Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Intensive Care Unit (ICU)

Verblijf op de Intensive Care na een operatie

Verblijf op de Intensive Care na een operatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort wordt geopereerd. Na de operatie heeft u intensieve zorg nodig. Hiervoor verblijft u na de operatie op de afdeling Intensive Care.

In deze folder leest u wat u kunt verwachten als u na uw operatie op de Intensive Care verblijft.

Rondleiding op de Intensive Care
Het is mogelijk om voorafgaand aan uw opname even te komen kijken op de Intensive Care. U kunt dit bij de verpleegkundige van uw verpleegafdeling aangeven. Hij/zij maakt dan voor u een afspraak.

De afdeling
De afdeling Intensive Care van het Slingeland Ziekenhuis heeft tien bedden. Acht bedden bevinden zich in één ruimte. Daarnaast zijn er twee eenpersoonskamers. Deze bieden de mogelijkheid om patiënten apart te verplegen en te behandelen als dit nodig is.

Overzicht bedden afdeling ICU


In het midden van de afdeling ziet u een balie achter glas. Achter deze balie hebben wij steeds zicht op u. Er staat een centrale monitor waarop wij continu uw ademhaling, hartslag en bloeddruk kunnen zien.
Balie achter glas afdeling ICU

Vanuit uw bed kunt u ons ook zien. Voor de balie is een glazen wand geplaatst om geluidsoverlast te beperken. Wij streven ernaar dat u in alle rust kunt herstellen maar er zijn momenten dat het onrustig is door de vele personen die betrokken zijn bij uw behandeling en alle apparatuur.

Bewaken lichaamsfuncties

Op de afdeling Intensive Care is het mogelijk uw ademhaling, hartslag, bloeddruk en andere vitale lichaamsfuncties extra te bewaken.

Hartritmebewaking (ECG)
Om uw hartritme te kunnen bewaken zitten er enkele plakkers op uw borst. Deze zijn met dunne kabels aan een monitor verbonden. Uw hartslag wordt zichtbaar gemaakt op de monitor.

Meten zuurstofgehalte
Met een knijpertje/dopje op uw vinger of een clip aan uw oor kunnen wij de hoeveelheid zuurstof in uw bloed meten.


Meten temperatuur

Voor het meten van uw temperatuur gebruiken wij een elektronische thermometer. Als u voor één nacht op de Intensive Care bent, meten wij de temperatuur met een oorthermometer.

Bloeddrukmeting
Uw bloeddruk kan op twee manieren worden gemeten:Overige aandachtspunten na de operatie

Blaaskatheter
Mogelijk is tijdens de operatie een blaaskatheter bij u ingebracht. Dit is een slangetje in uw blaas waardoor de urine stroomt. De urine wordt in een zak opgevangen.

Centraal veneuze katheter
Soms wordt er een centraal veneuze katheter geplaatst. Een centraal veneuze katheter is een dun slangetje dat via de hals of lies in een groot bloedvat wordt ingebracht. Door dit slangetje kan bepaalde medicatie worden toegediend.

Maagsonde
Als slikken moeilijk gaat of als u niets of te weinig kunt eten, kan het zijn dat u een maagsonde krijgt. Een maagsonde is een slangetje waardoor sondevoeding via de neus naar de maag wordt gebracht. Met een maagsonde kan ook uw maaginhoud afgevoerd worden naar een opvangzak buiten uw lichaam. Als u aan de beademing ligt, krijgt u altijd een maagsonde.


Pijn

Na de operatie krijgt u pijnstilling toegediend. Mocht dit niet voldoende zijn dan krijgt u zo nodig extra medicatie toegediend.

Misselijkheid
Misselijkheid is een veelvoorkomend verschijnsel na een operatie. Tegen de misselijkheid krijgt u medicijnen. Zo nodig krijgt u een maagsonde om overtollig maagsap af te laten lopen.

Ademhaling
Na de operatie heeft u een zuurstofslangetje in uw neus. Daardoor krijgt u zuurstof toegediend. Als er net wat meer zuurstof nodig is, krijgt u een zuurstofmasker op uw mond en neus. U blijft wel zelf ademen.

Heel soms is het nodig om iemand na een operatie via een beademingsbuisje te beademen. Een beademingsbuisje loopt via de mond tot in de luchtpijp. Dit buisje noemen we een tube (spreek uit als 'tjoep'). Hierop sluiten we de beademingsmachine aan die uw ademhaling tijdelijk overneemt of ondersteunt.

Behandelteam
Op de afdeling staat een team van zorgverleners voor u klaar.

Artsenvisite
Iedere ochtend komen de intensivist, de arts-assistent en de verantwoordelijke verpleegkundige bij u langs. De intensivist onderzoekt u. De zorgverleners bespreken met u uw algehele toestand en nemen het behandelplan door. U kunt dan ook vragen stellen.

Multidisciplinair overleg
Dagelijks vindt er een overleg plaats tussen de intensivist, alle betrokken artsen, de verpleegkundige, de fysiotherapeut, de diëtiste en de microbioloog (arts die zich bezig houdt met diagnose, behandeling en voorkoming van infecties). Zij evalueren uw zorg/behandeling en stellen deze eventueel bij.

Gesprek met specialist(en)
Als u (of uw familie) een gesprek wenst met de intensivist, dan kunt u dit bij de Intensive Care-verpleegkundige aangeven. Hij/zij regelt dan een gesprek voor u.


Terug naar de verpleegafdeling
De intensivist bekijkt hoe lang u op de afdeling moet blijven. Zodra het niet meer nodig is om u 24 uur per dag te bewaken, kunt u naar een verpleegafdeling. De verpleegkundige van de desbetreffende afdeling komt u dan ophalen.

Nazorg
Het verblijf op de afdeling Intensive Care kan een diepe indruk maken. Voor de verwerking van die periode kan praten met uw naasten een ondersteuning zijn.

Heeft u langer dan 48 uur op de Intensive Care heeft gelegen? Dan bezoekt de verpleegkundige van de Intensive Care u op de verpleegafdeling waar u op dat moment verblijft. Als u enkele maanden thuis bent, belt een nazorgverpleegkundige u om te vragen hoe het met u gaat.

Heeft u korter dan 48 uur op de Intensive Care gelegen en nog vragen? Neemt u dan zelf contact op met de verpleegkundige van de Intensive Care. Het telefoonnummer is (0314) 32 92 55. Mailen kan ook: nazorgic@slingeland.nl.

Als u behoefte heeft om de intensivist te spreken, kan dit natuurlijk ook.

Tevredenheid
Om de zorg op de Intensive Care voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten zijn, willen wij graag van u weten hoe u uw verblijf op de Intensive Care en in het ziekenhuis heeft ervaren. Hiervoor is een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst ontvangt u binnen enkele maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. Als u uw mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland, ontvangt u de vragenlijst via de e-mail. Anders krijgt u de vragenlijst per post. Wij vragen u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

Aan de hand van de uitkomsten bekijken we welke punten er specifiek voor de Intensive Care verbeterd kunnen worden. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Vragen
Als u vragen heeft na het lezen van deze folder, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Intensive Care. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 55.

Wij wensen u sterkte met uw operatie en een voorspoedig herstel.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 468-okt 23