Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Verpleegkundige spreekuren

Verpleegkundig epilepsiespreekuur

Verpleegkundig epilepsiespreekuur

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Epilepsie heeft een grote invloed op iemands leven. Niet alleen uzelf, maar ook uw partner en/of familieleden hebben vaak behoefte aan uitleg, ondersteuning en begeleiding. In deze folder leest u wat de epilepsieverpleegkundige voor u kan betekenen.

Verpleegkundig epilepsiespreekuur
U kunt bij de epilepsieverpleegkundige terecht voor informatie, advies en begeleiding rondom de volgende onderwerpen:
Daarnaast bewaakt de epilepsieverpleegkundige de voortgang van de zorg. Ook kan ze u een luisterend oor bieden als u behoefte heeft uw verhaal te delen. Zo nodig verwijst de epilepsieverpleegkundige u, in overleg met de neuroloog, door naar andere hulpverleners en/of hulpverlenende instanties.

Een afspraak bij de epilepsieverpleegkundige duurt ongeveer 1 uur. Ook uw partner of andere naaste is van harte welkom. U kunt altijd een vervolgafspraak maken met de epilepsieverpleegkundige.

Afspraak maken
Uw neuroloog of uw huisarts kan u doorverwijzen naar het verpleegkundig spreekuur. Als u al bekend bent met epilepsie, kunt u ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Een afspraak kunt u maken via het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Waar meldt u zich
Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Neurologie, route 38. U kunt zich melden bij de secretaresse.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 76 of via de mail epilepsie.verpleegkundige@slingeland.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1770-jul-23