Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Pijnbestrijding met samarium-EDTMP

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw arts heeft met u een behandeling met samarium-EDTMP afgesproken. Samarium-EDTMP is een radioactieve stof die na een injectie wordt opgenomen in de botten. Deze stof kan pijn wegnemen die wordt veroorzaakt door botuitzaaiingen van kanker. Deze pijnvermindering kan een aantal weken aanhouden.

Samarium-EDTMP heeft geen genezend effect op uw ziekte. Deze behandeling is om pijn te bestrijden. Uw behandelend arts kan besluiten om de behandeling met samarium-EDTMP te herhalen.

Voorbereiding

Bisfosfonaten
U mag de 2 weken voorafgaand aan de behandeling met samarium-EDTMP géén infuus met bisfosfonaten (APD) hebben gehad.

Eten en drinken

Afspraak
Voor de behandeling wordt u

………..….........dag …........./……...…......./……....

verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

De afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Behandeling
Van de medisch nucleair werker krijgt u een infuus in uw arm. Door dit infuus dient de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde) de vloeistof met de samarium-EDTMP toe. De nucleair geneeskundige zal met u bespreken wat de adviezen voor thuis zijn. U heeft ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

Na de toediening kunt u weer naar huis.

Adviezen voor thuis
Tot 24 uur na toediening van samarium-EDTMP is het mogelijk dat een deel van de radioactieve vloeistof het lichaam nog via de urine verlaat. Daarom is het belangrijk dat u in de eerste 24 uur de volgende adviezen opvolgt:


Bijwerkingen
Het is mogelijk dat u de eerste drie dagen na toediening meer pijn heeft. Daarna treedt het effect van de behandeling op.

Na de behandeling met samarium-EDTMP ontstaat regelmatig een verminderde aanmaak van bloedcellen, waardoor de hoeveelheid witte bloedcellen en bloedplaatjes circa 3 tot 5 weken na de behandeling afneemt. U zult hier waarschijnlijk niets van merken. Na 8 weken is dit meestal hersteld. Om de afname van bloedcellen te controleren, maakt uw behandelend arts meestal 4 afspraken voor u om bloed te laten prikken.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw behandelend specialist of aan de medewerkers op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1768-aug 22