Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek op de afdeling Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek op de afdeling Medische Psychologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De medisch specialist heeft u naar de psycholoog verwezen voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder leest u meer informatie over dit onderzoek.

Het neuropsychologisch onderzoek
Neuropsychologie is een richting binnen de psychologie die zich bezighoudt met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met het gedrag. Met een neuropsychologisch onderzoek kunnen veranderingen in gedrag, emoties en cognitief functioneren in kaart worden gebracht. Cognitieve functies zijn alle functies die met het denken te maken hebben, zoals geheugen, concentratie en denktempo, taal, waarneming en probleemoplossend vermogen.

Voorbereiding
U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden voor het onderzoek. Het is belangrijk dat u uitgerust bent. Heeft u een leesbril en/of gehoorapparaat? Neemt u deze dan mee.

Waar meldt u zich
Voor het onderzoek mag u zich melden bij het secretariaat van de polikliniek Medische Psychologie, route: zij-ingang G.

Verloop van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een gesprek met de psycholoog. De psycholoog spreekt dan met u en een naastbetrokkene, zoals uw partner of één van de kinderen. Tijdens dit gesprek worden de klachten en de veranderingen in het functioneren in kaart gebracht. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Mogelijk heeft dit gesprek al plaatsgevonden voordat u deze folder heeft ontvangen.

In het tweede deel vindt het neuropsychologisch testonderzoek plaats. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de psychodiagnostisch werkende (uw naaste is hierbij niet aanwezig). Tijdens het testonderzoek worden u allerlei vragen gesteld en verschillende pen en papier-opdrachten aangeboden. De psycholoog bepaalt op basis van uw klachten welke tests precies worden afgenomen.

Gewoonlijk bevat het onderzoek tests die een beroep doen op verschillende aspecten van het denken, zoals geheugen, concentratievermogen, werktempo, taal, ruimtelijk inzicht en planning. Soms wordt u aanvullend gevraagd om vragenlijsten in te vullen met vragen over eventuele psychologische of emotionele klachten of over uw persoonlijkheid. De duur van het testonderzoek varieert van ongeveer anderhalf uur tot vier uur, indien nodig verdeeld over meerdere dagdelen.

Uitslag
Enkele weken na het testonderzoek bespreekt de psycholoog de resultaten van het onderzoek met u. Het verslag van het onderzoek wordt (met uw instemming) opgestuurd naar de verwijzend specialist en eventueel naar uw huisarts.

Uw rechten als patiënt
U heeft recht op een kopie van het verslag. Vragen over het onderzoek en verslag kunt u uiteraard bespreken met de psycholoog. De psycholoog beantwoordt uw vragen en legt uit waarom hij of zij tot de bevindingen is gekomen. Indien nodig zal de psycholoog feitelijk onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Meer informatie over de afdeling Medische Psychologie vindt u in de folder ‘Medische Psychologie’.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen tijdens uw afspraak met de psycholoog of via de secretaresse van de afdeling Medische psychologie, telefoonnummer (0314) 32 91 95.


Foldernummer: 1362-apr 24