Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Liposuctie

Liposuctie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Deze folder bevat informatie over de verschillende onderwerpen die bij het wegzuigen van vet voor u van belang kunnen zijn. Door middel van het vet wegnemen, kan men de contouren van het lichaam verbeteren. Alleen patiënten die plaatselijk een abnormale vetophoping hebben, kunnen in aanmerking komen voor liposuctie.

Abnormale vetophopingen kunnen ontstaan op plaatsen als de hals, buik, heupen, billen, bovenbenen, knieën en onderbenen. Ze worden veroorzaakt door een verhoogd aantal vetcellen op deze plaatsen. Op de rest van het lichaam is de vetlaag normaal. Deze abnormale vetstapeling komt alleen voor bij mensen die er aanleg voor hebben. Een belangrijke voorwaarde voor liposuctie is dat de huid voldoende elastisch is.

Het is niet juist om deze methode te zien als een mogelijkheid om te vermageren. In principe komt men in dergelijke gevallen in aanmerking voor een vermageringsdieet.

Is de huid niet voldoende elastisch en is er bovendien sprake van cellulitis (sinaasappelhuid) dan kan de abnormale vetafzetting worden verwijderd door middel van dermo-lipectomie (dermo betekent huid, lipo betekent vet en ectomie betekent wegsnijden). Het nadeel van deze operatie is dat er lange littekens achterblijven. Liposuctie en dermo-lipectomie zijn plastisch chirurgische behandelingen.

Bloedverdunners

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Kinderaspirine), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid

Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Nagelverzorging, sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lezen, bril, make-up

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Werkwijzen

Liposuctie vindt meestal plaats onder volledige verdoving. Alleen kleine contourafwijkingen, bijvoorbeeld overtollig vet in de hals, worden behandeld onder plaatselijke verdoving op de polikliniek. Na afloop kunt u dan meteen naar huis. Voor grotere ingrepen moet u een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het gebied af dat gecorrigeerd moet worden. Daarna wordt u onder verdoving gebracht. Via kleine sneetjes op onopvallende plaatsen zoals bestaande huidplooien, wordt het te opereren gebied 'opgespoten' met een vloeistof die het wegzuigen van de vetcellen vergemakkelijkt en bloedverlies vermindert. Met een dunne canule wordt het overtollige vet vervolgens weggezogen.

Is het gewenste resultaat bereikt, dan worden de huidsnedes gehecht. Soms kan er nog gedurende enkele dagen een kleine hoeveelheid vocht lekker. In een enkel geval is het nodig een aantal drains (dunne slangetjes) in te brengen om overtollig wondvocht af te kunnen zuigen. Deze drains worden verwijderd als er bijna geen wondvochtproductie meer is. Meestal is dit na één of twee dagen.

Mogelijkheden en verwachtingen

Liposuctie is een techniek om plaatselijk overtollig vet te verwijderen. Het is geen middel om te vermageren. Als u overal te dik bent (gegeneraliseerde obesitas) dan kunt u geen gebruikmaken van deze methode, maar bent u aangewezen op een dieet. Liposuctie biedt contourverbetering, maar zeker geen perfectie. Soms is het heel moeilijk om een symmetrisch resultaat te krijgen.

Daarnaast kunnen bestaande onregelmatigheden in de huid niet worden gecorrigeerd. Het kan ook voorkomen dat het huidoppervlak door de operatie juist onregelmatig wordt. Dat komt omdat liposuctie een moeilijk te doseren methode is. De plastisch chirurg heeft niet altijd precies in de hand hoeveel vet ter plaatse wordt weggezogen.

Na een liposuctie

Na een liposuctie moet u een pantybroek, elastische arm-/beenkous of een elastisch korset dragen. Dit is nodig om de huid goed op de onderlaag te laten verkleven. Deze drukkende 'onderkleding' moet u gedurende vier tot zes weken dag en nacht dragen. Als u wilt douchen of u wilt wassen, wat al mag na 24 uur, dan moet u deze 'onderkleding' natuurlijk even uitdoen.

Gedurende enkele weken na de operatie kunt u last hebben van pijnlijke bloeduitstortingen, een gezwollen huid en een beurs gevoel. Rond de enkels kan vochtophoping ontstaan, maar dit trekt na ongeveer twee tot zes weken vanzelf weg. De pijn is over het algemeen goed te bestrijden met paracetamol. Indien de pijn onredelijk veel toeneemt, dient u contact op te nemen met de polikliniek Plastische chirurgie of de afdeling Spoedeisende hulp. Na een of twee weken worden de hechtingen verwijderd. Het resultaat is vaak pas na maanden duidelijk.

Risico's en complicaties

Liposuctie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden, al komt dit bijna nooit voor.

Complicaties kunnen altijd optreden, zoals narcose-problemen, trombosebeen, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid etc.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u na de operatie regelmatig in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door u zelf.

Direct na de ingreep is de huid gezwollen, verkleurd en gevoelig. Daarnaast kunnen nog restzwellingen aanwezig zijn en soms verhardingen die pas na weken of soms maanden verdwijnen. Het definitieve resultaat van een liposuctie kunt u pas beoordelen na zes tot negen maanden.

Vergoeding

Een liposuctie moet u meestal zelf betalen. De drukkleding die u na de operatie moet dragen, komt eveneens voor eigen rekening. De plastisch chirurg kan u hierover verdere informatie en adviezen geven. Voordat u besluit tot een operatie, krijgt u een opgave van de totale kosten toegezonden.

Verantwoording tekst

Het onderwerp 'liposuctie' bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.

Bij het schrijven van deze teksten is gebruik gemaakt van:

Heeft u nog vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid

U kunt de polikliniek Plastische chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 877-jan 24