Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling N1
Kort Verblijf Afdeling
Cardiologie

Weer naar huis na een pacemakerimplantatie of pacemakerwissel

Weer naar huis na een pacemakerimplantatie of pacemakerwissel

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder te herstellen. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen.

Ontslaggesprek
De verpleegkundige van de afdeling voert een ontslaggesprek met u. In dit gesprek komt aan bod: uw vertrek uit het ziekenhuis, controle en/of nabehandeling, leefregels en adviezen en speciale instructies.

Uw vertrek uit het ziekenhuis

Nazorg
Tijdens uw opname in het ziekenhuis is met u besproken of u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig heeft. Indien nodig, is er hulp voor thuis geregeld. Eventuele hulpmiddelen zijn verkrijgbaar bij de thuiszorgwinkel.

Vervoer
De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis gaat. Uw familie of een kennis kan u ophalen.

Medicijnen
Een apothekersassistent of verpleegkundige bespreekt met u wat er verandert in uw medicijngebruik: welke medicijnen zijn nieuw en met welke medicijnen kunt u stoppen. Voor nieuwe medicijnen wordt het recept doorgegeven aan uw eigen apotheek of aan apotheek Oude IJssel of het recept wordt aan u meegegeven. Apotheek Oude IJssel bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost). Een actueel medicatieoverzicht kunt u altijd opvragen bij uw eigen apotheek.


Overdracht aan huisarts
Uw behandelend arts informeert uw huisarts digitaal. In dit bericht stelt hij uw huisarts op de hoogte van uw behandeling en nazorg.

Controle van de pacemaker
De pacemakertechnicus heeft met u gesproken over de controle van de pacemaker en aangegeven wanneer u weer op controle dient te komen. U krijgt de datum van de controle mee als u naar huis gaat.

Verwijderen van hechtingen
Er zijn oplosbare hechtingen gebruikt. Deze lossen vanzelf op. Het knoopje valt er na verloop van tijd af.

Controle bij de arts en/of nabehandeling
Uw arts heeft met u gesproken over een eventuele controle of nabehandeling. Voor de controle wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek. De verpleegkundige bespreekt met u welke afspraken voor u gemaakt zijn. Als er bijvoorbeeld een vervolgonderzoek is afgesproken, geeft de verpleegkundige u daar voorlichting over.

Leefregels en adviezen

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u de voorschriften opvolgt. De werking van medicijnen is doorgaans beter als u zich aan deze voorschriften houdt.

Als u diabetes mellitus heeft, kan het zijn dat uw diabetesregulatie verandert door de ingreep. Vooral als uw activiteiten of voedingsgewoonten (tijdelijk) veranderen. Handel als volgt:
  • Bij gebruik van tabletten mag u het gebruik voortzetten zoals is voorgeschreven.
  • Bij gebruik van insuline kunt u door middel van zelfcontrole en zelfregulatie uw diabetes regelen.
Heeft u vragen en bent u bij uw huisarts onder controle voor uw diabetes, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Bent u onder controle bij de internist en heeft u vragen, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.


Dieet
Als een diëtist u tijdens uw ziekenhuisopname een advies heeft gegeven over een dieet, krijgt u dit advies schriftelijk mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.

Autorijden
Bij een pacemakerimplantatie mag u tot de eerste controle niet autorijden. Bij een pacemakerwissel mag u na de wissel gewoon autorijden.

Werkhervatting
U bepaalt zelf, in overleg met uw werkgever/bedrijfsarts, wanneer u weer kunt gaan werken, tenzij uw specialist u hierover nadrukkelijk heeft geadviseerd.

Stoppen met roken
Roken vergroot de kans op hartklachten. De kans dat u opnieuw hartklachten krijgt, is veel kleiner als u stopt met roken. Als u advies en begeleiding nodig heeft bij het stoppen, dan kunt u terecht bij de polikliniek Stoppen-met-roken. Met een verwijzing van uw huisarts, specialist of coördinator hartrevalidatie, kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de polikliniek Longgeneeskunde. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63. Mailen kan ook: stoprokenpoli@slingeland.nl.

Algemene instructiesSpeciale instructies na een pacemakerimplantatie
Als u alleen een pacemakerwissel heeft gehad, waarbij de elektrodes niet gewisseld zijn, hoeft u zich alleen te houden aan de 'Algemene instructies'.

Complicaties/bijwerkingen
Als u weer thuis bent, kunnen onderstaande bijwerkingen en/of complicaties voorkomen.

Gevoelig
Mogelijk is de wond de eerste dagen nog wat gevoelig. Dit gaat vanzelf over.

Pijn
Als u de eerste dagen na de operatie pijn voelt in uw borst, kunt u gerust een paracetamol nemen. Neemt u bij voorkeur een paracetamol van 500 mg. Gebruikt u deze paracetamol volgens de voorschriften op het doosje.

Koorts
De eerste dagen na de operatie kan uw lichaamstemperatuur verhoogd zijn. Daarna moet de temperatuur weer normaal worden. Als u na een aantal dagen (nog) koorts heeft (lichaamstemperatuur hoger dan 38 °C) neemt u dan contact op met de pacemakertechnicus.

Irritatie
Als de wond gaat irriteren, rood wordt of als er vocht uit de wond komt, neemt u dan contact op met de pacemakertechnicus.

Contact/vragen
U kunt met al uw vragen en onzekerheden terecht bij de pacemakertechnicus.

U krijgt een pasje met daarop:
Dit pasje krijgt u tijdens de eerste pacemakercontrole of u krijgt deze thuisgestuurd. Heeft u vragen voor de eerste controle, belt u dan naar de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer (0314) 32 95 55. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Leren omgaan met een pacemaker
In de folder van de Nederlandse Hartstichting vindt u ook informatie over het leren omgaan met een pacemaker.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1509-sep-23