Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Intensive Care Unit (ICU)


Verblijf op afdeling Intensive Care na een operatie


Algemeen
Uw arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort wordt geopereerd. Na de operatie heeft u intensieve zorg nodig. Hiervoor verblijft u na de operatie op de afdeling Intensive Care.

In deze folder leest u wat u kan verwachten na uw operatie.

Na de operatie
Na de operatie gaat u direct naar de Intensive Care. Hier ontwaakt u uit de narcose. Om uw vitale functies continu te kunnen bewaken, sluiten wij u aan op de benodigde apparatuur. Vitale functies zijn onder andere uw bloeddruk, hartslag, ademhaling en temperatuur.

Mogelijk is na de operatie bij u ingebracht:Er zijn drie mogelijkheden om u te helpen bij uw ademhaling. Dit kan zijn:
Tube
Hieronder staat beschreven waar u rekening mee dient te houden als u ademt door een tube.

Wegzuigen slijm
Wanneer u ademt door een tube kunt u het slijm dat zich in de luchtpijp bevindt niet goed ophoesten. Wij zuigen dit slijm weg met een dun slangetje. Dit gebeurt enige malen per dag. Hierdoor blijft uw ademweg vrij. Dat zuigen geeft u even een onaangenaam benauwd gevoel, waarbij u ook een hoestprikkel kunt krijgen. Daarom dienen wij u tijdens het slijm wegzuigen extra zuurstof toe met een beademingsballon of via de beademingsmachine.

Slaapmedicijnen
Meestal wordt u door middel van medicijnen in slaap gehouden wanneer u aan de beademing ligt.

Stemgebruik
Wanneer u ademt door een tube kunt u uw stem niet gebruiken. Een tube loopt tussen de stembanden door zodat er geen lucht langs de stembanden komt. Andere vormen van communicatie bieden dan uitkomst. U kunt bijvoorbeeld:
We verwijderen de tube als u goed:Na het verwijderen van de tube is het verstandig om uw stembanden te sparen en het eerste uur nog niet te praten. Daarna kunt u weer gewoon praten. Het is mogelijk dat u nog wat hees bent, maar dat verdwijnt vrij snel. Het is belangrijk dat u regelmatig probeert op te hoesten en diep door te zuchten. Dit voorkomt longproblemen.

Pijn
U krijgt na een operatie pijnstilling toegediend. Mocht dit niet voldoende zijn dan krijgt u zo nodig extra medicatie toegediend.

Misselijkheid
Misselijkheid is een veelvoorkomend verschijnsel na een operatie. Tegen de misselijkheid krijgt u medicijnen. Zo nodig krijgt u een maagslang om overtollig maagsap af te laten lopen.

Hoe lang verblijft u op de ICU
De intensivist bekijkt hoe lang u op de afdeling moet blijven. Wanneer het niet meer nodig is om u 24 uur per dag te bewaken, kunt u naar een verpleegafdeling.

Informatiemap
Om u een beeld te geven van de afdeling, de apparatuur, de onderzoeken en het behandelteam hebben wij een informatiemap met foto's gemaakt. Deze map kunt u inkijken wanneer u bent opgenomen op een verpleegafdeling. De verpleegkundige zal u ook op deze map attenderen. Ook staat deze informatie op onze website www.slingeland.nl (Opname en Nazorg > Verpleegafdelingen > ICU).

Rondleiding
Het is mogelijk om voorafgaand aan uw opname even te komen kijken op onze afdeling. U kunt dit bij de verpleegkundige van uw verpleegafdeling aangeven. Hij/zij maakt dan voor u een afspraak.

Nazorg
Het verblijf op de afdeling Intensive Care kan een diepe indruk maken. Voor de verwerking van die periode kan praten met uw naasten een ondersteuning zijn.

Heeft u langer dan 48 uur op de Intensive Care heeft gelegen? Dan bezoekt de verpleegkundige van de Intensive Care u op de verpleegafdeling waar u op dat moment verblijft. Als u enkele maanden thuis bent, belt een nazorgverpleegkundige u om te vragen hoe het met u gaat.

Heeft u korter dan 48 uur op de Intensive Care gelegen en nog vragen? Neemt u dan zelf contact op met de verpleegkundige van de Intensive Care. Het telefoonnummer is (0314) 32 92 55. Mailen kan ook: nazorgic@slingeland.nl.

Als u behoefte heeft om de intensivist te spreken, kan dit natuurlijk ook.

Enquête
Om de zorg op de Intensive Care voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten zijn, willen wij graag van u weten hoe u uw verblijf op de Intensive Care heeft ervaren. Hiervoor hebben wij een enquête samengesteld. Deze enquête ontvangt u binnen enkele maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. Wij vragen u vriendelijk deze enquête in te vullen en aan ons terug te sturen. Het enquêteformulier is specifiek gericht op uw verblijf op de Intensive Care.

Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête bekijken we welke punten verbeterd kunnen worden. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Vragen
Als u vragen heeft na het lezen van deze folder, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Intensive Care. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 55.

Wij wensen u sterkte met uw operatie en een voorspoedig herstel.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 468-feb 19