Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Macs-lift


Algemeen
Macs staat voor Minimal Access Cranial Suspension. Een Macs-lift is een operatie waarbij de plooien en de rimpels van de huid ter hoogte van de wangen, kaaklijn en hals strakker worden getrokken. Meestal gebeurt dit samen met de dieper gelegen weefsellagen.

Een Macs-lift procedure is minder uitgebreid en minder belastend dan een volledige face-lift. De ingreep heeft geen effect op de rimpels op het voorhoofd, rond de mond of de oogleden. Uiteraard zijn hiervoor aanvullende behandelingen mogelijk. Een Macs-lift dient te worden uitgevoerd door een plastisch chirurg.

Voorbereiding
Vanaf twee weken vóór de operatie tot één week na de operatie mag u bij hoofdpijn of andere pijnen uitsluitend Paracetamol gebruiken. U moet minstens drie weken van tevoren stoppen met roken. Hierdoor zal de narcose veiliger zijn en is er minder kans op wondgenezingsproblemen. U wordt verzocht voor de ingreep géén make-up te gebruiken.

Bloedverdunners
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Kinderaspirine), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Werkwijze
De ingreep vindt meestal in dagbehandeling plaats. Een Macs-lift kan onder plaatselijke of volledige verdoving (narcose) worden uitgevoerd en duurt ongeveer twee uur. De huid van de wangen wordt tot de neus-mondplooi losgemaakt. De weefsellaag onder de huid wordt vervolgens aangespannen met hechtingen die worden vastgezet op het jukbeen. Hierna wordt de overliggende huid richting oor getrokken en wordt overtollige huid verwijderd. Dan wordt de wond gehecht, zodat uiteindelijk een litteken ontstaat dat vlak vóór het oor loopt met een uitloper die tussen de haren valt.

Na een Macs-lift
Na afloop van een Macs-lift wordt uw gezicht met een drukkend verband omzwachteld. Dit verband moet enkele dagen blijven zitten. Na de operatie is uw gezicht gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee weken. De eerste dagen kunt u pijn ervaren bij het openen van de mond en met name bij het kauwen. Een tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. De littekens zijn bij nauwkeurige inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk meestal nauwelijks op. Het uiteindelijke resultaat is pas zichtbaar na enkele weken.

Mogelijkheden en verwachtingen
Het doel van een Macs-lift is de huid van het onderste eenderde gedeelte van het aangezicht en het onderliggende weefsel strakker te krijgen. Rimpels zullen hierdoor minder diep worden en soms verdwijnen. Plooien als gevolg van lachen en praten zullen echter altijd zichtbaar blijven. Ook moet u er rekening mee houden dat het natuurlijke verouderingsproces van de huid door een Macs-lift niet wordt gestopt. Het effect van een Macs-lift is meestal jaren zichtbaar. Daarna is eventueel een volgende Macs-lift mogelijk.

Risico's en complicaties
Een Macs-lift heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat de kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Soms komen na een Macs-lift plekjes voor in het gezicht die iets vaster aanvoelen. Deze plekjes gaan vanzelf weer weg, maar u kunt ze ook laten behandelen door een schoonheidsspecialist of een huidtherapeut.

In zeldzame gevallen raakt er tijdens een Macs-lift een zenuwtakje beschadigd of gekneusd. Het gedeelte van uw gezicht waarin dit zenuwtakje uitmondt, kunt u dan niet meer bewegen. Meestal herstelt dit zich echter weer geheel of gedeeltelijk.

Als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Plastische chirurgie op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Vergoeding
Een Macs-lift is een esthetische operatie en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Heeft u nog vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid
U kunt de polikliniek Plastische chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 879-jul 21