de verpleegkundige.

Op het moment dat u behandelt wordt met blaasspoeling met chemotherapie wordt uw bed en toilet gemarkeerd. Zo is het duidelijk dat u behandelt bent met chemotherapie en kunnen medewerkers de juiste voorzorgsmaatregelen treffen.

De blaasspoeling wordt binnen 24 uur na de operatie gegeven, mits de urine helder is. De eenmalige blaasspoeling wordt toegediend door de oncologieverpleegkundige van de afdeling Urologie.


De blaasspoeling
De verpleegkundige legt een matje onder de katheter om eventuele lekkage op te vangen. Vervolgens brengt de verpleegkundige de blaasspoeling via de katheter in uw blaas. Zodra de spoeling is ingelopen, wordt de katheterzak boven uw bed gehangen dit om eventuele blaaskrampen te voorkomen. Het is de bedoeling dat u probeert de blaasvloeistof 2 uur lang in uw blaas te houden. In principe laat de verpleegkundige na 2 uur de katheterzak naar beneden hangen, zodat de urine weer af kan lopen. Als u aandrang krijgt tot plassen of blaaskrampen krijgt, laat de verpleegkundige de katheter eerder aflopen.

Blaasspoeling wegspoelen
Voorkom dat de urine met blaasspoeling in contact komt met uw huid. Gebeurt dit toch spoel uw huid dan goed af met water en pH-neutrale zeep. Mannen moeten zittend plassen. Bij morsen van urine meldt u dit direct aan de verpleegkundige. Het is ook belangrijk om de eventueel gebruikte incontinentiematerialen/handdoeken in de daarvoor bestemde waszak en risicoton bij het bed te deponeren. De verpleegkundige van de afdeling informeert u hierover.

Leefregels voor thuis
Eenmaal thuis is het verstandig om na de blaasspoeling de eerste 2 weken 1,5 tot 2 liter per 24 uur te drinken. Hierdoor verkleint de kans op infectie.

Toilet
U dient de urine 48 uur lang als ‘besmet’ te behandelen. Gedurende die 48 uur adviseren wij u thuis zittend te plassen en het toilet 2 keer achter elkaar met gesloten deksel door te spoelen. Maak het toilet iedere dag schoon met Ph-neutrale zeep. Indien u meerdere toiletten in huis heeft, is het raadzaam om gedurende 48 uur een van de toiletten voor uzelf te houden. Huisgenoten of bezoek gebruiken dan het andere toilet in huis.

Urine morsen
Als u urine op kleding of ondergoed morst, dan kan dit gewoon in de was. Wel eerst het spoelprogramma aanzetten.

Verder hoeft u geen extra hygiëne maatregelen te nemen. Wel is het belangrijk na het toiletbezoek uw handen goed te wassen en de normale dagelijkse hygiëne toe te passen.

Vrijen
Het is af te raden om de eerste twee dagen geslachtsgemeenschap te hebben of gebruik een condoom.

Bijwerkingen
De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen zonder problemen. Als u toch last krijgt van bijwerkingen, beperken deze zich meestal tot klachten van de blaas. Voorbeelden hiervan zijn veelvuldige aandrang om te plassen, een pijnlijke of branderig gevoel in de blaas en plasbuis, bloed of weefseldeeltjes bij de urine en moeite met het ophouden van de urine. Deze verschijnselen zijn vrijwel altijd verdwenen op de dag na de spoeling, ongeveer 24 tot 36 uur. Verdwijnen deze klachten niet, dan kan uw uroloog medicijnen voorschrijven.

Door voldoende te drinken, heeft u mogelijk minder last van een pijnlijke of branderig gevoel bij het plassen.

Soms kunt u van een blaasspoeling ook algemene ziekteverschijnselen krijgen zoals koorts, koude rillingen, spierpijn en een grieperig gevoel. Voordat u belt, adviseren wij u om uw temperatuur met een thermometer op te nemen.

Als u onderstaande klachten krijgt na de spoeling, moet u de huisartsenpost bellen of tijdens kantoortijden contact opnemen met uw eigen huisarts.

• Koorts > 38.5, koude rillingen, spierpijn, grieperig gevoel
• Brandend, pijnlijk gevoel bij plassen, langer dan 48uur
• Ernstig bloedverlies


Indien u last krijgt van uw huid, met name jeuk aan handen en voeten, moet u dit tijdens kantoortijden melden aan de poli urologie. Het kan zijn dat u allergisch bent voor een van de bestanddelen van de blaasspoelvloeistof in dat geval zal de uroloog uw behandeling aanpassen.

Controle
Wanneer u terugkomt bij de uroloog voor de PA uitslag zal de uroloog met u het verdere beleid en/of behandeling bespreken.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Urologie. Zij is op werkdagen van 09.00 tot 16.30uur bereikbaar via telefoonnummer (0314) 329572. U kunt uw vragen ook stellen bij uw volgende bezoek aan het ziekenhuis.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2312-apr 21