Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Cardiologie
Verpleegafdeling F2


Bloeddrukmeting op verpleegafdeling F2


Algemeen
De cardioloog heeft in overleg met u een bloeddrukmeting aangevraagd. Uw cardioloog kan zo het verloop van uw bloeddruk over een periode van drie uur bekijken. Voor dit onderzoek wordt u een dagdeel opgenomen in het ziekenhuis.

Afspraak
De secretaresse van uw behandelend arts heeft de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding
Voor het onderzoek zijn de volgende voorbereidingen nodig:
Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar verpleegafdeling F2.

Op de verpleegafdeling
Op de verpleegafdeling stelt de verpleegkundige u een aantal vragen, onder andere over uw medicijngebruik. Het is belangrijk dat u de verpleegkundige vertelt welke medicijnen u gebruikt. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt uw medicijngebruik mogelijk aangepast.

Het onderzoek
De verpleegkundige doet een bloeddrukband om uw arm. Deze bloeddrukband is via een slangetje verbonden met een meetapparaat, de bloeddrukmeter. Vervolgens start de verpleegkundige de metingen. De eerste twee metingen vinden zowel aan uw linker- als rechterarm plaats. Daarna volgen 6 metingen aan één arm met tussenpozen van 20 minuten. De bloeddrukmeter neemt uw bloeddruk op.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. De secretaresse van uw behandelend arts maakt deze vervolgafspraak voor u.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur en 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1756-jan 17