Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Reumatologie


Leflunomide

Bij reumatische aandoeningen


Algemeen
In deze folder kunt u lezen over het medicijn leflunomide en waar u op moet letten wanneer u het gebruikt. Leflunomide wordt ook wel Arava genoemd. In deze folder gebruiken we de naam leflunomide.

Leflunomide neemt u 1 keer per dag in, op een vast tijdstip van de dag.

Doel van de behandeling
U gebruikt leflunomide om de ontsteking in de gewrichten te remmen. De zwelling in de gewrichten, stijfheid en pijn nemen dan af. Dit kan de schade aan de gewrichten vertragen of voorkomen. Of het middel bij u goed werkt, merkt u pas wanneer u het ongeveer 4 tot 6 weken gebruikt. De werking is optimaal na 3 tot 6 maanden. Het ontstekingsremmende effect kan jarenlang aanhouden.

Dosering
Leflunomide bestaat in tabletten van 10 mg en 20 mg tablet. Meestal zal uw arts 20 mg per dag voorschrijven en hij kan ook besluiten tijdens de behandeling de dosering te veranderen in 10 mg of andersom. Leflunomide-tabletten moeten heel worden ingenomen met een glas water. U kunt dit doen op het moment dat u dit het beste schikt: na het eten of gewoon tussendoor. Het is wel belangrijk om leflunomide op een vast tijdstip van de dag in te nemen.

Controle
Wanneer u begint met het innemen van leflunomide is het belangrijk dat u uw bloed regelmatig laat nakijken. Dit is om te onderzoeken of uw lever en nieren goed werken en of u genoeg rode- en witte bloedlichaampjes in uw bloed heeft. Als uit het bloedonderzoek naar voren komt dat u meer of minder leflunomide moet gebruiken, krijgt u hierover bericht. Uw reumatoloog geeft aan hoe vaak u uw bloed moet laten nakijken.

Verder is het goed uw bloeddruk vooral in de eerste periode vaker te laten controleren. Leflunomide kán er namelijk voor zorgen dat de bloeddruk wat gaat stijgen. Het controleren van de bloeddruk kunt u bij uw huisarts laten doen. De huisarts krijgt bericht van uw specialist dat u bent gestart met leflunomide.

Combinatie met andere medicijnen
De werking van leflunomide of van de andere geneesmiddelen die u gebruikt, kan veranderen als ze gelijktijdig worden ingenomen. De apotheek zal u hierop attenderen en hierin adviseren. Voorbeelden hiervan zijn:Leflunomide kan wel samen met ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's) worden gebruikt en met laag gedoseerde prednison of prednisolon. Soms kan leflunomide worden voorgeschreven naast een ander reumatisch middel.

Belangrijk: als u nieuwe medicijnen gebruikt, meld dit dan aan uw reumatoloog.

Combinatie met alcohol
Wees zeer matig met alcoholgebruik; eigenlijk kunt u beter geen alcohol drinken tijdens de behandeling met leflunomide, omdat uw lever hierdoor te zwaar belast wordt. In combinatie met het gebruik van leflunomide kan alcohol aan de lever meer schade veroorzaken dan u normaal zou verwachten.

Combinatie met borstvoeding
Leflunomide komt in de moedermelk terecht. Wanneer u borstvoeding geeft moet u de borstvoeding staken of de behandeling met leflunomide.

Zwangerschapswens
Als u zwanger bent of wilt worden, mag u geen leflunomide gebruiken. Er is namelijk onvoldoende bekend over de invloed van leflunomide op de ongeboren vrucht.

Als u leflunomide gebruikt of moet gaan gebruiken en u wilt proberen zwanger te worden, bespreek dit dan met de reumatoloog. De leflunomide blijft namelijk erg lang in uw lichaam aanwezig (tot 2 jaar), maar kan uw lichaam sneller verlaten na een zogenoemde 'uitwasprocedure' (door middel van speciale medicijnen).

Mannen met een kinderwens dienen ook te stoppen met leflunomide en kunnen de uitwasprocedure volgen of geruime tijd wachten.

Uw reumatoloog zal, voordat hij wil gaan starten met leflunomide, meestal vragen of er op dat moment een kinderwens bestaat. Heeft u geen kinderwens dan wordt u geadviseerd tijdens het gebruik van leflunomide voor betrouwbare anticonceptie te zorgen. Dit geldt voor vrouwen én mannen die leflunomide gebruiken.

Bewaren van leflunomide
Bewaar de tabletten in de originele verpakking (doordrukstrips of flacons). Houd de flacon goed gesloten ter bescherming tegen vocht. U kunt leflunomide het beste op een donkere plaats, bij kamertemperatuur bewaren. De uiterste houdbaarheid staat op de verpakking. Bijvoorbeeld Exp. O3/2015 betekent dat het middel tot eind maart 2015 te gebruiken is. Breng overjarige medicijnen altijd terug naar de apotheek.

Bijwerkingen
Sommige mensen kunnen in het begin last krijgen van bijwerkingen, die meestal van voorbijgaande aard zijn na tijdelijk staken of verlagen van de dosering. Veelvoorkomende bijwerkingen bij leflunomide zijn onder andere:Bijwerkingen die soms voorkomen zijn:Van de laatste bijwerkingen merkt u meestal niets als deze optreden. Dit kan worden aangetoond met bloedonderzoek; uw arts zal daarom regelmatig uw bloed controleren. Indien nodig neemt men contact met u op en indien u niets hoort is alles goed.

De meeste bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd vanzelf, maar het is belangrijk dat u alle symptomen aan uw arts meldt. Indien nodig zal uw arts maatregelen nemen om de bijwerkingen te verminderen. Het is ook mogelijk dat uw arts tijdelijk de dosering zal verlagen of de behandeling tijdelijk zal stoppen, totdat de bijwerkingen zijn verdwenen. Daarna kunt u weer starten met de leflunomide en het kan zijn dat dan de bijwerkingen niet meer optreden.

BelangrijkVergeten in te nemen
Merkt u dat u een tablet bent vergeten in te nemen, dan is dat geen probleem. Neem de tablet op dat moment in of als dat niet kan, in ieder geval zo snel mogelijk daarna. De volgende dag kunt u leflunomide weer op het voor u vaste moment innemen.

Als u pas de volgende dag merkt dat u hebt vergeten leflunomide in te nemen, mag u die dag niet 2 tabletten innemen om de 'schade' in te halen. Die dag neemt u ook weer 1 tablet.

Vaccinaties
Griepvaccinaties kunnen bij gebruik van leflunomide gewoon worden gegeven. Vraagt u bij andere vaccinaties, bijvoorbeeld voor vakantie, uw arts of GGD altijd om advies.

Reizen
Bij de apotheek kunt u een medicijnpaspoort halen. Als u ziek bent tijdens de vakantie kan de arts dan in het medicijnpaspoort zien welke medicijnen u gebruikt. Ook is het bij de (luchthaven)controle of douane een verantwoording voor de medicijnen die u bij u heeft.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1693-jul 19