Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum Slingeland
Keel-, neus- en oorheelkunde
Longziekten
Neurologie

Slaapcentrum Slingeland

Slaapcentrum Slingeland

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Het Slaapcentrum Slingeland is er voor mensen met slaapproblemen. U kunt bij het Slaapcentrum Slingeland terecht met de volgende klachten:Bij het Slaapcentrum Slingeland wordt onderzocht wat de oorzaak van uw klachten is. Binnen het Slaapcentrum Slingeland is een nauwe samenwerking tussen de longartsen, KNO-artsen, neurologen en kaakchirurgen.

In deze folder vindt u meer informatie over het verloop van een bezoek aan het Slaapcentrum Slingeland.

Afspraak maken
Voor een afspraak bij het Slaapcentrum Slingeland heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Vervolgens kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Slaapcentrum Slingeland. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 20.

Het Slaapcentrum Slingeland
Nadat u zich heeft aangemeld voor het Slaapcentrum Slingeland, krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. Nadat u deze heeft ingevuld, dient u deze terug te sturen naar het Slaapcentrum Slingeland. Afhankelijk van uw antwoorden, maakt de secretaresse een afspraak voor u bij de longarts en daarnaast met de KNO-arts en/of de neuroloog.

Deze afspraken worden bijna altijd op dezelfde dag gepland.

Naast uw afspraken met de specialisten, krijgt u een slaaponderzoek. Er zijn twee soorten slaaponderzoeken: de polygrafie en de polysomnografie. De datum voor deze afspraken (bij de specialist en voor het slaaponderzoek) krijgt u telefonisch van de secretaresse van het Slaapcentrum Slingeland.

Polygrafie
Tijdens een polygrafie worden gedurende uw slaap verschillende gegevens vastgelegd. Zo kunnen we achterhalen wat de oorzaak van uw slaapprobleem is. Dit onderzoek kan thuis plaatsvinden. U komt op de afgesproken datum en tijd naar het ziekenhuis voor het ophalen van de meetinstrumenten en instructies. Thuis bevestigt u zelf, uw partner of naaste de meetinstrumenten op uw lichaam. Vervolgens kunt u de volgende dag zelf thuis de meetinstrumenten verwijderen en inleveren in het ziekenhuis. Meer informatie over de polygrafie vindt u in de folder 'Polygrafie bij u thuis'.

Polysomnografie
Bij een polysomnografie wordt bovenstaand slaaponderzoek uitgebreid met een EEG (hersenfilmpje). Dit onderzoek kan thuis plaatsvinden. U komt voor het bevestigen en verwijderen van de meetinstrumenten naar het ziekenhuis. Meer informatie vindt u in de folder 'Polysomnografie bij u thuis'.

De secretaresse bespreekt telefonisch met u welke afspraken zijn gemaakt en welk slaaponderzoek u krijgt. Ook krijgt u een schriftelijke bevestiging van de afspraken en een folder van het slaaponderzoek dat met u is afgesproken. De folders zijn ook te vinden op www.slingeland.nl.

Groepsvoorlichting
Voordat u het slaaponderzoek krijgt, wordt u uitgenodigd voor een digitale (online) of fysieke groepsvoorlichting. Een OSAS-consulent, die ook deskundig is op het gebied van snurken en andere slaapstoornissen, vertelt u over het slaaponderzoek. Ook geeft de OSAS-consulent u informatie over slaapproblemen en mogelijke behandelingen.

Verhinderd
Bent u verhinderd voor een afspraak? Belt u dan zo spoedig mogelijk naar het Slaapcentrum Slingeland, telefoonnummer (0314) 32 95 20.

Wat neemt u mee
Neemt u bij uw bezoek aan de specialist het volgende mee:Waar meldt u zich
Afhankelijk van uw afspraak meldt u zich bij de:Uw afspraken bij de specialisten
Tijdens uw afspraken bij de specialisten bespreekt u uw klachten met hen. Ook doen de specialisten lichamelijk onderzoek om een mogelijke oorzaak van uw klachten te vinden.

Uitslag
In een gezamenlijk overleg beoordelen de verschillende specialisten van het Slaapcentrum de uitkomst van uw slaaponderzoek. Met deze bevindingen kan de oorzaak van uw klachten worden achterhaald. De uitslag krijgt u van één van de specialisten waarmee u een afspraak had op het Slaapcentrum (longarts, neuroloog of KNO-arts). De secretaresse belt u de dag na het gezamenlijk overleg om deze afspraak te maken. De specialist bespreekt dan ook wat er aan uw klachten te doen is.

Een enkele keer lukt het niet om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Indien een polygrafie onvoldoende gegevens oplevert, kan er vervolgens ook een polysomnografie worden afgesproken.

Website
Het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft een eigen kenniscentrum: https://slaapcentrum.slingeland.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over specialisten, ziekte/aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Vragen
Heeft u vragen over het Slaapcentrum Slingeland? Neemt u dan contact op met het secretariaat van het Slaapcentrum Slingeland. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 20.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1778-jun-23