Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Chirurgie
Vaatchirurgie

Behandeling met Ilomedine®

Bij vaatvernauwende aandoeningen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend specialist heeft, in overleg met u, besloten om u te behandelen met Ilomedine®. Deze behandeling wordt vooral voorgeschreven bij:
De werking van Ilomedine®

Het werkzame bestanddeel van Ilomedine® is Iloprost. Iloprost zorgt ervoor dat de vaten wijder worden. Ook vermindert het de stroperigheid (viscositeit) van het bloed waardoor het bloed beter doorstroomt. De behandeling kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat handen en voeten weer warmer worden en wondjes aan handen en voeten sneller genezen.

Het medicijn wordt toegediend via een infuus.

Opname
De secretaresse van de polikliniek Vaatchirurgie spreekt met u af wanneer de behandeling plaatsvindt.

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens waar u wordt verwacht.

Voor de behandeling wordt u 10 tot 14 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Iedere dag krijgt u een behandeling met het medicijn. Eventueel kunt u tussen de behandelingen door naar huis. Uw arts bespreekt met u of u na iedere toediening naar huis kunt of dat u gedurende de hele behandeling in het ziekenhuis verblijft.

De behandeling
Meestal start de behandeling rond 08.00/09.00 uur en eindigt deze rond 14.00/15.00 uur. De verpleegkundige plaatst een infuusnaaldje (venflon) in uw arm. Daarop wordt het infuusslangetje aangesloten.

Gedurende zes uur krijgt u de Ilomedine® toegediend. Deze uren dient u in bed te blijven. U kunt tussendoor wel opstaan om gebruik te maken van het toilet.

Na zes uur verwijdert de verpleegkundige het infuusslangetje en wordt de infuusnaald doorgespoten met een zoutoplossing. Dit voorkomt dat het bloed in de naald gaat stollen. Het infuusnaaldje blijft, indien mogelijk, zitten tot de laatste dag van de behandeling.

De eerste drie dagen
De eerste drie dagen van de behandeling zijn de zogenaamde 'inloopdagen'. Tijdens deze dagen wordt de voor u verdraagzame dosering bepaald door middel van een opbouwschema. De toedieningsnelheid van de Ilomedine® wordt ieder uur verhoogd. Het is belangrijk dat eventuele bijwerkingen voor u acceptabel zijn. U bepaalt zelf het moment waarop u de bijwerkingen nog te verdragen vindt.

De eerste drie dagen meet de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en hartslag.

Het effect
Het verschilt per persoon hoe snel het effect van de behandeling optreedt. Dit varieert van enkele uren tot enkele dagen. Dit uit zich in warmere vingers, handen en voeten en in sneller genezende wondjes. Het effect kan enkele weken, soms maanden, aanhouden.

De bijwerkingen
Bij het gebruik van medicijnen kunnen bijwerkingen voorkomen. Mogelijke bijwerkingen van Ilomedine® zijn:
Het is belangrijk dat u alle klachten die u tijdens de behandeling ervaart, meldt aan de verpleegkundige. De dosering kan dan zo nodig worden aangepast.

Nazorg
U mag na de behandeling zelf autorijden.

Als u tussen de behandelingen door naar huis mag, is het van belang om voorzichtig om te gaan met de infuusnaald die bij u is ingebracht. Voordat u naar huis gaat, verbindt de verpleegkundige de infuusnaald ter bescherming. Zorg ervoor dat u thuis voorzichtig doet met uw arm waar de infuusnaald is ingebracht en dat deze niet nat wordt.

Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Vaatchirurgie. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 99 88.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1728-jun 22