Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp

Herbeoordeling bij buikklachten

Herbeoordeling bij buikklachten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U bent op de Spoedeisende Hulp van het Slingeland Ziekenhuis geweest in verband met buikklachten.

Een arts van de Spoedeisende Hulp heeft naar uw klachten gevraagd en u onderzocht. Waarschijnlijk is er bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. De arts is tot de conclusie gekomen dat er geen ernstige of acute oorzaak van uw buikpijn is. U hoeft daarom niet direct opgenomen en/of behandeld te worden en u kunt veilig naar huis.

Afspraak voor herbeoordeling
Om de ontwikkeling van uw klachten te beoordelen en eventueel verdere onderzoeken te doen is met u afgesproken dat u terugkomt voor een herbeoordeling van uw klachten. Op het afsprakenkaartje dat u mee heeft gekregen staan de datum, tijd en afdeling waar u verwacht wordt voor deze herbeoordeling.

Voorbereiding op uw afspraak
Het is belangrijk dat u nuchter op de afdeling komt. Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur op de dag van uw afspraak niet meer mag eten en drinken. Medicijnen mag u wel innemen met een slokje water. Ook mag u pijnstillers innemen als u pijn heeft. Dit heeft geen invloed op de beoordeling van uw klachten.

Mocht u nog geen urine in hebben geleverd is het fijn als u een potje met urine meeneemt naar de afspraak.

Wanneer moet u eerder contact opnemen
  • Mocht u toch zieker worden en/of meer pijn krijgen
  • Als u koorts (hoger dan 38,5°C) en/of koude rillingen heeft
  • Bij vragen en/of onduidelijkheden
U kunt dan contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: buikklachten-mrt-23