Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Medische psychologie en Maatschappelijk werk


Psychologisch onderzoek


Algemeen
De psycholoog heeft met u afgesproken dat u een psychologisch onderzoek krijgt. Een psychologisch onderzoek bestaat uit een aantal psychologische testen. Deze testen geven de psycholoog inzicht in iemands persoonlijkheid, klachten en verstandelijke vermogens.

In deze folder vindt u informatie over het psychologisch onderzoek, het verloop ervan en een overzicht van de soort testen die we in het Slingeland Ziekenhuis uitvoeren.

Voorbereiding
U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op het onderzoek, maar het is wel belangrijk dat u uitgerust bent. Heeft u een leesbril of gehoorapparaat, neemt u deze dan mee.

Waar meldt u zich
Als u het parkeerterrein van het ziekenhuis opkomt, gaat u bij de rotonde rechtsaf. Hier kunt u ook parkeren. Neem vervolgens de zij-ingang van het G-gebouw (zie plattegrond). U kunt zich vervolgens melden bij de secretaresse.

Ondersteunend beeld bij deze folder.

Het psychologisch onderzoek
Voor het psychologisch onderzoek maakt de psycholoog gebruik van psychologische testen. Door het afnemen van deze testen krijgt de psycholoog een duidelijker beeld van uw mogelijkheden, eigenschappen, interesses en vaardigheden. De psychologische testen kunnen bestaan uit het invullen van vragenlijsten, het uitvoeren van opdrachten en kleine taken. Natuurlijk kan een gesprek ook een goede manier zijn om iemand te leren kennen. Daarom zal de psycholoog ook met u praten. Maar met behulp van psychologische testen is hij of zij vaak in staat veel gedetailleerder en vooral ook objectiever aandacht aan u te besteden.

Hoe verloopt een psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek begint met een intakegesprek met de psycholoog. Op basis van dit gesprek bepaalt de psycholoog óf, en zo ja welke testen u krijgt.

Als u in aanmerking komt voor een test, krijgt u een afspraak met een psychologisch medewerker. Deze is gespecialiseerd in het afnemen van testen. Houdt u er rekening mee dat deze afspraak enkele uren kan duren. Bij het maken van de afspraak hoort u hoeveel tijd u hiervoor dient te reserveren.

De testen vinden plaats in het ziekenhuis zonder dat uw familie daarbij aanwezig is. Tijdens de testen zit u samen met de psychologisch medewerker aan tafel. Hieronder leest u meer informatie over de testen.

De verschillende testen
Er zijn grofweg twee soorten testen: het neuropsychologisch onderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek. Welke test(en) u krijgt, is afhankelijk van uw klachten.

Neuropsychologisch onderzoek
De psycholoog gaat met dit onderzoek na welke gevolgen een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld een hersenkneuzing na een ongeval) of een hersenaandoening (bijvoorbeeld multiple sclerose) voor het dagelijks leven heeft. Of andersom: wanneer iemand in het dagelijks leven moeite heeft met bepaalde activiteiten, dan zal de psycholoog nagaan of dit verklaarbaar is vanuit een beschadiging of aandoening in de hersenen.

Bij een neuropsychologisch onderzoek kunnen wij het volgende bij u meten:
Persoonlijkheidsonderzoek
Soms leggen wij u ook vragen voor die gaan over uw klachten, gevoelens, emoties of over hoe u zichzelf als persoon ziet. Deze test nemen we op papier of met behulp van de computer bij u af.

Bij het persoonlijkheidsonderzoek kunnen de vragen betrekking hebben op:
De resultaten
Na het onderzoek werkt de psychologisch medewerker de testresultaten uit. De psycholoog bespreekt de resultaten met u. Dit gesprek vindt enkele weken na het onderzoek plaats. De secretaresse maakt hiervoor een afspraak met u. In overleg met u nodigen wij ook uw familie uit om bij deze afspraak aanwezig te zijn. De psycholoog geeft dan advies over hoe u en uw familie met uw klachten kunnen leren omgaan. Afhankelijk van de soort klachten die u heeft, volgt er een kortdurende behandeling door de psycholoog of krijgt u een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een revalidatiecentrum.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gerapporteerd aan andere ziekenhuismedewerkers die direct bij de behandeling zijn betrokken. Dit kan de medisch specialist zijn die u heeft verwezen. Hiervoor is uw toestemming nodig.

Ook voor informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, is uw toestemming nodig.

U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van de rapportage van het onderzoek. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de psycholoog.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder is verkrijgbaar op de poliklinieken, de verpleegafdelingen en bij het Bureau Patiëntenvoorlichting. De folder kunt u ook lezen op www.slingeland.nl.

Kwaliteitsbewaking
De psycholoog die u onderzoekt, streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, kunt u die altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode. Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen:

NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam,
www.psynip.nl

Meer informatie
Meer informatie over de psychologen werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Medisch Psychologen: www.lvmp.nl

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze gerust stellen tijdens uw afspraak met de psycholoog of via de secretaresse van de afdeling Medische psychologie en Maatschappelijk werk, telefoonnummer (0314) 32 91 95.


Foldernummer: 1362-okt 14