Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Nucleaire Geneeskunde


Pijnbestrijding met samarium-EDTMP


Algemeen
Uw arts heeft met u een behandeling met samarium-EDTMP afgesproken. Samarium-EDTMP is een radioactieve stof die in de botten wordt opgenomen. Botpijn, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen van kanker in het bot, kan hierdoor sterk verminderen. Deze pijnvermindering kan een aantal weken aanhouden.

Deze behandeling is om pijn te bestrijden, het heeft geen genezend effect op uw ziekte. Indien nodig, kan de behandeling met samarium-EDTMP worden herhaald.

Deze folder geeft u informatie over de behandeling met samarium-EDTMP.

Voorbereiding
Opname
Voor de behandeling met samarium-EDTMP wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. Dit houdt in dat u 's ochtends wordt opgenomen en aan het eind van de middag weer naar huis gaat.

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar een verpleegafdeling.

Behandeling
Op de verpleegafdeling krijgt u van de verpleegkundige een infuus in uw arm. Daarna gaat u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U krijgt hier, via het infuus in uw arm, de vloeistof met de samarium-EDTMP toegediend. Dit duurt ongeveer een half uur.

Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. De rest van de dag dient u op de verpleegafdeling te blijven. Een deel van de vloeistof wordt niet in de botten opgenomen en plast u uit. Omdat dit radioactieve vloeistof is, dient u zittend (óók de mannen) op het toilet van de verpleegafdeling te plassen. Meteen daarna moet het toilet twee keer worden doorgespoeld.

Indien u incontinent bent, krijgt u deze dag mogelijk een urinekatheter.

Tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling kunt u gewoon bezoek ontvangen. Personen jonger dan 18 jaar en zwangere vrouwen mogen u op de dag van opname niet bezoeken of begeleiden.

Aan het eind van de middag kunt u weer naar huis.

Bijwerkingen
Het is mogelijk dat u de eerste drie dagen na toediening meer pijn heeft. Daarna treedt het effect van de behandeling op.

Na de behandeling met samarium-EDTMP ontstaat regelmatig een verminderde aanmaak van bloedcellen, waardoor de hoeveelheid witte bloedcellen en bloedplaatjes circa 3 tot 5 weken na de behandeling afneemt. U zult hier waarschijnlijk niets van merken. Na 8 weken is dit meestal hersteld. Na de behandeling dient u meerdere keren bloed te laten prikken om de afname van bloedcellen te controleren. Uw behandelend arts maakt voor u de afspraken voor het bloedprikken.

Adviezen voor thuis
In de eerste drie dagen na toediening van samarium-EDTMP is het mogelijk dat een deel van de radioactieve vloeistof het lichaam nog via de urine verlaat. Daarom is het belangrijk dat u in de eerste drie dagen de volgende adviezen opvolgt:
De eerste week na ontslag dient u de omgang met zwangere vrouwen en kinderen tot en met 10 jaar zoveel mogelijk te beperken. De nucleair geneeskundige zal u dit nog nader toelichten.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw behandelend specialist of aan de medewerkers op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen van 08.30 t/m 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 13.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1768-feb 20