Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Lasertherapie van de huid

Lasertherapie van de huid

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Lasertherapie is een methode om rimpels en onregelmatigheden van de huid minder zichtbaar te maken. Ook groefjes rond de mond en kraaienpootjes naast de ogen kunnen met lasertherapie worden geëgaliseerd. De methode is soms ook geschikt voor het behandelen van littekens, bijvoorbeeld van acne.

In de cosmetische chirurgie maakt men gebruik van laserablatie (ablatie betekent loslating). Hierbij wordt in een milliseconde een flinterdun laagje van de huid verdampt met behulp van een in gas opgewekte laserstraal. Oneffenheden in de huid verdwijnen en het onderliggende bindweefsel wordt elastischer.

Bloedverdunners
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Kinderaspirine), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Werkwijze
U wordt verzocht voor de ingreep géén make-up te gebruiken.

Lasertherapie kan zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving plaatsvinden. Dat hangt af van de grootte van het te behandelen huidoppervlak.

Als de verdoving goed ingewerkt is, richt de arts de laser op het stukje huid dat behandeld moet worden. Met de computergestuurde laser kan de plastisch chirurg tot op de millimeter nauwkeurig werken. Zo egaal mogelijk wordt een flinterdun laagje van het huidoppervlak verdampt, waarbij tevens de onderliggende huidlagen krimpen. Hierdoor krijgt de huid een gladder oppervlak.

Mogelijkheden en verwachtingen
Het doel van een laserbehandeling is de huid egaler te maken. Het natuurlijk verouderingsproces van uw huid wordt door deze behandeling echter niet gestopt. Rimpels, kraaienpootjes en dergelijke zullen na verloop van tijd weer terugkomen. Het effect van een laserbehandeling is meestal zo'n tien jaar zichtbaar.

Na lasertherapie
Net na een laserbehandeling voelt uw huid wat branderig aan. Om dit te verhelpen en om de huid sneller te laten genezen, worden de behandelde plekken behandeld met een verzorgende lotion. Op de behandelde plekken komen korsten die na vijf tot tien dagen weer verdwijnen. De huid is dan nog flink rood. Die roodheid verdwijnt over het algemeen na zes tot acht weken. U kunt in die periode, als u wilt, een camouflerende make-up gebruiken. De eerste maanden na de laserbehandeling mag de behandelde huid niet aan zonlicht (of de zonnebank) worden blootgesteld, want dan kunt u pigmentvlekken krijgen.

Risico's en complicaties
Bij mensen die wel eens last hebben van een koortslip, kan een laserbehandeling een koortslipaanval uitlokken. Om dit te voorkomen krijgt u enige dagen voor de laserbehandeling Zovirax-tabletten voorgeschreven.

Lasertherapie geeft een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de huid, maar u moet geen perfectie verwachten. Soms kunnen er als gevolg van lasertherapie pigmentafwijkingen optreden in de behandelde huid. Zowel hypopigmentatie (minder pigment) als hyperpigmentatie (meer pigmentvorming) komen voor.

Vergelijking dermabrasie, chemische peeling en lasertherapie
Dermabrasie, lasertherapie en een chemische peeling zijn methoden om rimpels en oneffenheden van de huid minder zichtbaar te maken. Welke methode de voorkeur verdient, verschilt van patiënt tot patiënt. Ook de voorkeur van de arts en zijn ervaring met een bepaalde methode speelt bij de keuze een rol. Over het algemeen kan worden gezegd dat lasertherapie de laatste tijd terrein wint van dermabrasie. Met dermabrasie kan de arts wat minder verfijnd werken.

Vergoeding
Lasertherapie is een cosmetische operatie en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. U moet de operatie dus zelf betalen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de grootte van het te behandelen huidoppervlak. De plastisch chirurg kan u een precieze opgave van de kosten geven.

Verantwoording tekst
Het onderwerp 'lasertherapie voor de huid' bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

Bij het schrijven van deze tekst is gebruik gemaakt van:
Heeft u nog vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid
U kunt de polikliniek Plastische chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 880-feb 23