Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie

Midline

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De arts, PA of verpleegkundig specialist heeft voorgesteld om bij u een infuuslijn via de arm (midline) in te brengen. In deze folder leest u wat een midline is, hoe het wordt ingebracht en hoe u ermee om dient te gaan.

Waarom een midline

Voor uw behandeling krijgt u op dit moment regelmatig medicijnen en/of bloed(producten) toegediend via een infuus. Mogelijk wordt er ook regelmatig bloed bij u afgenomen. Een bloedvat kan beschadigd raken als er veel in wordt geprikt. Ook kunnen bepaalde medicijnen irritatie geven aan het bloedvat en hierdoor kan schade ontstaan. Een midline voorkomt beschadiging van de bloedvaten. De behandeling is daardoor ook minder belastend voor u.

Wat is een midline

Een midline is een dun flexibel slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm (net boven de elleboogplooi) wordt ingebracht. Het uiteinde van de midline ligt in de ader in de okselholte. Via de midline komen de medicijnen in een groot bloedvat terecht, waarna deze verder in het lichaam worden verspreid. De medicijnen verdunnen snel waardoor irritatie en schade aan het bloedvat wordt voorkomen.

We gebruiken de midline om:

De midline kan maximaal 29 dagen blijven zitten.

Voorbereiding
Voor deze ingreep is geen voorbereiding nodig. Als u bloedverdunners gebruikt kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Het inbrengen van de midline

Waar meldt u zich
Indien u niet opgenomen ligt in het ziekenhuis, wordt u kort opgenomen op een verpleegafdeling. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht.

Het inbrengen van de midline vindt plaats op de afdeling Radiologie. U wordt vanaf de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie gebracht.

Hoe verloopt het inbrengen
De midline kan in beide armen worden ingebracht, maar de voorkeur gaat uit naar de arm die u het meeste gebruikt (meestal is dat de rechterarm).

U gaat op een behandeltafel liggen met uw armen naast uw lichaam. De betreffende arm wordt schoon gemaakt met alcohol en vervolgens zoekt de radioloog/PA het bloedvat op met behulp van een echoapparaat. Zodra het bloedvat duidelijk in beeld is gebracht, wordt het vat aangeprikt. Hierna schuift de radioloog/PA de midline op in het bloedvat. Dit voelt hetzelfde als een infuus prikken.

Het inbrengen van de midline duurt in totaal ongeveer een half uur.

Na het inbrengen
Na het inbrengen wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Mogelijk is er een drukverband op de insteekopening aangebracht om nabloeden te voorkomen. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, temperatuur en de insteekopening. Indien er geen verdere behandeling nodig is en als het goed met u gaat mag u een uur na de ingreep naar huis.

Het vastzetten van de midline
Een klein gedeelte van de midline bevindt zich buiten het lichaam. Op de insteekopening komt een doorzichtige pleister (Tegaderm) zodat er geen bacteriën in uw lichaam kunnen komen. Een speciale fixatiepleister (Statlock) zorgt ervoor dat de midline op zijn plaats wordt gehouden.

Verzorging van de midline
Als u in het ziekenhuis verblijft, dan verzorgt de verpleegkundige de midline. Bent u niet opgenomen in het ziekenhuis? Dan kunt u met de midline naar huis. De verpleegkundige schakelt voor u de thuiszorg in om de midline te verzorgen. De benodigdheden krijgt u mee vanuit de apotheek bij het ziekenhuis. De zorgverzekeraar vergoedt niet alle kosten van de benodigdheden. Een klein deel moet u zelf betalen.

Het is belangrijk dat de midline goed schoon blijft. De verpleegkundige:

Aandachtspunten

Om problemen met de midline te voorkomen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende aandachtspunten:


Problemen met de midline

Een enkele keer kan een midline en/of het inbrengen ervan complicaties geven. Neem in de volgende gevallen direct contact op met uw huisarts of de huisartsenpost (buiten kantooruren):

In de volgende gevallen neemt u contact op met een verpleegkundige van het thuiszorgteam:

Contact opnemen bij problemen

Belt u bij problemen een verpleegkundige van het thuiszorgteam. U ontvangt een telefoonnummer waarop de verpleegkundige van het thuiszorgteam 24 uur per dag bereikbaar is. Zo nodig kunnen zij u doorverwijzen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 2321-aug 21