Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longziekten

Polikliniek Stoppen-met-roken

Polikliniek Stoppen-met-roken

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Bij de polikliniek Stoppen-met-roken kunt u terecht als u:
Het programma om te stoppen met roken is gebaseerd op de zorgmodule 'Stoppen met Roken' en de CBO-richtlijn 'Behandeling van Tabaksverslaving'. U leert inzicht te hebben in uw eigen rookgedrag. Dit inzicht en de wil om te stoppen helpen u om definitief te stoppen met roken.

Afspraak maken
Als u een verwijzing van uw huisarts of specialist heeft, kunt u een afspraak maken met de consulent van de polikliniek Stoppen-met-roken. De afspraak maakt u via het secretariaat van de polikliniek Longgeneeskunde. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63. Mailen kan ook: stoprokenpoli@slingeland.nl.

Wat neemt u mee
Neemt u bij uw bezoek aan de polikliniek Stoppen-met-roken het volgende mee:
Voorbereiding
Ter voorbereiding op uw afspraak kunt u de korte video bekijken. In deze video vertelt een longverpleegkundige wat u van uw eerste afspraak op de Polikliniek Stoppen-met-roken kunt verwachten. Ga hiervoor naar www.slingeland.nl > Medische informatie > Poliklinieken > Polikliniek Stoppen-met-roken

Waar meldt u zich
Als u het terrein van het ziekenhuis opkomt, vindt u de polikliniek Stoppen-met-roken tussen de rotonde en de hoofdingang aan uw rechterhand. Neem Ingang Z (zie plattegrond). De polikliniek bevindt zich op de begane grond. U hoeft zich niet te melden, u kunt direct plaatsnemen in de wachtruimte. De verpleegkundige haalt u hier op.Polikliniek Stoppen-met-roken
Op de polikliniek Stoppen-met-roken is een longverpleegkundige werkzaam. Zij is op maandag en donderdag van 08.30 tot 16.00 uur aanwezig. Op deze dagen vinden ook de afspraken plaats.

U heeft diverse gesprekken met een van de verpleegkundigen. In principe komt u iedere keer bij dezelfde verpleegkundige. Gemiddeld heeft u twee tot vier afspraken bij de polikliniek Stoppen-met-roken vóórdat u stopt met roken. Dan wordt uw rookgedrag in kaart gebracht en ontvangt u informatie die van belang is om (succesvol) te stoppen met roken.

U bepaalt zelf het moment waarop u daadwerkelijk gaat stoppen. Daarna komt u minimaal drie keer terug op de polikliniek. Dan bespreken we hoe het met u gaat en begeleiden we u bij het volhouden van het stoppen. Ook heeft u (eenmalig) een afspraak met een van de longartsen.

Vergoeding
Uw basisverzekering vergoedt in principe uw afspraken op de polikliniek Stoppen-met-roken. Elke zorgverzekering heeft haar eigen voorwaarden. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. Houd hierbij rekening met uw eigen risico. Soms adviseren wij om medicijnen te gebruiken, ter ondersteuning van het stoppen met roken. De medicijnen die worden voorgeschreven op de polikliniek Stoppen-met-roken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar na hoe dit voor u geregeld is.

Vragen
Heeft u nog vragen over de polikliniek Stoppen-met-roken, belt u dan gerust met het secretariaat van de polikliniek Longziekten. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63. U kunt uw vraag ook mailen naar stoprokenpoli@slingeland.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1753-jan 23