Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Verpleegkundige spreekuren

Verpleegkundig epilepsiespreekuur

Verpleegkundig epilepsiespreekuur

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Epilepsie heeft een grote invloed op iemands leven. Niet alleen uzelf, maar ook uw partner en/of familieleden hebben vaak behoefte aan uitleg, ondersteuning en begeleiding. In deze folder leest u wat de epilepsieverpleegkundige voor u kan betekenen.

Verpleegkundig epilepsiespreekuur

U kunt bij de epilepsieverpleegkundige terecht voor informatie, advies en begeleiding rondom de volgende onderwerpen: Daarnaast bewaakt de epilepsieverpleegkundige de voortgang van de zorg. Ook kan ze u een luisterend oor bieden als u behoefte heeft uw verhaal te delen. Zo nodig verwijst de epilepsieverpleegkundige u, in overleg met de neuroloog, door naar andere hulpverleners en/of hulpverlenende instanties.

Een afspraak bij de epilepsieverpleegkundige duurt ongeveer 1 uur. Ook uw partner of andere naaste is van harte welkom. U kunt altijd een vervolgafspraak maken met de epilepsieverpleegkundige.

Afspraak maken

Uw neuroloog of uw huisarts kan u doorverwijzen naar het verpleegkundig spreekuur. Als u al bekend bent met epilepsie, kunt u ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Een afspraak kunt u maken via het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Waar meldt u zich

Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Neurologie, route 38. U kunt zich melden bij de secretaresse.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 76 of via de mail epilepsie.verpleegkundige@slingeland.nl.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1770-nov-23