Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Neurologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Methylprednisolon-kuur


Algemeen
Als u multiple sclerose (MS) heeft, kan een plotselinge verslechtering in uw situatie optreden. Dit wordt een “schub” of exacerbatie genoemd. De klachten kunnen enkele weken tot soms maanden duren. Bij ernstige klachten kan een methylprednisolon-kuur worden gegeven. Methylprednisolon kan via een infuus of oraal (met capsules via de mond) worden gegeven. De neuroloog bespreekt met u welke behandeling voor u geschikt is. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling.

Werking van methylprednisolon

Methylprednisolon remt ontstekingen in het centrale zenuwstelsel af en heeft een positief effect op het immuunsysteem. Methylprednisolon kan aanvallen stoppen. Dit wil echter niet zeggen dat het ook de ziekte kan afremmen. Artsen schrijven dit middel voor om het herstel te versnellen tijdens of na een plotselinge verslechtering.

U kunt een kuur met methylprednisolon vaker krijgen.

Wanneer geen methylprednisolon gebruikenGebruik van andere medicijnen
U kunt eventuele andere medicijnen op de gebruikelijke wijze innemen. Dit is niet van invloed op de behandeling.

Orale toediening van methylprednisolon (via capsules)
Een kuur met capsules duurt over het algemeen vijf dagen. De capsules kunt u thuis via de mond (oraal) innemen. Iedere dag neemt u 5 capsules van 100 mg (per dag dus 500 mg). Het is belangrijk dat u de capsules elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip inneemt, zodat er tussen elke inname tenminste 23 uur zit. Neem de capsules in met voldoende water.

U krijgt waarschijnlijk ook een maagbeschermer voorgeschreven. De maagbeschermer gebruikt u gedurende de 5 dagen dat u de capsules inneemt.

Methylprednisolon via het infuus

Een kuur via het infuus duurt 3 tot 5 dagen. De neuroloog bepaalt (in overleg met u) de dosering en de lengte van de kuur. U hoeft niet al die tijd in het ziekenhuis te blijven. Het toedienen van het middel duurt iedere keer ongeveer anderhalf uur. Daarna kunt u naar huis en komt u de volgende dag weer terug.

Voorbereiding
De behandeling
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens waar u wordt verwacht. Een verpleegkundige begeleidt u tijdens de kuur. Voordat de kuur begint, heeft u een kort gesprek met de verpleegkundige om informatie uit te wisselen. Daarna brengt de verpleegkundige in uw arm of hand een infuusnaald in. Op deze infuusnaald wordt een infuussysteem aangesloten. Dat bestaat uit een infuuszak en een slangetje. Via dit systeem dient de verpleegkundige de methylprednisolon bij u toe. Nadat het middel bij u is toegediend, spoelt de verpleegkundige het infuussysteem door met een zoutoplossing.

Daarna koppelt zij/hij het infuussysteem af. Als u het infuusnaaldje wilt inhouden, sluit zij/hij deze af met een dopje. Hierover komt een verband. Wij adviseren u om het infuusnaaldje in te houden, anders moet u elke keer opnieuw worden geprikt. De verpleegkundige spuit via het infuusnaaldje een vloeistof in. Deze vloeistof zorgt ervoor dat het naaldje open blijft. Als u de volgende keer in het ziekenhuis komt, controleert de verpleegkundige of het naaldje nog goed zit door wat zoutoplossing in te spuiten.

Adviezen infuusnaaldje thuis
Hieronder vindt u een aantal adviezen als u het infuusnaaldje in uw arm/hand laat:

Bijwerkingen tijdens en na de behandeling

Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van bijwerkingen:
Deze bijwerkingen gaan vaak na een paar dagen vanzelf over.

Effect van de kuur
Tot zes weken na de kuur kan er verbetering optreden. Het komt echter ook voor dat een kuur geen effect heeft.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie. Zij zijn op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: mrt 22