Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Maag-, Darm- en Leverziekten

Korte voorbestraling gevolgd door chemotherapie, voorafgaand aan operatie

Korte voorbestraling gevolgd door chemotherapie, voorafgaand aan operatie

Onderdeel van de Patiënteninformatiewijzer dikkedarm- of endeldarmkanker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

7. Korte voorbestraling gevolgd door chemotherapie voorafgaand aan de operatie *


7.1 Inleiding

De arts heeft bij u endeldarmkanker vastgesteld en het behandelplan met u besproken. Om u inzicht te geven in de behandeling, beschrijven we hier in het kort het traject. Uitgebreidere informatie ontvangt u van uw arts of verpleegkundig specialist in het Slingeland Ziekenhuis en bij de Radiotherapiegroep in Arnhem.

7.2 Behandeling

Als kanker voorkomt in de endeldarm, bestaat de behandeling meestal uit een combinatie van verschillende behandelingen. Afhankelijk van de grootte en de uitgebreidheid van de tumor, maakt een multidisciplinair team een behandelplan op maat. De arts of verpleegkundig specialist heeft met u afgesproken u te behandelen met bestraling, chemotherapie en een operatie.

7.3 Behandeltraject


Bestraling

Gedurende 5 dagen krijgt u elke werkdag bestraling. De bestraling vindt plaats bij de Radiotherapiegroep in Arnhem. Tijdens de eerste afspraak krijgt u uitleg over de gang van zaken en de behandeling. Ook maken zij een CT-scan om de precieze plek en de manier van bestralen te bepalen. Vervolgens krijgt u thuis een afspraak voor de eerste bestraling.

Chemotherapie

Voor de chemotherapie krijgt u een afspraak bij de internist-oncoloog. Hij/zij geeft u uitleg over de behandeling. Hierna volgt een afspraak bij de oncologieverpleegkunde op het verpleegkundig spreekuur. Daar krijgt u uitleg over de medicijnen en bijwerkingen.

Ongeveer 2 weken na de laatste bestraling start de aanvullende chemotherapie. Deze bestaat uit 6 kuren van 21 dagen. Op dag 1 van elke kuur: een infuus met chemotherapie. De eerste 14 dagen van elke kuur: dagelijks chemotherapie in tabletvorm. Daarna volgt 1 week rust.

Vervolg

Na het afsluiten van de voorbehandeling volgt er een MRI-scan, een sigmoïdscopie en lichamelijk onderzoek. Zo kunnen we zien wat het effect van de voorbehandeling op de tumor is geweest. Na 2-4 weken verwijdert de oncologisch chirurg de tumor operatief.

Als uit de MRI-scan, de sigmoïdscopie en het lichamelijk onderzoek blijkt dat de tumor volledig verdwenen is, dan komt u in aanmerking voor het zogenoemd wait-and-see-beleid (niet opereren, wel intensief controleren). Mocht dit bij u het geval zijn, dan bespreekt de verpleegkundig specialist dat met u.

7.4 Schematische weergave van uw behandeltraject

Een schematisch overzicht van het behandeltraject

7.5 Waar kunt u terecht met vragen?

Tijdens de behandeling bij de Radiotherapiegroep kunt u met vragen terecht bij de laboranten die de behandeling uitvoeren en bij uw radiotherapeut.

Mocht u tussendoor vragen hebben of problemen, belt u dan met belt u dan met de zorgcoördinator.

Meer informatie vindt u op de websites:


Foldernummer: dec 23