Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Ooracupunctuur

Ooracupunctuur

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor ooracupunctuur. Een anesthesioloog voert deze behandeling uit. Deze anesthesioloog is ook gecertificeerd arts-acupuncturist en lid van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV). In deze folder leest u wat ooracupunctuur inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Ooracupunctuur
Acupunctuur is een alternatieve geneeswijze en bestaat al ruim 2500 jaar. Volgens de filosofie van de traditionele Chinese geneeskunde krijgt ieder mens bij de geboorte een hoeveelheid energie mee. Deze energie stroomt door het lichaam via bepaalde kanalen, die we ook wel meridianen noemen. Wanneer de energie niet meer goed door het lichaam stroomt en uit balans is, krijgt u gezondheidsproblemen. Acupunctuur heeft als doel om de energiestroom te herstellen en zo gezondheidsproblemen te verminderen of verhelpen.

Op de oorschelp zijn diverse punten terug te vinden die overeenkomen met organen in het lichaam. Dit noemen we orgaanspecifieke pijnpunten. Afhankelijk van de klachten worden bepaalde punten op het oor gestimuleerd met een naaldje, waardoor de energiestroom weer op gang wordt gebracht. Pijnklachten kunnen hierdoor afnemen.
Ooracupunctuur is zeer geschikt voor de behandeling van chronische en acute pijn. Uit onderzoek van de afgelopen jaren is gebleken dat bij 60% van onze patiënten die behandeld is met ooracupunctuur, de pijn is verminderd. Bij 37% van deze groep is de pijn met meer dan de helft verminderd.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/zij vertelt u of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
  • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
  • Als u allergisch bent voor pleisters, meldt u dit dan vóór de behandeling.
  • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn), moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog.
Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de baliemedewerker van de polikliniek Pijnbestrijding (tweede etage, route 74). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De behandeling
De acupunctuurnaaldjes worden op de polikliniek aangebracht. Tijdens de behandeling zit u op een stoel. De anesthesioloog desinfecteert eerst uw oorschelp. Daarna worden de specifieke pijnpunten op de oorschelp gestimuleerd met een elektrostimulator. De anesthesioloog plaatst de naaldjes op uw oorschelp. Dit kan even gevoelig zijn, maar het gevoel trekt snel weer weg. Over de knopjes van de naald wordt een pleister geplakt. Het aanbrengen van de acupunctuurnaaldjes duurt ongeveer tien minuten. Na het aanbrengen van de naaldjes, mag u direct naar huis.

U stimuleert de aangebrachte naaldjes twee keer per dag door zachtjes op het naaldje te drukken. De plek waar de naaldjes zijn geplaatst en de omgeving er omheen, kunnen gevoelig zijn. De naaldjes blijven twee weken op uw oorschelp zitten.

Omgaan met de naaldjes
U kunt met de acupunctuurnaaldjes gewoon douchen, zwemmen en naar de sauna gaan. Bij het afdrogen van de oren dient u te deppen in plaats van te wrijven, anders wrijft u de naaldjes eraf.

Als een naaldje er eerder uitvalt, heeft de behandeling minder effect. U kunt de naaldjes dan niet meer stimuleren. Ga daarom voorzichtig met de naaldjes om.
Naaldjes verwijderen
Na twee weken mogen de naaldjes eruit. Dit kunt u zelf doen of laten doen door iemand uit uw omgeving. U kunt hiervoor ook een afspraak maken bij de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent verwijdert dan uw naaldjes.

Resultaat
Het resultaat van de ooracupunctuur kan pas na meerdere behandelingen worden beoordeeld. Indien er na drie acupunctuurbehandelingen geen effect merkbaar is, worden de behandelingen gestopt.

Bijwerkingen en risico's
Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. Een ooracupunctuur leidt zelden of nooit tot blijvende schade. Wel kan er een bloeduitstorting ontstaan op de insteekplek van het naaldje. Dit veroorzaakt een blauwe plek en kan pijnlijk zijn. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen.

Nacontrole
De verpleegkundige maakt in overleg met u een afspraak voor de volgende behandeling. Dit is ongeveer vier weken nadat de eerste naaldjes geplaatst zijn. Tijdens deze afspraak bespreekt u het resultaat van de eerste behandeling.

Vergoeding
Acupunctuur wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt de kosten van 50 euro contant aan de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding. U krijgt een nota mee voor declaratie bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding van de zorgverzekeraar is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Informeert u daarom vooraf bij uw zorgverzekeraar of deze behandeling wordt vergoed.

Meer informatie
Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding

Vragen
Heeft u nog vragen over de behandeling? Dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1726-feb 23