Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Drainage onder echogeleide

Drainage onder echogeleide

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een drainage onder echogeleide voor u aangevraagd. In deze folder leest u hoe u zich voorbereidt op het onderzoek en hoe het onderzoek verloopt. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Of ziet u ergens tegenop of bent u ongerust? Laat het ons dan gerust weten, dan houden we daar extra rekening mee.

Drainage

Bij een drainage wordt een dun slangetje ingebracht waardoor vocht kan afvloeien. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit.

Voorbereiding


Nuchter

U dient 3 uur vóór het onderzoek nuchter te blijven. Dat betekent dat u vanaf dat moment niet meer mag eten en drinken.

Kleding

Draag gemakkelijk zittende kleding, bijvoorbeeld een trainingspak of pyjama.

Sieraden

Draag geen sieraden op de dag van de ingreep. Doe sieraden thuis alvast af.

Allergieën

Heeft u één of meerdere allergieën? Geef dat vooraf aan uw behandelend arts.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan moet u hier enkele dagen voor het onderzoek mee stoppen. Overleg dit altijd met uw behandelend arts.

Waar melden

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. U krijgt bij het maken van de afspraak te horen op welke verpleegafdeling u zich kunt melden.

Verhinderd

Ben u verhinderd voor uw afspraak? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend arts.

Het verloop van het onderzoek

Voor de drainage wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Hoelang u moet blijven is afhankelijk van de te draineren vloeistof. De secretaresse van uw behandelend arts regelt een opname met u.

Een medewerker van het ziekenhuis begeleidt u vanaf de verpleegafdeling met een bed naar de afdeling Radiologie. De radioloog of physician assistant bespreekt eerst met u wat er gaat gebeuren.

In de onderzoekskamer gaat u op uw rug of op uw buik op de onderzoekstafel liggen. Het gebied waar de drain geplaatst wordt, wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. Met echografie worden weefsels en organen zichtbaar gemaakt door middel van geluidsgolven. De echografie is niet pijnlijk. Wel kan de gel wat koud aanvoelen.

Vervolgens wordt uw huid gedesinfecteerd en krijgt u een plaatselijke verdoving op de plek waar geprikt wordt. De radioloog of physician assistant prikt met een speciale naald de vochtcollectie aan. Via deze naald wordt een drain (slangetje) achtergelaten die de vloeistof kan afvloeien. De drain wordt vervolgens vastgeplakt met een speciale pleister. Zo kan er geen knik in de drain komen. Het slangetje eindigt in een opvangzak waar het vocht wordt opgevangen.

De ingreep duurt ongeveer 30-45 minuten. Na afloop brengt de verpleegkundige u weer terug naar de verpleegafdeling. Als de drain geen vocht meer produceert kan het zijn dat al het vocht is afgevloeid. In overleg met de behandelend arts kan de drain door de verpleegkundige verwijderd worden. De behandelend arts beslist wanneer u weer naar huis mag.

Na het onderzoek

Na het onderzoek dient u zo’n 2 uur bedrust te houden. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het wondje. Direct na het onderzoek mag u weer wat eten en drinken.

De uitslag van het onderzoek

De behandelend arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag van het onderzoek. Hij bespreekt de uitslag met u tijdens de controleafspraak.

Risico’s en mogelijke complicaties

Bij een drainage kunnen complicaties optreden. In dat geval dient u een aantal uren ter observatie in het ziekenhuis blijven. Mogelijke complicaties zijn:

· Een bloeding doordat er een bloedvat geraakt is
· Lekkage van bijvoorbeeld gal in de buik (bij een galweg- en galblaasdrainage)
· Koorts door een ontsteking

Voor al deze complicaties geldt dat ze zeldzaam zijn. Mocht er toch een complicatie optreden, dan kan verder medisch handelen noodzakelijk zijn.

Contact opnemen

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek van uw behandelend arts van het Slingeland Ziekenhuis. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van uw behandelend arts. Tijdens uw opname kunt u met uw vragen terecht bij de verpleging, uw behandelend arts, de radioloog of physician assistant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: mrt 24