Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie

MRI-onderzoek van de dunne darm

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend specialist heeft, in overleg met u, een MRI-onderzoek aangevraagd. De specialist vult samen met u het aanvraagformulier voor het MRI-onderzoek in. MRI is een methode om zonder röntgenstralen foto's te maken van het inwendige van de mens. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Met behulp van deze radiogolven en het magnetisch veld worden signalen in het lichaam opgewekt. Een antenne vangt vervolgens deze signalen op en de computer vertaalt ze in een beeld. Het is een onschadelijke en pijnloze techniek om delen van het lichaam in beeld te brengen.

Zwangerschap
U komt voor een onderzoek waarbij het belangrijk is te weten of u zwanger bent. In de eerste weken van de zwangerschap is het raadzaam, indien mogelijk, het onderzoek uit te stellen. U moet er zeker van zijn dat u niet zwanger bent. Wilt u bij twijfel contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is het nodig dat u vanaf middernacht voor het onderzoek niets meer eet (ook geen kauwgom), drinkt of rookt. U meldt zich 1,5 uur voor de onderzoekstijd bij de baliemedewerker van de afdeling Radiologie.

U krijgt van de MRI-laborant 1,5 liter contrastvloeistof te drinken. Dit zorgt voor een goede afbeelding van de dunne darm tijdens het onderzoek.

Voor en tijdens het onderzoek krijgt u het medicijn Buscopan ingespoten. Dit is nodig om beweging van de darmen te voorkomen.

In verband met het sterk magnetisch veld, moet u er voor zorgen dat alle metalen voorwerpen buiten de onderzoeksruimte blijven. Voorwerpen als sleutels, munten, gebitten/plaatjes, haarspelden, gehoorapparaten, creditcards en bankpasjes mogen niet in de buurt van de magneet komen.

Ook bepaalde make-up kan van invloed zijn op de kwaliteit van het onderzoek, wij vragen u daarom voor het onderzoek geen make-up te gebruiken.

Waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten. Overige dingen kunt u in de kleedruimte achterlaten. U kunt ook gebruikmaken van kluisjes.

Patiënten met magnetische of elektronische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een pacemaker, kunnen niet met behulp van een MRI-apparaat onderzocht worden. Ook wanneer u een metalen prothese in uw lichaam hebt, moet u dit voor het onderzoek zeggen. De arts kan bepalen of het onderzoek mogelijk is.

Insulinepomp of glucosesensor
Heeft u een insulinepomp? Deze moet voor het onderzoek afgekoppeld worden. U kunt de pomp niet meenemen in de MRI ruimte.

Heeft u een glucosesensor? Deze kan op uw arm blijven zitten, maar werkt niet meer na de MRI. Deze moet na het onderzoek vervangen worden. U kunt eventueel uw afspraak verzetten naar een dag dat u de sensor (bijna) moet wisselen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Onderzoek
De laborant roept u voor het onderzoek. Na controle op metaaldelen komt u in de MRI-ruimte, waar u gaat liggen op de onderzoektafel. De laborant schuift de tafel in een soort tunnel, waar de opnames worden gemaakt. Het onderzoek duurt een half uur tot een uur.

Tijdens het onderzoek moet u zo stil en ontspannen mogelijk blijven liggen. De foto's mislukken als u beweegt. Gedurende het onderzoek hoort u harde kloppende geluiden. Tijdens het onderzoek krijgt u meerdere ademcommando's.

Gedurende het onderzoek heeft u via een microfoon contact met de laborant(e). Een heel onderzoek bestaat uit meerdere opnamen. De kortste opname duurt 1 minuut, de langste kan 20 minuten duren. Tijdens het onderzoek krijgt u een contrastmiddel toegediend. Met deze vloeistof kunnen onder meer de bloedvaten in het gebied beter worden afgebeeld

Bijwerkingen
Door de contrastvloeistof die u ingespoten krijgt kunnen overgevoeligheidsverschijnselen optreden. Dit gebeurt echter zelden. De contrastvloeistof die u van te voren moet drinken, kan laxerend werken. Het is mogelijk dat u na het onderzoek last krijgt van diarree.

Door de toediening van het medicijn Buscopan kunt u waziger gaan zien en duizelig worden. Wanneer u deze klachten krijgt raden wij u af om zelf aan het verkeer deel te nemen. Neemt u iemand mee naar het ziekenhuis die u weer naar huis kan begeleiden.

De uitslag van het onderzoek
De uitslag krijgt u tijdens een volgende afspraak van de (huis)arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Maak hiervoor zelf een afspraak.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.


Filmpje
Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een MRI-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/mri-scan-3

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1784-jan 22